Sve novosti

28 September, 2023.

J A V N I P O Z I V Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.

Broj: 04-330-41/23

Datum: 25.09.2023.godine.

Na osnovu Člana 72. Statuta opštine Ribnik („Sl. glasnik opštine Ribnik“ broj 5/17), Odluke o potpisivanju i ovjeravanju pojedinačnih pravnih akata Opštinske uprave opštine Ribnik broj:01-020-11/22 od 23.11.2022. godine, Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2023. Godinu, broj: 02-330-36-1/23 od 15.09.2023. godine , Načelnik odjeljenja za privredu  r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V

Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.              

Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi za 2023 godinu imaju poljoprivredni proizvođači fizička  i pravna lica  koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

- da imaju prebivalište/sjedište u opštini Ribnik;

- da obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ribnik;

- da blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje;

- da ispune uslove precizirane Programom za podsticaje u poljoprivredi

Posebni uslovi precizirani su Programom pojedinačno za svaku vrstu podsticaja. Poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, zahtjeve mogu podnijeti za sledeće vrste podsticaja:

 

  1. Podsticaji za unapređenje tekuće proizvodnje u ovčarstvu (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  2. Podsticaji za proizvedene-otkupljene količine mlijeka (od 01.12. do 10.12.2023. godine)
  3. Podsticaji za uzgoj goveda (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  4. Podsticaji za proizvedeno i prodato voće (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  5. Podsticaji za proizvodnju krastavaca -kornišona (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  6. Podsticaji za proizvodnju meda i unapređenje pčelarstva (od 01.10. do 15.10.2023. godine.)
  7. Podsticaji za regresiranje kamata na poljoprivredne kredite (od 01.12. do 10.12.2023 godine)
  8. Podsticaji za ostale troškove u poljoprivredi.

Zahtjevi za ostvarenje podsticajnih sredstava podnose se u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu opštine Ribnik. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve za svaku vrstu podsticaja precizirana je Programom koji je sastavni dio ovog Poziva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek

22 September, 2023.

Opština Ribnik proslavila Dan i Krsnu slavu opštine

Nizom svečanosti opština Ribnik je proslavila Dan i Krsnu slavu opštine-Malu Gospojinu. Uoči Male Gospojine, načelnik opštine Nebojša Karać i predsjednik Skupštine opštine Duško Dakić su svečanim presjecanjem vrpce otvorili  Centar za kulturu, u kojem je nakon toga  održana  svečana akademija kojoj su  pored velikog broj Ribničana, prisustvovali i gosti iz susjednih opština, Republike Srpske i Republike Srbije. Prisutnima se obratio Načelnik opštine koji je u svom govoru podsjetio da je Centar za kulturu nastao renoviranjem i adaptiranjem objekta poznatog kao „Ribničanka“.  Velika sala Centra za kulturu u funkciji  je za  različite kulturne događaje, a pored toga objekat posjeduje kancelarijske i druge prateće prostorije. U svome obraćanju  načelnik opštine je podsjetio na razvojni put opštine Ribnik, te  se zahvalio svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli tom razvoju.

Centralni dio svečane akademije je bila dodjela opštinskih nagrada i priznanja. Povelja opštine Ribnik dodijeljena je dr Nikoli Banjcu  za doprinos razvoju opštine i djela od opšteg značaja i interesa za opštinu Ribnik, te preduzeću  d.o.o. „Šilng“ Ribnik za ostvarene rezultate u privredi. Zahvalnica za medijsku promociju opštine Ribnik dodijeljena je novinaru Branki Kukalj, a zahvalnica  za doprinos  promociji i kulturi opštine  Ribnik predsjednici KUD „Ribnik“ Mariji Mitrović. KUD „Petar Kočić „ Mrkonjić Grad -sekcija Ribnik dobitnik je zahvalnice za doprinos očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa i tradicije, a za doprinos očuvanju i afirmaciji kulturnog naslijeđa Zmijanja i njegovanje tradicije zavičaja zahvalnica je dodijeljena  prof. georafije i etnologije Vladimiru Đukanoviću.

Za ostvarene rezultate i uspjeh u školovanju zahvalnicu i novčanu nagradu u iznosu od 500 KM dobili su učenici generacije Simona Stojanović- JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik, Marija Runjić- JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Ribnik, Sofija Vračar-  JU Osnovna škola “Nikola Mačkić“ Previja i Marija Trubić- JU Osnovna škola “Petar Kočić” Sitnica.

Tokom akademije emitovan je film „Ribnik nekad i sad“, a u  kulturno umjetničkom dijelu programa učestvovao je akademski ansambl iz Banja Luke.

Na  Malu Gospojinu 21. septembra  na Centralnom spomen obilježju u Ribniku  služen je pomen pogunulim borcima, a mnogobrojne delegacije su položile vijence. Potom je u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Gornjem Ribniku, koja Malu Gospojinu proslavlja kao hramovnu slavu, služena sveta litugija u toku koje je izvršen obred lomljenja slavskog kolača.

19 September, 2023.

Program obilježavanja Dana i Krsne Slave opštine Ribnik “Rođenje Presvete Bogorodice- Mala Gospojina”

NEDJELjA 17.09.2023. god.

            12:00 časova- gastro -etno  festival

                          Sportska dvorana, Donja Previj

 

SRIJEDA 20.09.2023. godine

            17:30 časova – Svečano otvaranje “Centra za kulturu”

                                        Trg 9. januar, Gornji Ribnik

            18:00 časova - Svečana akademija 

                                      Velika sala “Centra za kulturu”              

                                      Trg 9. januar, Gornji Ribnik

            19:00 časova-  Svečana večera

                                      Svadbeni salon “Perić, Donja Previja

 

ČETVRTAK  21.09.2023.godine

            09:00 časova-  Polaganje vijenaca i pomen poginulim borcima 

                                     Centralno spomen obilježje,  Gornji  Ribnik

            09:30 časova- Liturgija i lomljenje slavskog kolača 

                                     hram Rođenja  Presvete Bogorodice  u Gornjem  Ribniku

            12:00 časova- Slavski ručak

                                    porta hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Gornjem Ribniku

 

 

DOBRO  DOŠLI

15 September, 2023.

Održana 26. redovna sjednica Skupštine opšrine Ribnik

Na današnjoj 26. redovnoj sjednci SO Ribnik odbornici su usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ribnik za prvih 6 mjeseci ove godine. Prihodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 2.540.957 KM što je 46% od planiranih, dok su izvršeni rashodi 2.208.103 KM, što je 48% u odnosu na planirane rashode. Ukupan planirani budžetski okvir za 2023. godinu je 5.578.129 KM.

Na dnevnoom redu našlo se nekoliko izvještaja, programa i odluka. Usvojeni su Izvještaji o utrošku sredstva od prihoda od koncesionih naknada na području naše opštine za 2022., o realizaviji Programa sportskih i kulturnih aktivnosti za 2022. godinu, o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022.godinu i Programa  podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području naše opštine za 2023. godinu.

Odbornici SO Ribnik usvojili su i  Master plan razvoja opštine Ribnik za Period 2023.-2027. godine. Cilj Master plana razvoja turizma opštine Ribnik je da prikaže stanje sektora turizma, identifikuje ključne probleme sektora turizma u Republici Srpskoj, a prevashodno na nivou opštine Ribnik, definiše ove strateške ciljeve razvoja turizma na lokalu, te predloži mjere i instrumente radi realizacije strateških potencijalno važne privredne djelatnosti ciljeva razvoja. Master plan predviđa infrastrukturne investicije u opštini Ribnik, koje bi bile sufinansirane iz budžeta i to strogo namjenski. Namjena sredstava se utvrđuje na osnovu procjene o prioritetima, ali i na Osnovu rezultata mjerenja efekata implementacije Master plana, nakon svake poslovne godine.

Usvojena je Odluka o dodjeli nagrada i priznanja opštine Ribnik za 2023. godinu. Povodom 21. septembra, Male gospojine – Dana i Krsne slave opštine Ribnik Povelju opštine Ribnik biće dodojeljena dr Nikoli Banjac za doprinos razvoju opštine i djela od opšteg značaja. Povelju opštine Ribnik dodijeliće se i DOO „Šiling“ za ostvarene rezutate. Mariji Mitrović, predsjedniku KUD „Ribnik“ biće dodoijeljena Zahvalnica za doprinos promiciji i kuturi opštine Ribnik. Novinaru Branki Kukalj biće uručena Zahvalnica za medijsku promociju opštine Ribnik. Zahvalnicu za doprinos očuvanju i promociji kultrunog nasleđa i tradicije dobiće KUD „Petar Kočić“ Mrkonjić Grad, sekcija Ribnik. Profesoru gegrafije i etnologije Vladimiru Đukanoviću biće uručena Zahvalnica za doprinos očuvanju i afirmaciji kultrunog nasleđa Zmijanja i njegovanje tradicije zavičaja. Zahvalnice za ostvarenje rezultata i uspjeh u školovanju i novčana nagrada u iznosu od 500 KM dodijeliće se učenicima genereacije: Simoni Stojanović, učeniku generacije JU SŠC „Lazar Đukić“, Mariji Runjić, učeniku generacije JU OŠ „Desanka Maksimović“, Sofiji Vračar, učeniku generacije JU OŠ „Nikola Mačkić“ i Mariji Trubić, učeniku generacije JU OŠ „Petar Kočić“.

14 September, 2023.

Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100m² sa dodatnom opremom uz sufinansiranje broj: 01-330-15/23 od 10.07.2023. godine.

Red.br.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ime (ime oca) prezime

 

Svjetlana (Branko) Gajić

Dragana (Mirko) Nikić

Anka (Marinko) Đukić

Danijela (Željko) Mišković

Gorana (Branko) Đukić

Dijana (Desimir) Kuzmanović

Zorica (Jeka) Stupar

Đuja (Mlađen) Petrović

Mirjana (Pante)Đurić

Ljiljana (Branko) Vračar

Ognjen (Milan) Milanović

Maja (Radenko) Vračar

Radojka (Vlado) Dvizac

Đuro (Petar) Đukić

Biljana (Goran) Ostojić

Dušanka (Luka) Kasapović

Milena (Nikola)Amidžić

Daliborka (Marko) Savić

Gordana (Pavo)Runjić

Dušanka (Pane) Vulić

 

Nada (Stanko) Mandić

Ivanka (Slobodan) Vrtunić

Zoran (Dušan) Vujić

Jovana (Neđo) Stančević

Dragica (Jovo) Samardžija

Nikola (Gojko) Vračar

Danijela (Radenko) Radojčić

Draženka (Jovo) Bukvić

Ljubica (Ratko)Đukić

Maja (Rade) Vračar

Daliborka (Sveto) Marković

Mile (Milan) Todorović

Borka (Mirko) Đuragić

Gospova (Boško) Savić

Jadranka (Neđo) Knežević

Milica (Marko) Petrović

Nemanja (Zoran) Vračar

Rada (Lazo) Kaurin

Broj bodova

 

29

29

27

27

27

26

26

25

25

25

25

                                   24

24

23

22

21

20

19

19

19

 

18

17

17

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

13

13

11

Diskvalifikovana

(ostvarila pravo 2022. god.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporazumom o saradnji NVO Muslim Aid Sarajevo i Načelnika opštine Ribnik precizirana je saradnja na zajedničkom projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba, mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za opštinu Ribnik u 2023. godini, gdje je planirana nabavka i dodjela 20 plastenika za prvih 20 korisnika sa predložene rang liste, s tim da NVO Muslim Aid Sarajevo, finansira 40%, opština Ribnik 40%, i krajnji korisnici 20%.

Na ovu rang listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste.

Prigovor se podnosi pismeno putem šalter sale opštine Ribnik.

 

Komisija:

Armin Zlatić

Branko Jakovljević

Dragana Topalović

04 September, 2023.

Obavještava se zainteresovana javnost o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Broj: 04-96-4-7/18

Datum: 12.08.2023. god.

 

Odjeljenje za privredu na osnovu  člana  90. i 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju Ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/12) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07 i 50/10, 66/18),  obavještava zainteresovanu javnost:

 

O DONOŠENjU RJEŠENjA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

           

Preduzeću “ RIBNjAK JANj ” d.o.o. Banja Luka, obnovljena je ekološka dozvola za ribogojilište “Ribnjak”, na parcelama “Gajak” k.č.9/10-3, 9/30-2 i 9/48 p.l.139 K.O. Ribnik, u naselju Ribnik, opština Ribnik, proizvodne površine 12 971 m².

Pogoni i postrojenja za koje se izdaje ekološka dozvola su :

- zahvatna građevina – pregradni prag i ustava na rijeci Ribnik, dovodna dva betonska kanala dimenzija 1,8x1,0m i 2,0x1,0 m sa ugrađenim vodomjernim letvama, bazeni rastilišta R1 – 5 bazena dimenzija 3,00x15,00 m i 5 bazena dimenzija 3,00x17,00 m, bazeni rastilišta R2 – 12 bazena dimenzija 12,00x10,00 m i 13 bazena dimenzija 12,00x10,00 m, jaž-zemljani bazeni dimenzija 5,00x200,00 m, mrijestilišta MR1 – 8 komada po 2 m² i MR2 sa 20 kada po 2 m ², bazeni M-4 bazena dimenzija 4,00x36,00 m, bazeni tovilišta T1-8 bazena dimenzija 5,00x40,00 m i 2 bazena dimenzija 5,00x30,00 m, bazeni tovilišta T2-11 bazena dimenzija 5,00x40,00 m, bazeni tovilišta T3-14 bazena prosječnih dimenzija 5,00x51,20 m, bazeni tovilišta T4 – 14 bazena dimenzija 5,00x52,00 m, tri ispusta u rijeku Ribnik, ekonomski objekat, ulazne kapije i ograda.

Dana 16.05.2023. godine  preduzeće  “RIBNjAK JANj” d.o.o. Banja Luka,  podnijelo je pod brojem: 04-96-4-10/18 ovom organu zahtjev za obnovu Ekološke dozvole za ribogojilište “Ribnjak”, u naselju Ribnik. Za predmetno ribogojilište “Ribnjak” od strane ovog organa izdata je ekološka dozvola broj: 04-018-10-1/08 od 15.05.2008. godine, preduzeću  “TROPIK - RIBARSTVO” d.o.o. Banja Luka. Preduzeću “TROPIK - RIBARSTVO” d.o.o. Banja Luka od strane ovog organa izdato je rješenje dana 03.07.2013. god. pod brojem: 04-018-6-4/13, kojim je obnovljena ekološka  dozvola broj: 04-018-10-1/08 od 15.05.2008. godine.  Na zahtjev preduzeća “ RIBNjAK JANj” uzgoj i prerada ribe d.o.o. Banja Luka, izvršena je izmjena rješenja Odjeljenja za privredu i finansije opštine Ribnik, ekološke dozvole, broj: 04-018-6-4/13 od 03.07.2013. godine u dijelu koji se odnosi na odgovorno lice, pravnog sljednika postrojenja, preduzeća “ TROPIK - RIBARSTVO ” d.o.o. Banja Luka, što je konstatovano rješenjem broj: 04-018-6-7/13/14 od dana 05.02.2014. god. Preduzeće “ RIBNjAK JANj” uzgoj i prerada ribe d.o.o. Banja Luka, je u predviđenom roku podnijelo zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole. Odjeljenje za privredu opštine Ribnik je dana 06.08.2018. godine izdalo rješenje o obnavljanju ekološke dozvole za dozvole za ribogojilište “Ribnjak”, na parcelama “Gajak” k.č.9/10-3, 9/30-2 i 9/48 p.l.139 K.O. Ribnik, u naselju Ribnik, pod brojem: 04-96-4-6/18. Dana Odjeljenje za privredu opštine Ribnik cijeneći dostavljenu dokumentaciju u postupku obnavljanja ekološke dozvole u skladu sa članom 94. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15, 70/20), i Pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/13, 104/17)  donijelo je rješenje o obnavljanju ekološke dozvole za postrojenje za cijepanje drveta (cjepači) sa pratećim objektima smješteno u naselju Zableće, broj: 04-96-2-25-8/17 dana 11.08.2023. godine.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek.