Sve novosti

09 November, 2022.

OBAVJEŠTENjE - Prijedloge i mišljenja za izradu Programa rada Skupštine opštine Ribnik za 2023. godinu, tražimo -

Broj:02-022-13/22

Datum 09.11.2022. godine

  • Načelniku opštine
  • Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti
  • Odjeljenje za privredu
  • Odjeljenje za finansije
  • Odbornicima, mjesnim zajednicama, građanima i udruženjima (putem zvanične internet stranice Opštine)

 

PREDMET: Prijedloge i mišljenja za izradu Programa rada Skupštine opštine Ribnik za 2023. godinu, tražimo -  

 

Obavještavamo Vas da su u toku pripreme na izradi prijedloga Programa rada Skupštine opštine Ribnik za 2023. godinu.

Napominjemo da Program rada treba da sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa ustavom, zakonom, statutom opštine i utvrđenom politikom razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti Skupštine.

 Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum Skupštine priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Vezano za naprijed navedeno, a na osnovu člana 125. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 7/17 i 3/22) pozivamo Vas da iznesete svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine za 2023. godinu, te da iste dostavite Skupštini opštine najkasnije do 16.12.2022. godine.

 

Predsjednik Skupštine opštine

mr Duško Dakić

 

03 November, 2022.

UČENICI OŠ „NIKOLA MAČKIĆ“ PREVIJA PREZENTOVALI PROJEKAT „ UČIONICA NA OTVORENOM“

Na inicijativu učenika osmog razreda Osnovne škole „ Nikola Mačkić“ iz Previje a u  sklopu provođenja projekta „ Učionica na otvorenom“ danas je u prostorijama Opštinske uprave Ribnik održan sastanak učenika sa funkcionerima opštine Ribnik. Sastanku sa Načelnikom opštine Ribnik i Predsjednikom Skupštine opštine Ribnik, pored predstavnika učenika, prisustvovali su i profesorica demokratije i ljudskih prava g-đa Maja Vještica kao i direktorica škole g-đa Ivana Savić.

Tokom srdačnog razgovora, đaci su prezentovali osnovne ciljeve i zadatke svog projekta. Osnovni cilj projekta „Učionica na otvorenom“ je izgradnja učionice na otvorenom kapaciteta 20 učenika koja bi služila za  unapređenje  nastavnog procesa, kreativniju i inovativniju nastavu, održavanje likovnih i eko radionica na otvorenom, razvijanje svijesti o prirodi i njenom značaju,  te zabavu i relaksaciju za mlade. U zavisnosti od vremenskih prilika kao početak radova predložen je novembar/decembar 2022. godine a završetak je planiran do aprila 2023. godine.

Nakon obilaska lokacije za izgradnju pomenute učionice, Načelnik opštine Ribnik i Predsjednik Skupštine opštine Ribnik podržali su inicijativu učenika osnovne škole „Nikola Mačkić“ Previja, istaknuvši da će sve inicijative , a posebno one koje dolaze od mladih ljudi, uvijek biti podržane od strane opštine Ribnik jer su mladi ljudi ti koji su budućnost naše Opštine i za njihove ideje i projekte će opština Ribnik uvijek imati razumjevanja.