MZ Previja

Matičar: Milica Stojaković

Savjet MZ: Bogdan Stupar


Adresa: Previja bb
Telefon: 050/461-265

Mjesna zajednica Previja se prostire u dolini rijeke Sane ispod planina Šiše i Dimitora, na površini od 76km² i prosječnom nadmorskom visinom od 400m.

Mjesnoj zajednici Previja pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Donja Previja, Gornja Previja, Donji Ribnik, Treskavac, Rastoka, Dragoraj i Zableće.

Stanovništvo na području mjesne zajednice Previja se bavi poljoprivredom, kao i preradom drveta.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi magistralni put Jajce Bihać, put Baba Ruža – Ribnik, kao i veći broj lokalnih puteva.