Sve novosti

30 June, 2022.

J A V N I  P O Z I V za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu

Broj: 01-330-15 /22
Datum: 17.06.2022. god.

Na osnovu člana  59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Sl. glasnik opštine Ribnik“ broj: 5/17), Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu („Sl.glasnik opštine Ribnik“, broj: 06/22), Načelnik opštine r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V
Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu
        
Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi za 2022. godinu imaju poljoprivredni proizvođači fizička  i pravna lica  koji ispunjavaju sledeće opšte uslove: 
- da imaju prebivalište/sjedište u opštini Ribnik;
- da obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ribnik;
- da blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje;
- da ispune uslove precizirane Programom  podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu.
 
Posebni uslovi precizirani su Programom, pojedinačno za svaku vrstu podsticaja. 
    
Poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, zahtjeve mogu podnijeti za sledeće vrste podsticaja:
1.    Podsticaj za proljetnu sjetvu žitarica (do24.03.2022. god.);
2.    Podsticaj ovčarstvu (od 01.08. do 15.08.2022. godine);
3.    Podsticaj za proizvedene-otkupljene količine svježeg mlijeka (od 01.07 do 15.07 2022. godine za prvih 6 mjeseci) i (od 01.12. do 15.12.2022. godine za drugih 6 mjeseci); 
4.    Podsticaj uzgoju steonih junica (od 01.08. do 15.08.2022. godine);
5.    Podsticaj za uzgoj goveda (od 01.08. do 15.08.2022. godine); 
6.    Podsticaj za proizvedeno i prodato voće (od 01.09 do 15.09.2022. godine);
7.    Podsticaj za proizvednju krastavaca kornišona (od 01.09 do 15.09.2022. godine);
8.    Podsticaji za proizvodnju meda i unapređenje pčelarstva (od 01.07 do 15.07.2022. godine);  
9.    Regresiranje kamata na poljoprivredne kredite (od 01.07 do 15.07 2022. godine za prvih 6 mjeseci) i (od 01.12. do 15.12.2022. godine za drugih 6 mjeseci). 

Zahtjevi za ostvarenje podsticajnih sredstava podnose se u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu opštine Ribnik, a uz zahtjev se prilaže i potrebna dokumentacija. Krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva kao i potrebna dokumentacija utvrđeni su u zavisnosti od vrste podsticaja i precizirani su Programom koji je sastavni dio ovog Poziva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Načelnik opštine
Nebojša Karać
 

30 June, 2022.

O  D  L  U  K  A o određivanju  imena  ulica i trgova u opštini Ribnik

Broj: 02-205-2-2/22
Dana: 30.06.2022. godine        
                                    
Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 97/16 i 36/19), člana 7. stav 1. Odluke o određivanju i obilježavanju imena naselja, trgova i ulica i označavanju zgrada kućnim brojevima na području opštine Ribnik (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 8/19), i člana 36. Statuta Opštine Ribnik (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 5/17), Skupština Opštine Ribnik je na 16. redovnoj sjednici održanoj  29.06.2022. godine donijela

O  D  L  U  K  U
o određivanju  imena  ulica i trgova u opštini Ribnik

    
Član 1. 

Ovom odlukom se određuju se imena  ulica i trgova u opštini Ribnik kako slijedi:

NASELjENO MJESTO GORNjI RIBNIK

1.    Trg 9. Januar - počevši od raskrsnice za zaseok Blagojevići s lijeve strane ulice koja se proteže duž školskog igrališta do raskrsnice sa putem prema Vrbljanima, zatim dalje s lijeve strane ulicom do početne tačke na površini od 6166 m².
2.    Ulica Kralja Petra I Karađorđevića - počevši od mosta preko rijeke Ribnik do Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u dužini od 400 metara.
3.    Ulica Hilandarska - počevši od Hrama Rođenja Presvete Bogorodice do raskrsnice puta za Crkveno na Gradini u dužini od 1500 metara.
4.    Ulica Svetosavska - počevši od objekta Zelić  Ilije do mosta preko Rijeke Ribnik u dužini od 650 metara.
5.    Ulica Šiška - počevši od Hrama Rođenja Presvete Bogorodice putem prema Donjem Ribniku do kuće Adžić Živka u dužini od 5000 metara.
6.    Ulica Braće Jugovića - počevši od raskrsnice za zaseok Blagojevići do kuće Jovišić Ružice u naselju Blagojevići u dužini od 2800 metara.
7.    Ulica Nikole Tesle počevši od mosta preko rijeke Ribnik putem prema Velijama do mosta preko rijeke Sane u dužini od 1500 metara.

NASELjENO MJESTO SREDICE

1.    Ulica Sanska - počevši od kuće Savanović Nikole do kuće Kaurin Dragana u dužini od 1100 metara.

NASELjENO MJESTO VELIJE

1.    Ulica Gavrila Principa - počevši od mosta preko rijeke Sane do mostića preko Katavačkog potoka u dužini od 2300 metara.

NASELjENO MJESTO RASTOKA

1.    Ulica 17. Lake pješadijske brigade - počevši od mostića preko Katavačkog potoka do mostića preko rijeke Staničke dužini od 2500 metara.
2.    Ulica Alekse Šantića - počevši od kuće Vračar Nikole i Mladena do mostića preko rijeke Rastoke dužini od 1000 metara.
3.    Ulica Patrijarha Pavla - počevši od kuće Banjac Gojka do mostića preko rijeke Rastoke dužini od 2500 metara.
4.    Ulica Carice Milice - počevši od kuće Vračar Mile do kuće Todorović Ružice dužini od 240 metara.
5.    Ulica Krajiških brigada - počevši od raskrsnice za zaseok Lukići do kuće Vračar Mile u dužini od 340 metara.
6.    Ulica Stepe Stepanovića - počevši od raskrsnice za zaseok Stanička do kuće Kojić Milutina u dužini od 1400 metara.
7.    Ulica Palih boraca - počevši od kuće Petrović Momčila do zgrade porodica poginulih boraca u dužini od 280 metara.

NASELjENO MJESTO DONjA PREVIJA

1.    Ulica Vidovdanska - počevši od mostića preko rijeke Staničke do restorana „Tri jelena“ u dužini od 1500 metara.
2.    Ulica Cara Lazara - počevši od kuće Perić Branka do hrama Svetog Velikomučenika Kneza Lazara  u dužini od 360 metara.
3.    Ulica Branka Ćopića - počevši od spomen česme do kuće Đukić Jove u dužini od 2500 metara.
4.    Ulica Miloša Obilića - počevši od kuće Galić Đorđe do kuće Ljubanić Ilije u dužini od 900 metara.
5.    Ulica Knjaza Miloša - počevši od kuće Todorović Gorana do kuće Lučar Milje u dužini od 150 metara.
6.    Ulica Zmaj Jovina počevši od kuće Vračar Ilije do ambulante u Donjoj Previji u dužini od 130 metara.

NASELjENO MJESTO ZABLEĆE

1.    Ulica Vuka Karadžića - Naseljeno mjesto Zableće počevši od restorana „Tri jelena“ do raskrsnice „Baba Ruža“ u dužini od 1900 metara.
2.    Ulica Dušana Stojakovića-Duće - počevši od raskrsnice Erceg kod kuće Gajić Neđe do mosta na rijeci Sani u dužini od 220 metara.
3.    Ulica Njegoševa - počevši od kuće Todorović Ranka kroz zaseok Čuture do izlaza na magistralni put M5 u dužini od 1050 metara.
4.    Ulica Srpskih junaka - počevši od kuće Đukanović Slavka do kuće Banjac Radislava u dužini od 650 metara.
5.    Ulica Ive Andrića - počevši od kuće Knežević Milana do kuće Vrtunić Luke u dužini od 250 metara.
6.    Ulica Mihajla Pupina - počevši od kuće Đukić Bosiljke do kuće Malešević Radivoja u dužini od 250 metara.
7.    Ulica Karađorđeva  - počevši od kuće Savić Gorana do kuće Stanarević Bosiljke u dužini od 420 metara.
8.    Ulica Cara Dušana  - počevši od entitetske granice do raskrsnice za Gornje Zableće u dužini od 2400 metara.
9.    Ulica Gornje Zableće - počevši od raskrsnice za Gornje Zableće do Muminovca u dužini od 3500 metara.

NASELjENO MJESTO SITNICA

1.    Ulica Petra Kočića - počevši od kuće Malešević Drenke do raskrsnice za Okruglicu u dužini od 2500 metara.

Član 2.
    
U naseljenim mjestima Busije, Velečevo, Velijašnica, Gornji Vrbljani, Gornja Previja, Gornje Ratkovo, Gornja Slatina, Gornje Sokolovo, Donji Vrbljani, Donje Ratkovo, Donji Ribnik, Donja Slatina, Donje Sokolovo, Dragoraj, Dubočani, Jarice, Ljubine, Stražice, Treskavac, Hasići, Crkveno, Čađavica, kao i dijelovi naseljenih mjesta Velije, Rastoka, Sitnica i Sredice biće izvršeno označavanje kućnim brojevima po nazivu naseljenog mjesta. 
 
Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju naziva trga (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 6/18)

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Ribnik.“


Predsjednik Skupštine
Duško Dakić

29 June, 2022.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU  OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANjA

Broj: 02-134-2/22         
Datum: 29.06.2022. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“ br. 8/17), člana 58. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“ br. 7/17 i 3/22), Komisija za nagrade i priznanja opštine Ribnik upućuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU 
OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANjA

I

Pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica sa područja opštine Ribnik da podnesu inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja za 2022. godinu povodom Dana i Krsne slave opštine Ribnik.
Inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja odnosno isticanje kandidature mogu podnositi: načelnik opštine, političke stranke, odbornici, građani pojedinačno ili grupno, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja opštine Ribnik, privredna društva, ustanove, organizacije i druga pravna lica.

II

Priznanja i nagrade opštine Ribnik su:

Povelja počasnog građanina opštine Ribnik je izuzetno opštinsko priznanje koje se dodjeljuje građanima Republike Srpske, BiH i stranim državljanima koji nisu nastanjeni na teritoriji opštine Ribnik, ali su svojim radom i zalaganjem u svim oblastima društvenog života naročito zaslužni za opšti napredak opštine.


Plaketa opštine Ribnik može se dodjeliti građanima opštine za zasluge stečene u oblasti privrede, kulture, obrazovanja, nauke, umjetnosti, sporta i drugim oblastima života i rada, kao i za izuzetno humana djela i ispoljenu hrabrost.


U skladu sa kritrijumima iz prethodnog stava plaketa opštine može se dodijeliti preduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugima organima, organizacijama i institucijama.


Zahvalnica je opštinsko priznanje koje se dodjeljuje privednim društvima, organizacijama, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima za rezultate u poslovanju iz svoje djelatnosti koji su od opšteg interesa za život i rad građana opštine Ribnik.


Zahvalnica se može dodijeliti đacima osnovnih i srednjih škola na području opštine Ribnik sa naročitim uspjehom u školovanju, te studentima, sportistima i drugm fizičkim licima sa područja opštine Ribnik za naročito ostvarene rezultate u različitim oblastima života i rada, a ovim fizičkim licima iz zahvalnicu se može dodijeliti i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Skupština opštine na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja.


III

Osnovni kriterijumi za dodjelu nagrada i priznanja su:
1.    izuzetan doprinos razvoju i promociji opštine Ribnik radom i zaslugama na polju stvaranja i njegovanja odnosa i tradicija sa drugim opštinama i gradovima, jačanje i razvijanje ljudskih prava i sloboda, solidarnosti i tolerancije među ljudima,
2.    postignuti značajni rezultati u svim oblastima privrede, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva,
3.    ostvareni rezulati u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,
4.    učinjena djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje kao što su djela humanosti, požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara i ispoljena lična hrabrost i 
5.    opštepriznati rad i djela u očuvanju i zaštiti prirodnih dobara i životne sredine

IV

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja podnosi se pismeno i mora biri detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženog kandidata, a naročito biografija za fizička lica, odnosno reference – za pravna lica, lice koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice. Inicijativa se podnosi Skupštini opštine, Komisiji za nagrade i priznanja od 01.07.2022. do 12.08.2022. godine, lično ili putem pošte na adresu: Trg 9. Januar bb, 79288 Ribnik.


Odluku o dodjeli nagrada i priznanja na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja donosi Skupština opštine Ribnik na redovnoj, a saopštava se na svečanoj sjednici.

 

Predsjednik Komisije za nagrade i priznanja
Radenko Marković

10 June, 2022.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u posjeti Ribniku

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić danas je posjetio opštinu Ribnik. U zgradi opštinske uprave primili su ga načelnik opštine Ribnik Nebojša Karać i predsjednik Skupštine opštine Duško Dakić, sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali i Duška Đukić, direktorica JU „Centar za socijalni rad Ribnik“ i Nikola Janković, direktor JZU Dom zdravlja „Dr Dragan Vojvodić“ Ribnik.

Domaćini su ministra upoznali sa trenutnim aktivnostima na području opštine Ribnik sa akcentom na rad JU „Centar za socijalni rad Ribnik“ i JZU Dom zdravlja „Dr Dragan Vojvodić“. Konstatovano je da Centar za socijalni rad uspješno obavlja poslove iz svoje nadležnosti uz podršku opštine Ribnik kao osnivača i resornog ministarstva, čiju je podršku ministar Šeranić najavio i za ubuduće u vidu pomoći za nabavku vozila za potrebe Centra.  

Kada je u pitanju dom zdravlja u Ribniku zaključeno je da se radi o ustanovi od vitalnog interesa za građane Ribnika, te da imajući to u vidu, opština iz budžeta za ovu ustanovu izdvaja u prosjeku oko 100.000 km godišnje. Načelnik opštine je ovom prilikom izrazio zahvalnost zdravstvenim radnicima i ministarstvu za njihov angažman tokom pandemije virusa korona. Načelnik je takođe najavio osnivanje javne ustanove za stara i iznemogla lica, te izrazio očekivanja da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite podržati opštinu Ribnik u tome.

Ministar Šeranić je konstatovao da opština Ribnik razumije politike Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kada se govori o kvalitetetu zdravstvene  i socijalne zaštite i da zajedno sa Vladom sufinansira mnogo projekata, podsjećajući da je ranije obezbjeđen sanitet, a danas savremeni ultrazvučni aparat za dom zdravlja u Ribniku. Izrazio je podršku ministartsva i za sve buduće projekte i ulaganja opštine u ovoj oblasti. Zahvalnost za ultrazvučni aparat koji danas treba da bude isporučen domu zdravlja u Ribniku izrazili su Načelnik opštine i direktor doma zdravlja.

Nakon posjete opštinskoj upravi Ribnik  ministar je obišao JZU Dom zdravlja “Dr Dragan Vojvodić “ i JU “Centar za socijalni rad Ribnik”.