Sve novosti

08 jun, 2021.

Lista podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do 5.kategorije, mlađim od 60 godina

REPUBLIKA  SRPSKA
OPŠTINA  RIBNIK
Odjeljenje za opštu upravi i društvene djelatnosti
Služba boračko-invalidske zaštite

-Komisija za rješavanje zahtjeva za novčanu pomoć-

Broj:03-56-10-99/21
Datum:04.06.2021.godine

 

LISTA podnosilaca zahtjeva ,KOJI NE ISPUNjAVAJU USLOVE, za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do  5.kategorije, mlađim od 60 godina

R/br.

Prezime, ime oca i ime

Napomena

1.

Vojvodić Milovana Vlado

Zahtjev nije osnovan. 

2.

Damjanović Slobodana Slavko

Zahtjev nije osnovan.

3.

Dragojević Milana Milenko

Zahtjev nije potpun.

4.

Nikolić Božidara Rade

Zahtjev nije osnovan. 

5.

Kevac Luke Željko

Zahtjev nije osnovan. 

6.

Krivokuća Mile Milenko

Zahtjev nije osnovan. 

7.

Kostić Milana Savo

Zahtjev nije osnovan. 

8.

Mandić Branka Krstan

Zahtjev nije osnovan. 

9.

Mišković Mlađena Željko

Zahtjev nije osnovan.

10.

Majstorović Neđe Milenko

Zahtjev nije osnovan.

11.

Međedović Neđe Mlađen

Zahtjev nije osnovan.

12.

Miletić Đorđe Mihajlo

Zahtjev nije osnovan.

13.

Petrović Gojka Goran

Zahtjev nije osnovan.

14.

Tanasić Nikole Milenko

Zahtjev nije osnovan.

15.

Kaurin Ostoje Dragan

Zahtjev nije potpun.

16.

Kuridža Rade Dragan

Zahtjev nije potpun.

Napomena: Na objavljene Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista na oglasnoj tabli opštine.

ČLANOVI  KOMISIJE:                                                        PREDSJEDNIK  KOMISIJE

1. Stojanović Marinko,________________,                     __________________________

2. Todorović Jovo,  _________________,                          Vračar  Spomenka, dipl.pravnik

08 jun, 2021.

Lista podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do 5.kategorije, mlađim od 60 godina

REPUBLIKA  SRPSKA
OPŠTINA  RIBNIK
Odjeljenje za opštu upravi i društvene djelatnosti
Služba boračko-invalidske zaštite

-Komisija za rješavanje zahtjeva za novčanu pomoć-

Broj:03-56-10-98/21
Datum:04.06.2021

 

LISTA podnosilaca zahtjeva ,KOJI ISPUNjAVAJU  USLOVE, za dobijanje novčane pomoći nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od 1.do  5.kategorije, mlađim od 60 godina

R/b.j

Prezime, ime oca i ime

Kategorija borca

1.

Banjac Branka Ilija

2.

2.

Lukić Mihajla Jelenko

1.

3.

Tomišić Dragana Jovo

3.

4.

Krajcer Mirka Nenad

3.

5.

Gatarić Ljubana Stevo

1.

6.

Kaurin Milutina Jovo

3.

7.

Tegeltija Mile Marinko

4.

8.

Mijatović Ostoje Oste

1.

9.

Vujinović Ilije Gojko

2.

10.

Sladojević  Vojina  Rade

2.

11.

Berić Ilije Jovo

1.

12.

Maričić Petra Goran

1.

13.

Bilić Petra Zoran

4.

14.

Lavrnić Mirka Milovan

1.

15.

Aćimović  Đurđa  Brane

1.

16.

Karać Vojina Gojko

3.

17.

Đukić Blaže Savan

1.

18.

Katić Neđe  Radenko

1.

19.

Savić  Zdravka Radenko

1.

20.

Bilak Marka Uroš

1.

21.

Vračar Slavka Ilija

3.

22.

Mitrović Svetislava Božidar

1.

23.

Trubić Bore  Mile

2.

24.

Kaurin Mile Dragoslav

2.                                                                               

25.

Gajić Gojka  Miloš

1.

 

26.

Bjelić  Tomislava Ranko

3.

 

27.

Đukanović Mije Slavko

3.

 

28.

Kostić Ljube Radenko

1.

 

29.

Čeko Đure Ratko

5.

 

30.

Karać Ostoje Lazar

5.

 

31.

Marković Petra Momčilo

1.

 

32.

Đukić Ostoje Radovan

4.

 

33.

Trubić Vase Neđo

1.

 

34.

Perać Mile Mlađen

1.

 

35.

Gajić  Neđe  Đuro

1.

 

36.

Ciganović Ostoje Pero

4.

 

37.

Mičić Sime Milutin

5.

 

38.

Pejić Pere Radivoj

1.

 

39.

Cvijić Vase Dragan

2.

 

40.

Mandić Luke Branko

3.

 

41.

Jokić  Stevana Željko

1.

 

42.

Gajić  Rade  Neđeljko

1.

 

43.

Todorović Ostoje Neđo

1.

 

44.

Stojaković Ostoje Dušan

2.

 

45.

Plavšić Milovana Veselko

3.

 

46.

Ivić  Trivuna Jovo

4.

 

47.

Miletić Jovana Čedo

3.

 

48.

Panić Mlađena Radovan

5.

 

49.

Đukić Bojana Branko

1.

 

50.

Petković Pere Ranko

1.

 

51.

Malešević Mile Neđo

1.

 

52.

Ilić  Ratka Goran

1.

 

53.

Risović  Slobodana Duško

2.

 

54.

Savanović  Dušana Draženko

4.

 

55.

Savanović Dušana Milanko

3.

 

56.

Vulin Rade Mirko

4.

 

57.

Ljepić Slavka Željko

4.

 

58.

Todorović Nikole Milenko

1.

 

59.

Stupar Bogdana Gojko

2.

 

60.

Trubić Neđeljka Miroslav

1.

 

61.

Kaurin Bože Stojan

1.

 

62.

Lučar  Ratka Bogdan

1.

 

63.

Banjac Stanka  Petar

1.

 

64.

Dvizac Save Mile

1.

 

           

Napomena: Na objavljene Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista na oglasnoj tabli opštine.

ČLANOVI  KOMISIJE:                                                         PREDSJEDNIK  KOMISIJE

1. Stojanović Marinko,________________,                       __________________________

2. Todorović Jovo,   _________________,                          Vračar  Spomenka, dipl.pravnik

 

 

 

 

 

07 jun, 2021.

Nova Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona

Broj: 01-339-86-65/21
Datum; 07.06.2021.godine

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.90/17, 42/20  i  98/20), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 6. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br.13/17), člana 66. i 87. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik br. 05/17), a u vezi  Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID -19) u Republici Srpskoj br.87-1/21 od 31.05.2021.godine, a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije Načelnik opštine  donosi:

N A R E D B U
o  sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik


1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Ribnik i zaštite i spasavanja stanovništva od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine zabranjuju se:
     1)    sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,
     2)    sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,
     3)    organizacija i izvođenje muzike uživo u zatvorenom dijelu  ugostiteljskog objekta.

2. Od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu  od 06:00 do 24:00 časa:
     1)    svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj  i dr.)
     2)    priređivačima igara na sreću ( kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3. Od 07.06.2021. do 21.06.2021.godine u periodu od 24:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4. Od 07.06.2021.godine, a izuzetno od tačke 1. podtačka 1) ove naredbe dozvoljavaju se:    
    1)     takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i  sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
     2)     organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5. Dozvoljene aktivnosti iz ove naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
        
7. Izuzetno od  tačke 6. ove naredbe  obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
       1)   djeca mlađa od 7 godina života,
       2)   lica sa  invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
       3)   lica koja obavljaju fizičku i sportsku  aktivnost u okviru sportskih objekata.

8. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korištenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

9. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
       1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
       2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
       3) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
       4) se pridržavaju  uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za     organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
       5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
    
10. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

11.  Subjekti koji pružaju usluge građanima  dužni su:
    1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemiološkoh mjera od strane      JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na     ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno     poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i
     2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti     u objektu u odnosu na njegovu površinu.    
    

12. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

13. Opštinska uprava će raditi u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, važećom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera zaštite zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ribnik od bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) i instrukcijama  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a s tim u vezi :
    na ulazu u sve službene prostorije ograničava se broj osoba koje mogu istovremeno da uđu i borave u prostorijama uprave,
    onemogućava se  zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
    obavezno je održavanje rastojanja između građana od najmanje dva metra,
    na radnim mjestima u šalter sali i matičnoj službi obezbjeđuje se  fizička providna barijera koja pruža zaštitu zaposlenom i korisniku,
    preduzimaju se   mjere  dezinfekcije  i pojačane higijene,
    svi zaposleni u opštinskoj upravi kao i građani koji borave u prostorijama uprave su dužni nositi zaštitnu masku.
    
14. Preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Ribnik dužne su organizovati rad u skladu sa važećim naredbama Republičkog i Opštinskog štaba za vanredne situacije.

15. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni inspektori, komunalni policajac i drugi ovlašteni službenici opštinske uprave Ribnik.    
    
16. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ove naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 90/17, 42/20 i 98/20).
    
17.Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim korona virusom na teritoriji opštine Ribnik  br. 01-339-86-64/21 od 20.05.2021.godine.
    
18. Ova naredba stupa na snagu 07.06.2021.godine i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Ribnik”.

Načelnik opštine
Nebojša Karać

01 jun, 2021.

P R A V I L N I K o uslovima i načinu prijema djece u JPU „Srbija“ Ribnik

Broj:01-4/21

Dana,01.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 37. i 80. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/15) i člana 55. Statuta JPU „Srbija“ Ribnik, Upravni odbor na sjednici održanoj 31.03.2021. godine  d o n i o  je

 P R A V I L N I K       
 o uslovima i načinu prijema djece u JPU „Srbija“ Ribnik

I  OPŠTE ODREDBE 
Član 1. 
Ovim Pravilnikom regulišu se sledeća pitanja: 
1.    uslovi prijema djece,
2.    način prijema djece, 
3.    mjerila za odlučivanje prijema djece,
4.    vrijeme u koje se obavlja prijem djece, 
5.    sastav i nadležnost organa koji vrši prijem djece, 
6.    dokumentacija koju je potrebno dostaviti od strane roditelja, 
7.    obaveze roditelja,
8.    obaveze JPU,
9.    završne odredbe.   

Član 2.

 Prijem djece u JPU“Srbija“ Ribnik (u daljem tekstu: JPU) vrši se u sladu sa Zakonom i raspoloživim kapacitetima JPU.
         

 II USLOVI PRIJEMA DJECE 

Član 3.

U JPU se obrazuju vaspite jasličke i vrtićke grupe za uzrasni period od jedne godine do polaska u školu. 
Vaspite grupe mogu biti formirane od djece istog ili djece različitih uzrasta tzv. mješovite grupe. 

Broj djece u vaspitnoj grupi je:

1.    jaslička grupa od jedne do dvije godine – do 12 djece
2.    jaslička grupa od dvije do tri godine – do 15 djece 
3.    mješovita jaslička grupa – do 14 djece
4.    vrtićka od tri do četiri godine – do 21-og djeteta, 
5.    vrtićka grupa od četiri do pet godina – do 24 djece,
6.    vrtićka grupa od pet do šest godina – do 25 djece i
7.    mješovita vrtićka grupa – do 23 djece.
   Ukoliko postoji potreba, ustanova za tekuću radnu godinu, uz saglasnost Osnivača, može utvrditi veći broj djece koja se upisuju u vaspitnu grupu, s tim da broj upisane djece ne može biti uvećan za više od 20% od broja utvrđenog prethodnim stavom ovog člana. 

Član 4.


U JPU se primaju djeca oba pola, tjelasno i psihički zdrava, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem dobijenog na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i labaratorijskih nalaza koji sadrže bris grla, nosa i stolice djeteta nadležne zdravstvene ustanove, i izvoda iz matične knjige rođenih, a nakon izvršenog upisa potpisuje se ugovor o međusobnim pravima i obavezama između roditelja-staratelja djeteta i Ustanove.                                                                         
Svako dijete, uz  ispunjavanje uslova iz stava 1. ovog člana ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti za prijem i upis u JPU i jaslice bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, uz poštovanje dječijih prava.
Upis djeteta sa smetnjama u razvoju razmatra predškolska ustanova na osnovu dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima koje predškolska ustanova može ponuditi. 

U JPU se mogu primiti i djeca koja pohađaju poseban program u godini pred polazak u školu u trajanju od najmanje tri mjeseca i traje tri časa dnevno, na što saglasnost daje Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Upis djece vrši se u mjesecu februaru na osnovu ljekarskog uvjerenja i izvoda iz matične knjige rođenih, nakon čega predškolska ustanova ili druga ustanova koja realizuje program predškolskog vaspitanja zaključuje ugovor sa roditeljem/starateljem o međusobnim pravima i obavezama. 
JPU je dužan da u toku januara mjeseca tekuće godine obavijesti stanovništvo o upisu i uslovima upisa djece iz stava 4. Ovog člana putem sredstava javnog informisanja. 


III NAČIN PRIJEMA DJECE 

 Član 5.


 Prijem djece u JPU vrši se na osnovu javnog oglasa koji se objavljuje na oglasnoj tabli JPU, a po potrebi i putem sredstava javnog informisanja 
(lokalni radio).


Član 6.


Odluku o raspisivanju Oglasa za prijem djece donosi direktor JPU.

Član 7.


Oglas za prijem djece u vrtić objavljuje se svake godine početkom juna i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Član 8. 


Oglas za prijem djece u JPU sadrži:
-    prijemne mogućnosti prema uzrasnim grupama,
-    trajanje oglasa, rok do kada će biti izvršen prijem djece 
-    dokumentacija koju je potrebno priložiti ,
-    način obavještenja roditelja o prijemu.
 Prijave za prijem djece podnose se na propisanom obrascu, koji se preuzima u JPU.

IV  MJERILA ZA ODLUČIVANjE O PRIJEMU DJECE

Član 9.


Komisija za prijem djece donosi odluku o prijemu na osnovu liste prioriteta, odnosno rang liste koju sačinjava prema mjerilima: 
1.    dijete bez oba roditelja,
2.    dijete samohranih roditelja,
3.    dijete roditelja invalida od 1-4 kategorije,
4.    dijete nezaposlenih roditelja,
5.    dijete sa oba zaposlena roditelja 
6.    dijete sa jednim zaposlenim roditeljem, 
7.    dijete teško oboljelih roditelja,
8.    dijete za koje je Centar za socijalni rad Ribnik utvrdio da je potrebno uključiti u program predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
9.    djeca iz porodica sa troje i više djece,
10.    djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak,
11.    djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica
12.    dijete koje se nalazi na listi čekanja u JPU.

                                               
Član 10.

Za pojedina mjerila iz člana 9. ovog Pravilnika dodjeljuju se djeci bodovi i to:
1.    dijete samohranih roditelja ...........................................20 bodova 
2.    dijete roditelja invalida od 1-4 kategorije .................18 bodova
3.    dijete sa oba zaposlena roditelja ...................................16 bodova
4.    dijete sa jednim zaposlenim roditeljem.........................12 bodova
5.    dijete teško oboljelih roditelja....................................16 bodova 
6.    dijete za koje je Centar za Socijalni rad Ribnik utvrdio da je          potrebno uključiti u program
 predškolskog vaspitanja i obrazovanja.........................10 bodova
7.    dijete iz porodice sa troje i više djece.........................8 bodova
8.    dijete iz porodice kojima je utvrđen status korisnika prava na          novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodata.....8 bodova
9.    dijete pripadnik manjinskih etničkih zajednica...........6 bodova
10.    dijete nezaposlenih roditelja............................................4 boda 
11.    za svaki mjesec čekanja mjesta u JPU (od dana početka narednog mjeseca od predaje zahtjeva za smještaj i boravak u JPU).........2 boda

Djeca bez roditeljkog staranja i djeca sa smetnjama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja na osnovu definisanih kriterijuma za prijem u JPU. 


V SASTAV I NADLEŽNOST ORGANA KOJI VRŠI PRIJEM DJECE

 
Član 11.


O prijemu djece po raspisanom oglasu odlučuje Komisija koju imenuje direktor JPU, a čine je predsjednik i dva člana. 


Član 12. 


(1)    Komisija za prijem djece na osnovu dostavljene dokumentcije utvrđuje:
1.    blagovremenost prijava;
2.    potpunost prijava.
(2)    Komisija za prijem djece nakon odlučivanja o blagovremenosti i potpunosti prijava, a na osnovu dostavljene dokumentacije, vrši bodovanje prispjelih prijava po utvrđenim pravilima. 
(3)    Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
(4)    Odluku o prijemu djece Komisija donosi u roku od sedam dana od zatvaranja oglasa. Spisak primljene djece biće istaknut na oglasnoj tabli JPU

Član 13.


O izvršenom prijemu djece vodi se zapisnik koji sadrži: 
1.    datum prijema,
2.    rang listu djece prijavljene za upis,
3.    spisak djece koja su primljena u JPU.

Član 14.


Roditelj koji nije zadovoljan odlukom o prijemu, može uložiti prigovor na Odluku direktoru JPU u roku od 8 dana od dana objavljivanja spiska primljene djece na Oglasnoj tabli.
Direktor je dužan odlučiti o prigovoru na odluku Komisije u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Odluka direktora je konačna.
Roditelj kojem se ukaže mjesto za boravak djeteta u JPU, a koji odustane od istog, dužan je podnijeti novi zahtjev za prijem djeteta u JPU. 

VI VRIJEME U KOJEM SE OBAVLjA PRIJEM DJECE 


Član 15.


Roditelji su u obavezi da nakon objavljenog spiska primljene djece na Oglasnoj tabli vrtića, preuzmu u vrtiću obrazac za ljekarsko uvjerenje i obave ljekarski pregled djeteta blagovremeno, a najranije početkom mjeseca avgusta jer isti ne može biti stariji od mjesec dana. 
Primljena djeca polaze u JPU prvog radnog dana u septembru iste godine. 
                                                    
Član 16. 


Na početku svake radne godine roditelj djeteta koje pohađa JPU je u obavezi da donese nalaz brisa grla, nosa i stolice djeteta kako bi se preventivno djelovalo na zdravlje ostale djece i spriječilo širenje zaraznih bolesti, posebno u periodu adaptacije u skladu sa članom 38. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik RS“, broj: 79/15). 
                                         
Član 17.

Prijem djece u JPU može se vršiti i poslije 1.septembra u sledećim slučajevima:
1.    ako se na raspisan oglas nije prijavio potreban broj djece, 
2.    ako u toku godine dođe do raskida ugovora o smještaju djeteta u  JPU, čime se uprazni mjesto za prijem i boravak djeteta. 

Član 18.

U slučaju da u toku godine dođe do raskida ugovora o smještaju djeteta, primaju se djeca po redu prvenstva sa ranije utvrđene liste prioriteta. 
U slučaju da se putem oglasa ne popune kapaciteti JPU, prijem se vrši u toku godine bez oglasa i po redu podnošenja prijave.


VII  DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU 


Član 19.


Roditelj je dužan prilikom upisa dostaviti sledeće: 
1.    zahtjev za upis djeteta u JPU (dobija se u Upravi JPU „Srbija“ Ribnik)
2.    dokaze o ispunjavanju uslova za bodovanje iz člana 10 i to: 
2.1.     uvjerenje od nadležnog Organa ako se radi o djetetu bez roditeljskog staranja,
2.2.     uvjerenje od nadležnog Organa ako je dijete samohranog roditelja, 
2.3.      uvjerenje od nadležnog organa ako su jedan ili oba roditelja invalidi od  I-IV kategorije, 
2.4.     ugovore o radu ili uvjerenje o zaposlenju roditelja, ako su jedan ili oba roditelja zaposlena,
2.5.     uvjerenje od nadležnog Organa ako su roditelji djeteta teško oboljeli, 
2.6.     uvjerenje Centra za socijalni rad ako se radi o djetetu sa preporukom, 
2.7.     izvod iz Matične knjige rođenih svih članova porodice ako se radi o višečlanoj porodici sa troje ili više djece ili uvjerenje od nadležnog Organa da je u pitanju višečlana porodica, 
2.8.     potvrda sa biroa da su roditelji nezaposleni,
3.    Izvod iz Matične knjige rođenih, 
4.    Ljekarsko uvjerenje dostavlja se tek nakon prijema djeteta u JPU, najranije u mjesecu avgustu, a najkasnije tri dana prije polaska djeteta u JPU. 

VIII OBAVEZE RODITELjA  


Član 20.


Dužnost roditelja je da na vrijeme izvršava uplate boravka djeteta u JPU kao i sve druge obaveze regulisane međusobnim ugovorom.
                                             
Član 21.


    Roditelj, odnosno staratelj je dužan: 
-    Da dijete dovodi redovno u JPU od 06:30 do  08:30 časova, svakog radnog dana, a u izuzetnim situacijama uz dogovor sa vaspitačima može i kasnije, s tim da taj dan djetetu neće biti obezbjeđen doručak,
-    Da dijete snabdije potrebnom garderobom, kao i drugom opremom za koju se utvrdi da je neophodna djetetu u toku boravka, a po potrebi JPU i drugi pribor potreban za individualni rad u vaspitno- obrazovnom procesu i sl.
-    Da dijete u JPU preda uredno spremljeno i potpuno zdravo, da redovno plaća boravak u JPU, unaprijed, a najkasnije do 10. u mjesecu,
-    Da ne dovodi u JPU bolesno dijete i dijete pod terapijom,
-    Da o bolesti djeteta odmah obavijesti nadležne u vrtiću, 
-    Da dođe po dijete u vremenu od 15:00 do 16:00 časova svakog radnog dana,
-    Da dođe odmah po dijete na poziv iz JPU, ako je dijete bolesno.
                                               
Član 22.

Roditelj koji ne dođe po dijete po dijete u skladu sa odredbama člana 21. plaća posebnu naknadu za produženi rad vaspitača, računajući vrijeme duže od 1 sata, preko 10 minuta kao 1 sat i to:
       za 1 sat......................................................10,00KM
       za 2 sata.....................................................30,00KM
       za svaki daljni sat...................................20,00KM

 

Član 23.

Dijete nikako i ni u kom slučaju ne može bez pratnje punoljetne osobe dolaziti i odlaziti iz JPU. Roditelj je u obavezi samo uz pismenu Izjavu koja čini sastavni dio Ugovora za boravak djeteta u JPU, ovlastiti najviše četiri punoljetne osobe koje mogu izvoditi i dovoditi iz/u JPU. U slučaju da ni roditelj niti osobe koje su ovlašćene da dovode i izvode dijete iz vrtića, nisu u mogućnosti da dođu po dijete, roditelj može telefonskim putem obavijestiti nadležne u vrtiću, s tim da je obavezan dostaviti podatke o osobi koja će izvesti dijete i to: Ime i prezime osobe, matičini broj i broj lične karte.  Potpisivanjem pismene izjave, roditelj preuzima svu odgovornost za bezbjednost djeteta na putu od kuće do JPU i obrnuto. 

IX  OBAVEZE VRTIĆA      

                                                       
Član 24. 


JPU  je obavezan da obezbjedi optimalnu organizaciju rada kao i druge uslove za realizaciju programa i ostvarenja ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sve u skladu odredbi Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/15). 
                                                               
Član 25.


 JPU ima obavezu da ispuni sve uslove regulisane međusobnim ugovorom sa roditeljem.

X  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  


Član 26. 


 Roditelji imaju pravo da se upoznaju sa ovim Pravilnikom prilikom podnošenja zahtjeva za prijem djeteta u JPU, kao i prilikom zaključivanja ugovora za smještaj i boravak u JPU.
                                                              
Član 27.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Načelnika Opštine i isti će biti objavljen na oglasnoj tabli JPU.

 

Predsjednik UO

Vesna Gvozdenović

01 jun, 2021.

JAVNI OGLAS za prijem djece u JPU „Srbija“ u radnoj 2021/2022. godini

Broj: 01-29/21
Datum: 01.06.2021. godine  

Na osnovu člana 37. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.79/15) i člana 6. Pravilnika o uslovima i načinu prijema djece u JPU „Srbija“ Ribnik broj: 01-4/21 od 01.04.2021.godine i Odluke o raspisivanju Oglasa za prijem djece JPU „Srbija“ Ribnik, broj 01-28/21    od 14.05.2021. god.  r a s p i s u j e  s e:

J A V N I    O G L A S
za prijem djece u JPU „Srbija“ u radnoj 2021/2022. godini 

I

Raspisuje se Oglas za prijem 37 djece u JPU „Srbija“ Ribnik  uzrasta od jedne  godine do polaska u školu i to u dvije vaspitne grupe:                                                                
1.      BUBAMARICE – mješovita jaslička grupa............................14 djece
2.      LEPTIRIĆI – mješovita vrtićka grupa...........................23 djece

II
Prijava na Oglas se vrši popunjavanjem obrasca – Zahtjev za upis, koji se može preuzeti na WEB sajtu Opštine Ribnik ili lično u šalter sali Opštinske uprave  Ribnik. Svi elementi navedeni u  zahtjevu moraju biti dostavljeni.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti:  
1.     uvjerenje od nadležnog Organa ako se radi o djetetu bez roditeljskog staranja,
2.     uvjerenje od nadležnog Organa ako je dijete samohranog roditelja, 
3.     uvjerenje od nadležnog organa ako su jedan ili oba roditelja invalidi od  I-IV kategorije, 
4.     ugovore o radu ili uvjerenje o zaposlenju roditelja, ako su jedan ili oba roditelja zaposlena,
5.     uvjerenje od nadležnog Organa ako su roditelji djeteta teško oboljeli, 
6.     uvjerenje Centra za socijalni rad ako se radi o djetetu sa preporukom, 
7.     izvod iz Matične knjige rođenih svih članova porodice ako se radi o višečlanoj porodici sa troje ili više djece ili uvjerenje od nadležnog Organa da je u pitanju višečlana porodica, 
8.     Potvrda sa biroa da su roditelji nezaposleni,
9.     Izvod iz Matične knjige rođenih, 
10.   Ljekarsko uvjerenje dostavlja se tek nakon prijema djeteta u JPU, a najkasnije tri dana prije polaska djeteta u JPU. 
Prijava na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u opštinsku upravu Opštine  Ribnik ili putem pošte na adresu Trg 9. Januar. 

III
O prijemu djece po raspisanom oglasu odlučuje Komisija za prijem djece u vrtić, koju imenuje direktor JPU „Srbija“. 
Komisija je dužna spisak primljene djece istaći na Oglasnoj tabli JPU i oglasnoj tabli Opštinske uprave  Ribnik i  to najkasnije sedam dana od dana zatvaranja Oglasa.

IV
Poslije izvršenog prijema, roditelji sa JPU “Srbija“ Ribnik zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama. 
Primljena djeca polaze u JPU prvog radnog dana u septembru iste godine.

V
Oglas za prijem djece će biti objavljen 01.06.2021. na oglasnoj tabli JPU „Srbija“ Ribnik, oglasnoj tabli opštinske uprave i mjesnih zajednica, WEB sajtu Opštine Ribnik i u sredstvima javnog informisanja (Radio Ribnik ) i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

VI
Radno vrijeme JPU „Srbija“ Ribnik je od ponedeljaka do petaka od 06:30 do 16:00 časova.


VII
Iznos novčanog učešća roditelja za boravak u Javnoj predškolskoj ustanovi „Srbija“ Ribnik za kalendarsku 2021. godinu iznosi 130 KM za cjelodnevni, a za poludnevni boravak 70 KM.
Ako korisnik usluga istovremeno u predškolsku ustanovu upisuje dvoje ili više djece, za drugo dijete i svako naredno dijete cijena usluga iznosi 80% od ukupne cijene.
Ako korisnik usluga u predškolsku ustanovu upisuje četvrto, peto i svako naredno  dijete iz iste porodice, oslobađa se plaćanja cijene, a sredstva obezbjeđuje Osnivač.


VIII
Roditelji imaju pravo da se upoznaju sa  Pravilnikom o uslovima i načinu prijema djece u JPU „Srbija“  koji   je  dostupan na WEB sajtu Opštine Ribnik.
Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na broj telefona 050 /430 070, lokal 101.

Direktor
Zorica Stojanović

01 jun, 2021.

ZAHTJEV ZA PRIJEM DJETETA U JPU „SRBIJA“ RIBNIK

___________________________________________________ 

/Podnosilac zahtjeva (prezime i ime roditelja/staratelja)

_________________________

Datum podnošenja zahtjeva  

OSNOVNI PODACI O DJETETU                                              

 

IME_____________________ PREZIME_________________________ POL  M/Ž

                 (zaokruziti)

DAN, MJESEC I GODINA ROĐENjA______________________, MJESTO ROĐENjA  _________________________

JMB _____________________

DRŽAVLjANSTVO__________________

ADRESA STANOVANjA________________________ GRAD/OPŠTINA _______________

IMA LI BRATA/SESTRU VEĆ UPISANE U DJEČIJI VRTIĆ DA/NE  (zaokružiti)  

RAZVOJNI STATUS DJETETA

(zaokružiti)

A) Uredna razvojna linija

B) Dijete sa teškoćama u razvoju

 

Vrsta teškoće u razvoju 

      a) Oštećenje vida

     b) oštećenje sluha

     v) poremećaji govorno-glasovne komunikacije

     g) tjelesni invaliditet _____________________________ (navesti koji)

     d) intelektualne teškoće

     đ) poremećaj socijalne komunikacije; poremećaj iz autističnog spektra; autizam

Dijagnostički postupak za utvrđivanje teškoća (zaokružiti)  

      a) Uvjerenje od nadležnog centra za socijalni rad da se radi o djetetu sa preporukom           (dostaviti kopiju)

      b) nalaz i mišljenje specijalizovane zdravstvene ustanove i naveti koje _______________________(dostaviti kopiju)

      v) nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka i navesti kojih___________________________ (dostaviti kopiju nalaza)

Rehabilitacijski postupak dijete je na tretmanu? DA / NE (zaokružiti)

Naziv ustanove i vrsta tretmana______________________________.

C) Druge specifične razvojne poteškoće kod djeteta (poremećaj s prkošenjem i suprostavljanjem, poremećaj ophođenja, anksiozni poremećaji, depresija, tikovi, noćne more i  strahovi, fobije, neadekvatna privrženost, proživljeno traumatsko iskustvo, povučenost, sramežljivost, ispadi bijesa, agresija i drugo)

Navesti neku od datih ukoliko ih dijete ima

___________________________________________________________

D) Posebne promjene zdravstvenog stanja kod djeteta ( alergije, posebna prehrana, hronična oboljenja, epilepsija, astma, bronhitis, febrilne konvulzije i drugo)

Navesti koje ukoliko ih dijete ima ____________________________________________

 

ZAHTJEV PODNOSIM ZA UPIS DJETETA U SLEDEĆE PROGRAME:

 1. JASLICE ( od 1. do 3. godine )
 2. VRTIĆ (od 3. godine do polaska u školu)

 

1.1. Cjelodnevni boravak

1.2. Poludnevni boravak    

 

 2.1. Cjelodnevni boravak

2.2. . Poludnevni boravak                                                                          

   (zaokružiti)

 

PODACI O RODITELjIMA

MAJKA

IME__________________ PREZIME____________________________ DAN, MJESEC, GODINA ROĐENjA_____________________ DRŽAVLjANSTVO____________________

JMBG _______________________

ADRESA STANOVANjA_______________________GRAD/OPŠTINA_________________

KONTAKT TELEFON: _______________________

e-mail: __________________________

ZAPOSLENA DA/ NE (zaokružiti),

 NAZIV I ADRESA POSLODAVCA _____________________________________

KONTAKT NA RADNOM MJESTU: TELEFON, e-mail:______________________________

ZANIMANjE I STRUČNA SPREMA_______________________________

RADNO VRIJEME:_________________________

INVALID OD 1-4 KATEGORIJE DA / NE (zaokružiti)

TEŠKO OBOLjENjE DA / NE (zaokružiti)

SAMOHRANI RODITELj DA / NE (zaokružiti)  

 

OTAC

IME____________________ PREZIME_______________________ DAN, MJESEC I GODINA ROĐENjA _____________________ DRŽAVLjANSTVO____________________

JMBG_________________________

ADRESA STANOVANjA____________________ GRAD/OPŠTINA___________________

KONTAKT TELEFON:________________________

e-mail:____________________________

ZAPOSLEN DA / NE (zaokružiti),

 

NAZIV I ADRESA POSLODAVCA_______________________________________

KONTAKT NA RADNOM MJESTU: TELEFON, e-mail_______________________________

ZANIMANjE I STRUČNA SPREMA__________________________

RADNO VRIJEME ___________________________

INVALID OD 1-4 KATEGORIJE DA / NE (zaokružiti)

TEŠKO OBOLjENjE DA / NE (zaokružiti)

SAMOHRANI RODITELj DA / NE (zaokružiti)

 

PORODIČNI STATUS

 1. Korisnici prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak_________________________________________________________________
 2. Porodica sa troje i više djece ____________________________________________
 3. Pripadnici manjinskih etničkih grupa_____________________________________
 4. Status / vanbračna zajednica, bračna zajednica, razvedeni/_____________________

 

 

 

                                                                                                          PODNOSILAC ZAHTJEVA

U Ribniku, dana______________                                                      _____________________ 

 

 

POPUNjAVA UPRAVA

DOKUMENTACIJA PRILOŽENA UZ ZAHTJEV:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih djeteta
 2. Uvjerenje od nadležnog organa ako se radi o djetetu bez roditeljskog staranja
 3. Uvjerenje od nadležnog organa ako je dijete samohranog roditelja
 4. Uvjerenje od nadležnog organa ako je jedan ili oba roditelja invalid od 1-4 kategorije
 5. Ugovor o radu ili uvjerenje o zaposlenju oca
 6. Ugovor o radu ili uvjerenje o zaposlenju majke
 7. Uvjerenje od nadležnog organa ako su roditelji teško oboljeli
 8. Uvjerenje Centra za socijalni rad ako se radi o djetetu sa preporukom
 9. Izvod iz Matične knjige rođenih svih članova porodice ako se radi o višečlanoj porodici sa troje i  više djece ili uvjerenje od nadležnog organa da je u pitanju višečlana porodica
 10. Potvrda sa biroa da su oba ili jedan roditelj nezaposleni

 

(ZAOKRUŽITI)

 

Po prijemu djeteta u JPU dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje  

 

 1. Dijete samohranih roditelja…............................................... broj bodova......................
 2. Dijete roditelja invalida od 1 do 4 kategorije.................... broj bodova......................
 3. Dijete sa oba zaposlena roditelja........................................... broj bodova......................
 4. Dijete sa jednim zaposlenim roditeljem................................ broj bodova.....................
 5. Dijete teško oboljelih roditelja........................................... broj bodova.....................
 6. Dijete za koje je Centar za socijalni rad utvrdio da je potrebno uključiti u program predškolskog vaspitanja i obrazovanja.................. broj bodova......................
 7. Dijete iz porodice sa troje i više djece............................... broj bodova.....................
 8. Dijete iz porodice kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak.................................... broj bodova......................
 9. Dijete pripadnik manjinskih etničkih zajednica............... broj bodova......................
 10. Dijete nezaposlenih roditelja................................................ broj bodova......................
 11. Dijete na listi čekanja............................................................. broj bodova.....................

 

   UKUPAN BROJ BODOVA:.............................

 

NAPOMENA: Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. Roditelj je u obavezi da prilikom predaje zahtjeva, a najkasnije do zatvaranja oglasa za prijem djece, dostavi svu potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuje navedene statuse u zahtjevu po kojem Komisija za prijem djece vrši bodovanje.

31 maj, 2021.

JAVNI POZIV za jednokratnu novčanu pomoć bračnom  paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

Broj: 01-532-138/21
Datum: 26.05.2021. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik br.5/17), te člana 12. tačka 1. Pravilnika o utrošku sredstava za populacionu politiku („Službeni glasnik opštine Ribnik“ br. 6/20), Načelnik opštine r a s p i s u j e:


JAVNI POZIV
za jednokratnu novčanu pomoć bračnom  paru za pokušaj vantjelesne oplodnje

            
I

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje, mogu ostvariti parovi koji ispunjavaju sledeće uslove:
▪    da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje,
▪    da jedno od bračnih partnera ima prebivalište na teritoriji opštine Ribnik najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva.

(2) Ovo pravo mogu ostvariti žene do 50 godina starosti.

(3) Iznos sredstava jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje po bračnom paru iznosi 2.500,00 KM. U slučaju prijave većeg broja zainteresovanih parova, visina novčane pomoći bila bi umanjena u odnosu na planiranu.

II

Prednost prilikom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje imaju:

•    Nezaposleni bračni parovi bez potomstva,
•    Bračni parovi bez potomstva od kojih je jedan zaposlen,
•    Zaposleni bračni parovi bez potomstva,
•    Nezaposleni bračni parovi sa potomstvom,
•    Bračni parovi sa potomstvom od kojih je jedan zaposlen,
•    Zaposleni bračni parovi sa potomstvom.
                        
III

(1) Uz prijavu na javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje zainteresovani parovi dostavljaju sljedeću dokumentaciju u originalu ili fotokopiji:

1.    Izvod iz matične knjige vjenčanih ili ovjerena izjava od strane dva svjedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodični odnosi ( u slučaju vanbračne zajednice);
2.    Lične karte ili potvrde o prebivalištu (CIPS);
3.    Dokaz da su u postupku pokušaja vantjelesne oplodnje;
4.    Potvrdu o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti;
5.    Kućna lista;
6.    Pravdanje sredstava dobijenih za ove namjene od opštine Ribnik za 2019. godinu,
7.    Broj tekućeg računa.
    

(2) Dostavljene prijave za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje razmatra Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje koju imenuje Načelnik opštine.            

IV

(1) Javni poziv biće obajvljen na sajtu opštine Ribnik, lokalnoj radio stanici i oglasnoj ploči opštine.
(2) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za pokušaj vantjelesne oplodnje ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. 
(3) Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u Šalter sali opštine Ribnik ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Ul. Trg 9. januar bb, 79288  Gornji Ribnik sa naznakom “n/r Komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pokušaj vantjelesne oplodnje“

Načelnik opštine
Nebojša Karać

28 maj, 2021.

Održana 4. redovna sjednica SO Ribnik

Na 4.redovnoj sjednici Skupštine opštine Ribnik, odbornici su danas  jednoglasno usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za peroid 01.01.- 31.12.2020. godine  kao i Izvještaj o radu Načelnika i opštinske uprave za prošlu godinu.
 
Odbornici su pohvalili rad Načelnika i opštinske uprave i zaključili da su u 2020. godini budžetska sredstva trošena odgovorno i transparentno. Zadovoljni su i realizaciom kapitalnih investicija u proteklom periodu i smatraju da je izvršna vlast, u otežanim i ograničenim uslovima zbog  pandemije virusa korona, uspjela ostvariti zavidne rezultate. Od Načelnika i izvršne vlasti odbornici traže da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nastave realizaciju planiranih kapitalnih investicija. Budžet opštine Ribnik u prošloj godini je bio u iznosu od 7.387.359 KM.

Usvojen je Plan korišćenja novčanih sredstava prikupljenih od koncesionih naknada na području opštine Ribnik za 2021. godinu,  Plan korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada na području opštine Ribnik za 2021. godinu i Program održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik za 2021. godinu. 

Odvornici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Komunalnog preduzeća „Ribnik“ a.d. Ribnik, Odluku o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor člana Opštinske izborne komisije Ribnik i Odluku o izmjenama Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite u opštini Ribnik. 

28 april, 2021.

Potpisani ugovori za dobijanje plastenika

Danas je 23 poljoprivrednika potpisalo ugovore o dobijanju plastenika. Prema riječima Mirka Miletića, načelnika Odjeljenja za privredu, opština Ribnik i Humanitarana organizacija „Muslim Aid“ obezbijedili su od po 40%  sredstava, dok  korisnici projekta učestvuju sa 20 % od cijene plastenika.

„Projekat  je vrijedan oko 66 000 maraka, a pojedinačni plastenici čija je površina 100 metara kvadratnih, koštaju 2875 maraka“, rekao je Miletić. 

Pozdravljajući poljoprivrednike Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik, je istakao da je ovo veliki projekat za našu malu opštinu, i da u narednom periodu planiraju više pažnje posvetiti turizmu i poljoprivredi za koje vidi perspektivu na ovim prostorima.

„Mi svake godine iz budžeta izdvajamo oko 100.000 maraka podsticaja u poljoprivredi, a sigurno je da ćemo u narednoj godini uvrstiti i podsticaje u plasteničkoj proizvodnji“, rekao je Karać.

On je dodao da će u narednom periodu raditi na izradi Strategije razvoja turizma i poljoprivrede. 

Duško Dakić, predsjednik SO Ribnik je izrazio uvjerenje da su plastenici došli u vrijedne ruke i da će biti na dobrobit kako njihovih porodica tako i naše lokalne zajednice. 

U ime poljoprivrednika zahvalio se Jovo Đukić iz Previje, koji je rekao da će im plastenici značiti mnogo, jer će sad moći uzgajati više povrća a posebno papriku, paradajz i krastavce.

„Kako smo svjedoci promjene klimatskih uslova  proizvodnja povrća na otvorenom je sve više upitna. Plastenici će svima nama dobro doći za vlastite potrebe, a imaćemo mogućnost da višak proizvoda ponudimo na prodaju“, rekao je Đukić. 

26 april, 2021.

Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100m² Sa dodatnom opremom uz sufinansiranje broj : 01-330-3-5/21 od 16.03.2021. godine

R.br.    Ime (ime oca) prezime    Broj bodova


1.    Tijana (Manojlo) Vračar    24
2.    Željana (Drago) Todorović    22
3.    Dragana (Zdravko) Karać    21
4.    Svjetlana (Mile) Kovačević    18
5.    Bore (Ljubo) Stojičić    15
6.    Nada (Božo) Zelić    15
7.    Marinko (Jovo) Savanović    14
8.    Jagoda (Čedo) Krndija    14
9.    Tanja (Borko) Savić    14
10.    Bojana (Mle) Đukić    14
11.    Milica (Ratko) Stojičić    14
12.    Milica (Neđo) Todorović    14
13.    Marko (Đurađ) Todorović    14
14.    Mara (Drago) Stojaković    14
15.    Marinko (Neđeljko) Todorović    14
16.    Kristinka (Zlatko) Perić     13
17.    Sanja (Ile) Tomić    13
18.    Milena (Branko) Stanivuković    13
19.    Vesna (Marinko) Runjić    13
20.    Gordana (Radmilo) Čeko    13
21.    Anđa (Stanko) Kasapović    11
22.    Jovo (Marko) Đukić    10
23.    Snježana (Marko) Krndija    10


Sporazumom o saradnji NVO Muslim Aid Sarajevo i Načelnika opštine Ribnik precizirana je saradnja na zajedničkom  projektu  „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba, mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ za opštinu Ribnik u 2021. godini, gdje je planirana nabavka i dodjela 20 plastenika za prvih 20 korisnike sa predložene rang liste, s tim da NVO Muslim Aid Sarajevo, finansira 40% opština Ribnik 40%, i krajnji korisnici 20%.


Načelnik opštine Ribnik, obezbijediće nabavku 3 plastenika za preostala tri korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu plstenika, tako što će iz Budžeta opštine Ribnik izdvojiti sredstva u obimu 80% od ukupnih sredstava potrebnih za nabavku plastenika, a krajnji korisnici 20%.

Na ovu rang listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste. 
Prigovor se podnosi pismeno putem šalter sale općine Ribnik.

Komisija:                                                                                                 
Mersiha Zulčić                                                                                                                                                                  
Miomira Jelić
Goran Stanarević