МЗ Ситница

Стручни сарадник за послове МЗ: Владимир Мачкић
Матичар: Новак Стојић
Предсједник Савјета МЗ: Славко Пејић


Адреса: Ситница бб
Телефон: 050/421-049

Мјесна заједница Ситница се простире највећим дијелом на платоу Мањаче, на површини од 126 km² и просјечном надморском висином од 800 m. Мјесној заједници Ситница припадају сљедећа насељена мјеста: Чађавица, Ситница, Стражице; Горње Ратково, Доње Соколово и Горње Соколово.

Становништво се на подручју ове мјесне заједнице углавном бави пољопривредом и то претежно сточарством (овчарство и говедарство). Предјели на мањачком платоу погодују бављењу наведеним дјелатностима јер је већина површине под пашњацима.

Кроз територију ове мјесне заједнице пролази пут Бања Лука – Рибник, магистрални пут Јајце – Бихаћ, као и већи број локалних путева.