MZ Sitnica

Stručni saradnik za poslove MZ: Vladimir Mačkić
Matičar: Novak Stojić
Predsjednik Savjeta MZ: Slavko Pejić


Adresa: Sitnica bb
Telefon: 050/421-049

Mjesna zajednica Sitnica se prostire najvećim dijelom na platou Manjače, na površini od 126 km² i prosječnom nadmorskom visinom od 800 m. Mjesnoj zajednici Sitnica pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Čađavica, Sitnica, Stražice; Gornje Ratkovo, Donje Sokolovo i Gornje Sokolovo.

Stanovništvo se na području ove mjesne zajednice uglavnom bavi poljoprivredom i to pretežno stočarstvom (ovčarstvo i govedarstvo). Predjeli na manjačkom platou pogoduju bavljenju navedenim djelatnostima jer je većina površine pod pašnjacima.

Kroz teritoriju ove mjesne zajednice prolazi put Banja Luka – Ribnik, magistralni put Jajce – Bihać, kao i veći broj lokalnih puteva.