News

01 November, 2023.

Poziv za izradu Programa rada Skupštine za 2024. godinu

Broj:02-020-8/23

Datum: 01.11.2023 . godine

  • Načelniku opštine
  • Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti
  • Odjeljenje za privredu
  • Odjeljenje za finansije
  • Odbornicima, mjesnim zajednicama, građanima i udruženjima (putem zvanične internet stranice Opštine)

 

PREDMET: Prijedloge i mišljenja za izradu Programa rada Skupštine opštine Ribnik za 2024. godinu, tražimo -  

 

Obavještavamo Vas da su u toku pripreme na izradi prijedloga Programa rada Skupštine opštine Ribnik za 2024. godinu.

Napominjemo da Program rada treba da sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa ustavom, zakonom, statutom opštine i utvrđenom politikom razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti Skupštine.

Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum Skupštine priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Vezano za naprijed navedeno, a na osnovu člana 125. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 7/17 i 3/22) pozivamo Vas da iznesete svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine za 2024. godinu, te da iste dostavite Skupštini opštine najkasnije do 01.12.2023. godine.

 

Predsjednik Skupštine opštine

mr Duško Dakić

Share: