Новости

01 новембар, 2023.

Позив за израду Програма рада Скупштине за 2024. годину

Број:02-020-8/23

Датум: 01.11.2023 . године

  • Начелнику општине
  • Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности
  • Одјељење за привреду
  • Одјељење за финансије
  • Одборницима, мјесним заједницама, грађанима и удружењима (путем званичне интернет странице Општине)

 

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења за израду Програма рада Скупштине општине Рибник за 2024. годину, тражимо -  

 

Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине општине Рибник за 2024. годину.

Напомињемо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са уставом, законом, статутом општине и утврђеном политиком развоја општине, као и друге послове и задатке који су у надлежности Скупштине.

На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.

Везано за напријед наведено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 7/17 и 3/22) позивамо Вас да изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2024. годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 01.12.2023. године.

 

Предсједник Скупштине општине

мр Душко Дакић

Подели: