Sve novosti

09 April, 2021.

Predsjednica Republike Srpske posjetila opštinu Ribnik

Predsjednica Republike Srpske posjetila  je danas  opštinu Ribnik i ovom prilikom obišla Spomen sobu, igralište i JZU Dom zdravlja „Dr Dragan Vojvodić“ u Gornjem Ribniku i JPU „Srbija“ u Donjoj Previji. 

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je opština Ribnik finansijski i politički stabilna, te da opštinske vlasti sa institucijama Srpske realizuju značajne infrastrukturne i komunalne projekte.

„Zaduženje opštine je pet odsto, i zaista možemo biti zadovoljni načinom na koji funkcioniše budžet i kako se izvršavaju obaveze prema budžetskim korisnicima“,  rekla je Cvijanović novinarima u Ribniku nakon razgovora sa rukovodstvom opštine.

Ona je istakla da je važno što ljudi u lokalnim zajednicama vode računa o pojedinačnim davanjima za studente, učenike, porodilje... „Zahvalna sam zbog toga, kao i zbog činjenice da vlasti u Ribniku vode računa i o poljoprivrednicima. To je važno da bi ljudi ostali na području opštine“, dodala je Cvijanović. Prema njenim riječima, Ribnik ima veliki turistički potencijal, a biće realizovani projekti u oblasti turizma.

Načelnik opštine, Nebojša Karać je izrazio zadovljsto što je imao priliku da ugosti predsjednicu Republike Srpske, i ovom prilikom je upoznao sa trenutnim stanjem na području opštine.

 „Prije svega predsjednicu smo upoznali sa trenutnom epidemiološkom situaciom na području opštine koja je na zadovoljavajućem nivou. Pored toga predsjednicu smo upoznali sa projektima koji su realizovani prošle godine, a odnose se na potpunu rekonstrukciju omladinskog doma u Previji, i  zahvaljujući predsjednici dobili smo multifunkcionalnu podlogu za igralište u Ribniku“, rekao je Neboša Karać, načelnik Ribnika koji je dodao da su ponosni što stipedniraju sve studente, a ove godine dodjelili su i učeničke stipendije.

08 April, 2021.

Nova Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona

Broj:01-339-86-58/21
Datum; 08.04.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.79-1/21 od 06.04.2021.godine, a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništa od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuju se:
     1)    sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
     2)    sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
     3)    organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i zatvorenom prostoru,
     4)    aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru.

2. U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine ograničava se radno vrijeme  ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.)  od 06:00 do 22:00 časova,strogo poštujući uputstva JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

3.  U periodu od 08.04.2021. godine auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtjevaju rad sa više ljudi u grupi ( predavanja, obuke prve pomoći i sl.) organizuju na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.

4. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku ( prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
        
5. Izuzetno od  tačke 4. ove naredbe  obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
     1) djeca mlađa od 7 godina života,
     2) lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
     3) lica koja obavljaju fizičku sportsku  aktivnost u okviru sportskih objekata.

6.Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korištenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

7. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
     1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
     2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
     3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
     4) se pridržavaju  uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
    5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
    
8.Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova zabranjuje se svim privrednim subjektima prodaja alkoholnih pića.

9. Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
 
10. Od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

11.  Od 08.04.2021. do 15.04.2021.godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrivanih mjesta za sjedenje.

12. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

13.  Subjekti koji pružaju usluge građanima  dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.    
14. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

15. Opštinska uprava će raditi u sladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi :
    na ulazu u sve službene prostorije ograničava se broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućava se  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    na radnim mjestima u šaler sali i matičnoj službi obezbjeđuje se  fizička providna barijera koja pruža zaštitu zaposlenom i korisniku,
    preduzimaju se  su mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    u svim organizacionim jedincima opštinske uprave rad se organizuje sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, dok ostali zaposleni rade od kuće,
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.
    
16. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama republičkog i opštinskog Štaba za vanredne situacije.

17. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.    
    
18. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20).
    
19. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-57/21 od 05.04.2021.godine.
    
20. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

16 March, 2021.

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu

Broj: 01-330-3-5/21.
Datum: 16.03.2021. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“  broj:96/16), člana 63. Statuta opštine Ribnik godinu („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj: 5/17),  člana 18. Odluke o izvršenju Budžeta opštine Ribnik za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Ribnik“, broj: 08/20“) i Sporazuma opštine Ribnik i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ iz Sarajeva, broj:01-330-3-2/21 od 18.02.2021. godine, kojim su osigurana  donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane „Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40%, opštine Ribnik 40 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima opštine Ribnik“, Načelnik  opštine, raspisuje:    

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom  putem sufinanciranja u projektu 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe i ostali zainteresovani kandidati sa područja opštine Ribnik koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. 

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA 

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:
1.    da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,
2.    da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
3.    da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
4.    da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,
5.    da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM),
6.    da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
7.    da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 3 /tri/ godine od dana potpisivanja
      Ugovora o dodjeli plastenika.
Odjeljenje za privredu i razvoj opštine Ribnik je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
1.    Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja 
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) - 1-3 boda,
•    slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,   
•    dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) – 2 boda,
•    jako dobri uslovi (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.          
              
Dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
1.    Podnosilac zahtjeva nije korisnik donatorskih sredstava po osnovu ulaganja u poljoprivredu-1 bod,
2.     podnosilac zahtjeva nezaposlen -2 boda,
3. za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih                   osoba Biroa za zapošljavanje  - 1  bod,               
4.  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,                              
5.  mlade osobe životne starosti do 35 godina   –   7 bodova,
6.   ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova,
7.   dijete sa invaliditetom – 3 boda,
8.   socijalni aspekt – bez primanja po članu domaćinstva - 7 bodova,  
9.   socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 100 KM - 5 bodova,  
10.   socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 200 KM - 4 boda,
11.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 300 KM - 3 boda,
12.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 400 KM - 2 boda,
13.  socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva preko 400 KM - 1 bod.
14.     socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  mlađe osobe.
                             
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
1.    Obrazac za prijavu na javni poziv, 
2.    CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija, 
3.    Ovjerena kopija lične karte, 
4.    Ovjerena kućna lista,
5.    Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od strane Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
6.    Dokaz o visini primanja posnosioca zahtjeva,
7.    Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od strane Biroa za zapošljavanje,
8.    Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
9.    Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera,
10.    Vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu zakupu ili Ugovor o korištenju zemljišta ili kopiju Obrazaca 7- APIF (Izjava fizičkog lica o davanju zemljišta porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na korištenje bez naknade ukoliko se radi o osobama koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava APIF),
11.     Ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m²  plastenika,
12.     Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
13.     Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
14.     Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,
15.     Dokaz da je samohrani roditelj (dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj).

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja čine, predstavnik organizacije Muslim Aid, dva predstavnika opštine Ribnik, ista broji 3. člana.
Zadatak Komisije je da: 
•    pregleda prispjele prijave, 
•    evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, 
•    obavi uvid na licu mjesta, 
•    sačini listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te istu dostavi  Načelniku opštine.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje  Načelnik opštine. 
Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Opštine i službenoj Web stranici opštine Ribnik.

NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu opštine Ribnik. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj koverti na protokol opštine Ribnik sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ sa rokom od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici opštine Ribnik. 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2021. godine do 15,30  sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.    
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ribnik  ili na broj telefona 050/430-070 svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati.

Načelnik opštine
Nebojša Karać