Mjesne zajednice

MZ Ribnik

Matičar: Bosiljka Jokić
Predsjednik Savjeta MZ: Draženka Savanović
Adresa: Rade Jovanića bb
Telefon: 050/431-022

Mjesna zajednica Ribnik se prostire u dolinama Rijeka Sane i Ribnik, ispod obronaka planina Šiša i Dimitor, na površini od 146 km² i prosječnom nadmorskom visinom od 600 m.

Mjesnoj zajednici Ribnik pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Gornji Ribnik, Donja Slatina, Gornja Slatina, Velije, Velijašnica, Sredice, Busije; Macanovići i Crkveno.

Stanovništvo se na području ove mjesne zajednice bavi poljoprivredom, šumarstvom, a u novije vrijeme razvijaju se i turističke aktivnosti.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi put Baba Ruža – Ribnik i veći broj lokalnih puteva.

MZ Previja

Matičar: Milica Stojaković

Savjet MZ: Bogdan Stupar


Adresa: Previja bb
Telefon: 050/461-265

Mjesna zajednica Previja se prostire u dolini rijeke Sane ispod planina Šiše i Dimitora, na površini od 76km² i prosječnom nadmorskom visinom od 400m.

Mjesnoj zajednici Previja pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Donja Previja, Gornja Previja, Donji Ribnik, Treskavac, Rastoka, Dragoraj i Zableće.

Stanovništvo na području mjesne zajednice Previja se bavi poljoprivredom, kao i preradom drveta.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi magistralni put Jajce Bihać, put Baba Ruža – Ribnik, kao i veći broj lokalnih puteva.

MZ Vrbljani

Predsjednik Savjeta MZ: Marko Babić

Adresa: Donji Vrbljani bb
Telefon: 050/480-300, faks:050/489-109

Mjesna zajednica Vrbljani se prostire ispod planina Ovčare i Dimitora, na lijevoj obali rijeke Sane, na površini od 126 km² i prosječnom nadmorskom visinom od 800 m.

Mjesnoj zajednici Vrbljani pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Donji Vrbljani i Gornji Vrbljani.

Stanovništvo se na području ove mjesne zajednice uglavnom bavi poljoprivredom i preradom drveta.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi lokalni put koji je povezan sa selom Medna u opštini Mrkonjić Grad.

MZ Sitnica

Stručni saradnik za poslove MZ: Vladimir Mačkić
Matičar: Novak Stojić
Predsjednik Savjeta MZ: Slavko Pejić


Adresa: Sitnica bb
Telefon: 050/421-049

Mjesna zajednica Sitnica se prostire najvećim dijelom na platou Manjače, na površini od 126 km² i prosječnom nadmorskom visinom od 800 m. Mjesnoj zajednici Sitnica pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Čađavica, Sitnica, Stražice; Gornje Ratkovo, Donje Sokolovo i Gornje Sokolovo.

Stanovništvo se na području ove mjesne zajednice uglavnom bavi poljoprivredom i to pretežno stočarstvom (ovčarstvo i govedarstvo). Predjeli na manjačkom platou pogoduju bavljenju navedenim djelatnostima jer je većina površine pod pašnjacima.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi put Banja Luka – Ribnik, magistralni put Jajce – Bihać, kao i veći broj lokalnih puteva.

MZ Crkvina

Predsjednik Savjeta MZ: Goran Đukić

Mjesna zajednica Crkvina se prostire na obroncima Manjače i Ljubinske planine, na površini od 38km² i prosječnom nadmorskom visinom od 650m.

Mjesnoj zajednici Crkvina pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Gornje Zableće i Donje Ratkovo.

Stanovništvo se na području ove mjesne zajednice pretežno bavi poljoprivredom.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolaze samo lokalni putevi.