Све новости

08 јун, 2021.

Листа подносиоца захтјева који не испуњавају услове за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до 5.категорије, млађим од 60 година

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  РИБНИК
Одјељење за општу управи и друштвене дјелатности
Служба борачко-инвалидске заштите

-Комисија за рјешавање захтјева за новчану помоћ-

Број:03-56-10-99/21
Датум:04.06.2021.године

 

ЛИСТА подносилаца захтјева ,КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ, за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до  5.категорије, млађим од 60 година

Р/бр.

Презиме, име оца и име

Напомена

1.

Војводић Милована Владо

Захтјев није основан. 

2.

Дамјановић Слободана Славко

Захтјев није основан.

3.

Драгојевић Милана Миленко

Захтјев није потпун.

4.

Николић Божидара Раде

Захтјев није основан. 

5.

Кевац Луке Жељко

Захтјев није основан. 

6.

Кривокућа Миле Миленко

Захтјев није основан. 

7.

Костић Милана Саво

Захтјев није основан. 

8.

Мандић Бранка Крстан

Захтјев није основан. 

9.

Мишковић Млађена Жељко

Захтјев није основан.

10.

Мајсторовић Неђе Миленко

Захтјев није основан.

11.

Међедовић Неђе Млађен

Захтјев није основан.

12.

Милетић Ђорђе Михајло

Захтјев није основан.

13.

Петровић Гојка Горан

Захтјев није основан.

14.

Танасић Николе Миленко

Захтјев није основан.

15.

Kаурин Остоје Драган

Захтјев није потпун.

16.

Куриџа Раде Драган

Захтјев није потпун.

Напомена: На објављене Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите у року од осам дана, од дана објављивања Листа на огласној табли општине.

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ:                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

1. Стојановић Маринко,________________,                     __________________________

2. Тодоровић Јово,  _________________,                          Врачар  Споменка, дипл.правник

08 јун, 2021.

Листа подносиоца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до 5.категорије, млађим од 60 година

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  РИБНИК
Одјељење за општу управи и друштвене дјелатности
Служба борачко-инвалидске заштите

-Комисија за рјешавање захтјева за новчану помоћ-

Број:03-56-10-98/21
Датум:04.06.2021

 

ЛИСТА подносилаца захтјева ,КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ  УСЛОВЕ, за добијање новчане помоћи незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 1.до  5.категорије, млађим од 60 година

Р/б.ј

Презиме, име оца и име

Категорија борца

1.

Бањац Бранка Илија

2.

2.

Лукић Михајла Јеленко

1.

3.

Томишић Драгана Јово

3.

4.

Крајцер Мирка Ненад

3.

5.

Гатарић Љубана Стево

1.

6.

Каурин Милутина Јово

3.

7.

Тегелтија Миле Маринко

4.

8.

Мијатовић Остоје Осте

1.

9.

Вујиновић Илије Гојко

2.

10.

Сладојевић  Војина  Раде

2.

11.

Берић Илије Јово

1.

12.

Маричић Петра Горан

1.

13.

Билић Петра Зоран

4.

14.

Лаврнић Мирка Милован

1.

15.

Аћимовић  Ђурђа  Бране

1.

16.

Караћ Војина Гојко

3.

17.

Ђукић Блаже Саван

1.

18.

Катић Неђе  Раденко

1.

19.

Савић  Здравка Раденко

1.

20.

Билак Марка Урош

1.

21.

Врачар Славка Илија

3.

22.

Митровић Светислава Божидар

1.

23.

Трубић Боре  Миле

2.

24.

Каурин Миле Драгослав

2.                                                                               

25.

Гајић Гојка  Милош

1.

 

26.

Бјелић  Томислава Ранко

3.

 

27.

Ђукановић Мије Славко

3.

 

28.

Костић Љубе Раденко

1.

 

29.

Чеко Ђуре Ратко

5.

 

30.

Караћ Остоје Лазар

5.

 

31.

Марковић Петра Момчило

1.

 

32.

Ђукић Остоје Радован

4.

 

33.

Трубић Васе Неђо

1.

 

34.

Пераћ Миле Млађен

1.

 

35.

Гајић  Неђе  Ђуро

1.

 

36.

Цигановић Остоје Перо

4.

 

37.

Мичић Симе Милутин

5.

 

38.

Пејић Пере Радивој

1.

 

39.

Цвијић Васе Драган

2.

 

40.

Мандић Луке Бранко

3.

 

41.

Јокић  Стевана Жељко

1.

 

42.

Гајић  Раде  Неђељко

1.

 

43.

Тодоровић Остоје Неђо

1.

 

44.

Стојаковић Остоје Душан

2.

 

45.

Плавшић Милована Веселко

3.

 

46.

Ивић  Тривуна Јово

4.

 

47.

Милетић Јована Чедо

3.

 

48.

Панић Млађена Радован

5.

 

49.

Ђукић Бојана Бранко

1.

 

50.

Петковић Пере Ранко

1.

 

51.

Малешевић Миле Неђо

1.

 

52.

Илић  Ратка Горан

1.

 

53.

Рисовић  Слободана Душко

2.

 

54.

Савановић  Душана Драженко

4.

 

55.

Савановић Душана Миланко

3.

 

56.

Вулин Раде Мирко

4.

 

57.

Љепић Славка Жељко

4.

 

58.

Тодоровић Николе Миленко

1.

 

59.

Ступар Богдана Гојко

2.

 

60.

Трубић Неђељка Мирослав

1.

 

61.

Каурин Боже Стојан

1.

 

62.

Лучар  Ратка Богдан

1.

 

63.

Бањац Станка  Петар

1.

 

64.

Двизац Саве Миле

1.

 

           

Напомена: На објављене Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите у року од осам дана, од дана објављивања Листа на огласној табли општине.

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ:                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

1. Стојановић Маринко,________________,                       __________________________

2. Тодоровић Јово,   _________________,                          Врачар  Споменка, дипл.правник

 

 

 

 

 

07 јун, 2021.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број: 01-339-86-65/21
Датум; 07.06.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.87-1/21 од 31.05.2021.године, а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништва од 07.06.2021. до 21.06.2021. године забрањују се:
     1)    сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
     2)    сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица,
     3)    организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу  угоститељског објекта.

2. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду  од 06:00 до 24:00 часа:
     1)    свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.)
     2)    приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3. Од 07.06.2021. до 21.06.2021.године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

4. Од 07.06.2021.године, а изузетно од тачке 1. подтачка 1) ове наредбе дозвољавају се:    
    1)     такмичарске активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
     2)     организација културних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

5. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
        
7. Изузетно од  тачке 6. ове наредбе  обавезе ношења заштитне маске су изузета:
       1)   дјеца млађа од 7 година живота,
       2)   лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
       3)   лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката.

8. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за кориштење заштитне маске на отвореном простору.

9. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
       1) услуге пружају заштићени маском,
       2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
       3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
       4) се придржавају  упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
       5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
    
10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

11.  Субјекти који пружају услуге грађанима  дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошкох мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописаног физичког растојања и
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.    
    

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

13. Општинска управа ће радити у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :
    на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    онемогућава се  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
    на радним мјестима у шалтер сали и матичној служби обезбјеђује се  физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику,
    предузимају се   мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
    сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.
    
14. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

15. Надзор над спровођењем ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.    
    
16. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20).
    
17.Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-64/21 од 20.05.2021.године.
    
18. Ова наредба ступа на снагу 07.06.2021.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

01 јун, 2021.

П Р А В И Л Н И К о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник

Број:01-4/21

Дана,01.04.2021. године

 

На основу члана 37. и 80. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 55. Статута ЈПУ „Србија“ Рибник, Управни одбор на сједници одржаној 31.03.2021. године  д о н и о  је

 П Р А В И Л Н И К       
 о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се следећа питања: 
1.    услови пријема дјеце,
2.    начин пријема дјеце, 
3.    мјерила за одлучивање пријема дјеце,
4.    вријеме у које се обавља пријем дјеце, 
5.    састав и надлежност органа који врши пријем дјеце, 
6.    документација коју је потребно доставити од стране родитеља, 
7.    обавезе родитеља,
8.    обавезе ЈПУ,
9.    завршне одредбе.   

Члан 2.

 Пријем дјеце у ЈПУ“Србија“ Рибник (у даљем тексту: ЈПУ) врши се у сладу са Законом и расположивим капацитетима ЈПУ.
         

 II УСЛОВИ ПРИЈЕМА ДЈЕЦЕ 

Члан 3.

У ЈПУ се образују васпите јасличке и вртићке групе за узрасни период од једне године до поласка у школу. 
Васпите групе могу бити формиране од дјеце истог или дјеце различитих узраста тзв. мјешовите групе. 

Број дјеце у васпитној групи је:

1.    јасличка група од једне до двије године – до 12 дјеце
2.    јасличка група од двије до три године – до 15 дјеце 
3.    мјешовита јасличка група – до 14 дјеце
4.    вртићка од три до четири године – до 21-ог дјетета, 
5.    вртићка група од четири до пет година – до 24 дјеце,
6.    вртићка група од пет до шест година – до 25 дјеце и
7.    мјешовита вртићка група – до 23 дјеце.
   Уколико постоји потреба, установа за текућу радну годину, уз сагласност Оснивача, може утврдити већи број дјеце која се уписују у васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може бити увећан за више од 20% од броја утврђеног претходним ставом овог члана. 

Члан 4.


У ЈПУ се примају дјеца оба пола, тјеласно и психички здрава, што се доказује љекарским увјерењем добијеног на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабараторијских налаза који садрже брис грла, носа и столице дјетета надлежне здравствене установе, и извода из матичне књиге рођених, а након извршеног уписа потписује се уговор о међусобним правима и обавезама између родитеља-старатеља дјетета и Установе.                                                                         
Свако дијете, уз  испуњавање услова из става 1. овог члана има једнако право приступа и једнаке могућности за пријем и упис у ЈПУ и јаслице без дискриминације по било којем основу, уз поштовање дјечијих права.
Упис дјетета са сметњама у развоју разматра предшколска установа на основу документације и процјене стручног тима о психофизичком статусу и потребама дјетета за одговарајућим програмима које предшколска установа може понудити. 

У ЈПУ се могу примити и дјеца која похађају посебан програм у години пред полазак у школу у трајању од најмање три мјесеца и траје три часа дневно, на што сагласност даје Министар просвјете и културе Републике Српске.
Упис дјеце врши се у мјесецу фебруару на основу љекарског увјерења и извода из матичне књиге рођених, након чега предшколска установа или друга установа која реализује програм предшколског васпитања закључује уговор са родитељем/старатељем о међусобним правима и обавезама. 
ЈПУ је дужан да у току јануара мјесеца текуће године обавијести становништво о упису и условима уписа дјеце из става 4. Овог члана путем средстава јавног информисања. 


III НАЧИН ПРИЈЕМА ДЈЕЦЕ 

 Члан 5.


 Пријем дјеце у ЈПУ врши се на основу јавног огласа који се објављује на огласној табли ЈПУ, а по потреби и путем средстава јавног информисања 
(локални радио).


Члан 6.


Одлуку о расписивању Огласа за пријем дјеце доноси директор ЈПУ.

Члан 7.


Оглас за пријем дјеце у вртић објављује се сваке године почетком јуна и остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 

Члан 8. 


Оглас за пријем дјеце у ЈПУ садржи:
-    пријемне могућности према узрасним групама,
-    трајање огласа, рок до када ће бити извршен пријем дјеце 
-    документација коју је потребно приложити ,
-    начин обавјештења родитеља о пријему.
 Пријаве за пријем дјеце подносе се на прописаном обрасцу, који се преузима у ЈПУ.

IV  МЈЕРИЛА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈЕМУ ДЈЕЦЕ

Члан 9.


Комисија за пријем дјеце доноси одлуку о пријему на основу листе приоритета, односно ранг листе коју сачињава према мјерилима: 
1.    дијете без оба родитеља,
2.    дијете самохраних родитеља,
3.    дијете родитеља инвалида од 1-4 категорије,
4.    дијете незапослених родитеља,
5.    дијете са оба запослена родитеља 
6.    дијете са једним запосленим родитељем, 
7.    дијете тешко обољелих родитеља,
8.    дијете за које је Центар за социјални рад Рибник утврдио да је потребно укључити у програм предшколског васпитања и образовања,
9.    дјеца из породица са троје и више дјеце,
10.    дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак,
11.    дјеца припадника мањинских етничких заједница
12.    дијете које се налази на листи чекања у ЈПУ.

                                               
Члан 10.

За поједина мјерила из члана 9. овог Правилника додјељују се дјеци бодови и то:
1.    дијете самохраних родитеља ...........................................20 бодова 
2.    дијете родитеља инвалида од 1-4 категорије .................18 бодова
3.    дијете са оба запослена родитеља ...................................16 бодова
4.    дијете са једним запосленим родитељем.........................12 бодова
5.    дијете тешко обољелих родитеља....................................16 бодова 
6.    дијете за које је Центар за Социјални рад Рибник утврдио да је          потребно укључити у програм
 предшколског васпитања и образовања.........................10 бодова
7.    дијете из породице са троје и више дјеце.........................8 бодова
8.    дијете из породице којима је утврђен статус корисника права на          новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додата.....8 бодова
9.    дијете припадник мањинских етничких заједница...........6 бодова
10.    дијете незапослених родитеља............................................4 бода 
11.    за сваки мјесец чекања мјеста у ЈПУ (од дана почетка наредног мјесеца од предаје захтјева за смјештај и боравак у ЈПУ).........2 бода

Дјеца без родитељког старања и дјеца са сметњама у развоју не подлијежу поступку бодовања на основу дефинисаних критеријума за пријем у ЈПУ. 


V САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА КОЈИ ВРШИ ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ

 
Члан 11.


О пријему дјеце по расписаном огласу одлучује Комисија коју именује директор ЈПУ, а чине је предсједник и два члана. 


Члан 12. 


(1)    Комисија за пријем дјеце на основу достављене документције утврђује:
1.    благовременост пријава;
2.    потпуност пријава.
(2)    Комисија за пријем дјеце након одлучивања о благовремености и потпуности пријава, а на основу достављене документације, врши бодовање приспјелих пријава по утврђеним правилима. 
(3)    Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
(4)    Одлуку о пријему дјеце Комисија доноси у року од седам дана од затварања огласа. Списак примљене дјеце биће истакнут на огласној табли ЈПУ

Члан 13.


О извршеном пријему дјеце води се записник који садржи: 
1.    датум пријема,
2.    ранг листу дјеце пријављене за упис,
3.    списак дјеце која су примљена у ЈПУ.

Члан 14.


Родитељ који није задовољан одлуком о пријему, може уложити приговор на Одлуку директору ЈПУ у року од 8 дана од дана објављивања списка примљене дјеце на Огласној табли.
Директор је дужан одлучити о приговору на одлуку Комисије у року од 8 дана од дана пријема приговора. Одлука директора је коначна.
Родитељ којем се укаже мјесто за боравак дјетета у ЈПУ, а који одустане од истог, дужан је поднијети нови захтјев за пријем дјетета у ЈПУ. 

VI ВРИЈЕМЕ У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ 


Члан 15.


Родитељи су у обавези да након објављеног списка примљене дјеце на Огласној табли вртића, преузму у вртићу образац за љекарско увјерење и обаве љекарски преглед дјетета благовремено, а најраније почетком мјесеца августа јер исти не може бити старији од мјесец дана. 
Примљена дјеца полазе у ЈПУ првог радног дана у септембру исте године. 
                                                    
Члан 16. 


На почетку сваке радне године родитељ дјетета које похађа ЈПУ је у обавези да донесе налаз бриса грла, носа и столице дјетета како би се превентивно дјеловало на здравље остале дјеце и спријечило ширење заразних болести, посебно у периоду адаптације у складу са чланом 38. Закона о предшколском васпитању и образовању РС („Службени гласник РС“, број: 79/15). 
                                         
Члан 17.

Пријем дјеце у ЈПУ може се вршити и послије 1.септембра у следећим случајевима:
1.    ако се на расписан оглас није пријавио потребан број дјеце, 
2.    ако у току године дође до раскида уговора о смјештају дјетета у  ЈПУ, чиме се упразни мјесто за пријем и боравак дјетета. 

Члан 18.

У случају да у току године дође до раскида уговора о смјештају дјетета, примају се дјеца по реду првенства са раније утврђене листе приоритета. 
У случају да се путем огласа не попуне капацитети ЈПУ, пријем се врши у току године без огласа и по реду подношења пријаве.


VII  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ 


Члан 19.


Родитељ је дужан приликом уписа доставити следеће: 
1.    захтјев за упис дјетета у ЈПУ (добија се у Управи ЈПУ „Србија“ Рибник)
2.    доказе о испуњавању услова за бодовање из члана 10 и то: 
2.1.     увјерење од надлежног Органа ако се ради о дјетету без родитељског старања,
2.2.     увјерење од надлежног Органа ако је дијете самохраног родитеља, 
2.3.      увјерење од надлежног органа ако су један или оба родитеља инвалиди од  I-IV категорије, 
2.4.     уговоре о раду или увјерење о запослењу родитеља, ако су један или оба родитеља запослена,
2.5.     увјерење од надлежног Органа ако су родитељи дјетета тешко обољели, 
2.6.     увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком, 
2.7.     извод из Матичне књиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје или више дјеце или увјерење од надлежног Органа да је у питању вишечлана породица, 
2.8.     потврда са бироа да су родитељи незапослени,
3.    Извод из Матичне књиге рођених, 
4.    Љекарско увјерење доставља се тек након пријема дјетета у ЈПУ, најраније у мјесецу августу, а најкасније три дана прије поласка дјетета у ЈПУ. 

VIII ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА  


Члан 20.


Дужност родитеља је да на вријеме извршава уплате боравка дјетета у ЈПУ као и све друге обавезе регулисане међусобним уговором.
                                             
Члан 21.


    Родитељ, односно старатељ је дужан: 
-    Да дијете доводи редовно у ЈПУ од 06:30 до  08:30 часова, сваког радног дана, а у изузетним ситуацијама уз договор са васпитачима може и касније, с тим да тај дан дјетету неће бити обезбјеђен доручак,
-    Да дијете снабдије потребном гардеробом, као и другом опремом за коју се утврди да је неопходна дјетету у току боравка, а по потреби ЈПУ и други прибор потребан за индивидуални рад у васпитно- образовном процесу и сл.
-    Да дијете у ЈПУ преда уредно спремљено и потпуно здраво, да редовно плаћа боравак у ЈПУ, унапријед, а најкасније до 10. у мјесецу,
-    Да не доводи у ЈПУ болесно дијете и дијете под терапијом,
-    Да о болести дјетета одмах обавијести надлежне у вртићу, 
-    Да дође по дијете у времену од 15:00 до 16:00 часова сваког радног дана,
-    Да дође одмах по дијете на позив из ЈПУ, ако је дијете болесно.
                                               
Члан 22.

Родитељ који не дође по дијете по дијете у складу са одредбама члана 21. плаћа посебну накнаду за продужени рад васпитача, рачунајући вријеме дуже од 1 сата, преко 10 минута као 1 сат и то:
       за 1 сат......................................................10,00КМ
       за 2 сата.....................................................30,00КМ
       за сваки даљни сат...................................20,00КМ

 

Члан 23.

Дијете никако и ни у ком случају не може без пратње пунољетне особе долазити и одлазити из ЈПУ. Родитељ је у обавези само уз писмену Изјаву која чини саставни дио Уговора за боравак дјетета у ЈПУ, овластити највише четири пунољетне особе које могу изводити и доводити из/у ЈПУ. У случају да ни родитељ нити особе које су овлашћене да доводе и изводе дијете из вртића, нису у могућности да дођу по дијете, родитељ може телефонским путем обавијестити надлежне у вртићу, с тим да је обавезан доставити податке о особи која ће извести дијете и то: Име и презиме особе, матичини број и број личне карте.  Потписивањем писмене изјаве, родитељ преузима сву одговорност за безбједност дјетета на путу од куће до ЈПУ и обрнуто. 

IX  ОБАВЕЗЕ ВРТИЋА      

                                                       
Члан 24. 


ЈПУ  је обавезан да обезбједи оптималну организацију рада као и друге услове за реализацију програма и остварења циљева предшколског васпитања и образовања, све у складу одредби Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15). 
                                                               
Члан 25.


 ЈПУ има обавезу да испуни све услове регулисане међусобним уговором са родитељем.

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  


Члан 26. 


 Родитељи имају право да се упознају са овим Правилником приликом подношења захтјева за пријем дјетета у ЈПУ, као и приликом закључивања уговора за смјештај и боравак у ЈПУ.
                                                              
Члан 27.


Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности Начелника Oпштине и исти ће бити објављен на огласној табли ЈПУ.

 

Предсједник УО

Весна Гвозденовић

01 јун, 2021.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем дјеце у ЈПУ „Србија“ у радној 2021/2022. години

Број: 01-29/21
Датум: 01.06.2021. године  

На основу члана 37. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр.79/15) и члана 6. Правилника о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник број: 01-4/21 од 01.04.2021.године и Одлуке о расписивању Огласа за пријем дјеце ЈПУ „Србија“ Рибник, број 01-28/21    од 14.05.2021. год.  р а с п и с у ј е  с е:

Ј А В Н И    О Г Л А С
за пријем дјеце у ЈПУ „Србија“ у радној 2021/2022. години 

I

Расписује се Оглас за пријем 37 дјеце у ЈПУ „Србија“ Рибник  узраста од једне  године до поласка у школу и то у двије васпитне групе:                                                                
1.      БУБАМАРИЦЕ – мјешовита јасличка група............................14 дјеце
2.      ЛЕПТИРИЋИ – мјешовита вртићка група...........................23 дјеце

II
Пријава на Оглас се врши попуњавањем обрасца – Захтјев за упис, који се може преузети на WЕБ сајту Општине Рибник или лично у шалтер сали Општинске управе  Рибник. Сви елементи наведени у  захтјеву морају бити достављени.
Уз захтјев је потребно доставити:  
1.     увјерење од надлежног Органа ако се ради о дјетету без родитељског старања,
2.     увјерење од надлежног Органа ако је дијете самохраног родитеља, 
3.     увјерење од надлежног органа ако су један или оба родитеља инвалиди од  И-ИВ категорије, 
4.     уговоре о раду или увјерење о запослењу родитеља, ако су један или оба родитеља запослена,
5.     увјерење од надлежног Органа ако су родитељи дјетета тешко обољели, 
6.     увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком, 
7.     извод из Матичне књиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје или више дјеце или увјерење од надлежног Органа да је у питању вишечлана породица, 
8.     Потврда са бироа да су родитељи незапослени,
9.     Извод из Матичне књиге рођених, 
10.   Лјекарско увјерење доставља се тек након пријема дјетета у ЈПУ, а најкасније три дана прије поласка дјетета у ЈПУ. 
Пријава на оглас са потребном документацијом доставља се лично у општинску управу Општине  Рибник или путем поште на адресу Трг 9. Јануар. 

III
О пријему дјеце по расписаном огласу одлучује Комисија за пријем дјеце у вртић, коју именује директор ЈПУ „Србија“. 
Комисија је дужна списак примљене дјеце истаћи на Огласној табли ЈПУ и огласној табли Општинске управе  Рибник и  то најкасније седам дана од дана затварања Огласа.

IV
Послије извршеног пријема, родитељи са ЈПУ “Србија“ Рибник закључују уговор о међусобним правима и обавезама. 
Примљена дјеца полазе у ЈПУ првог радног дана у септембру исте године.

V
Оглас за пријем дјеце ће бити објављен 01.06.2021. на огласној табли ЈПУ „Србија“ Рибник, огласној табли општинске управе и мјесних заједница, WЕБ сајту Општине Рибник и у средствима јавног информисања (Радио Рибник ) и остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

VI
Радно вријеме ЈПУ „Србија“ Рибник је од понедељака до петака од 06:30 до 16:00 часова.


VII
Износ новчаног учешћа родитеља за боравак у Јавној предшколској установи „Србија“ Рибник за календарску 2021. годину износи 130 КМ за цјелодневни, а за полудневни боравак 70 КМ.
Ако корисник услуга истовремено у предшколску установу уписује двоје или више дјеце, за друго дијете и свако наредно дијете цијена услуга износи 80% од укупне цијене.
Ако корисник услуга у предшколску установу уписује четврто, пето и свако наредно  дијете из исте породице, ослобађа се плаћања цијене, а средства обезбјеђује Оснивач.


VIII
Родитељи имају право да се упознају са  Правилником о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Србија“  који   је  доступан на WЕБ сајту Општине Рибник.
За све додатне информације родитељи се могу обратити на број телефона 050 /430 070, локал 101.

Директор
Зорица Стојановић

01 јун, 2021.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕТЕТА У ЈПУ „СРБИЈА“ РИБНИК

___________________________________________________ 

/Подносилац захтјева (презиме и име родитеља/старатеља)

_________________________

Датум подношења захтјева  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЈЕТЕТУ                                              

 

ИМЕ_____________________ ПРЕЗИМЕ_________________________ ПОЛ  М/Ж

                 (заокрузити)

ДАН, МЈЕСЕЦ И ГОДИНА РОЂЕЊА______________________, МЈЕСТО РОЂЕЊА  _________________________

ЈМБ _____________________

ДРЖАВЉАНСТВО__________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА________________________ ГРАД/ОПШТИНА _______________

ИМА ЛИ БРАТА/СЕСТРУ ВЕЋ УПИСАНЕ У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ДА/НЕ  (заокружити)  

РАЗВОЈНИ СТАТУС ДЈЕТЕТА

(заокружити)

А) Уредна развојна линија

Б) Дијете са тешкоћама у развоју

 

Врста тешкоће у развоју 

      а) Оштећење вида

     б) оштећење слуха

     в) поремећаји говорно-гласовне комуникације

     г) тјелесни инвалидитет _____________________________ (навести који)

     д) интелектуалне тешкоће

     ђ) поремећај социјалне комуникације; поремећај из аутистичног спектра; аутизам

Дијагностички поступак за утврђивање тешкоћа (заокружити)  

      а) Увјерење од надлежног центра за социјални рад да се ради о дјетету са препоруком           (доставити копију)

      б) налаз и мишљење специјализоване здравствене установе и навети које _______________________(доставити копију)

      в) налаз и мишљење осталих стручњака и навести којих___________________________ (доставити копију налаза)

Рехабилитацијски поступак дијете је на третману? ДА / НЕ (заокружити)

Назив установе и врста третмана______________________________.

Ц) Друге специфичне развојне потешкоће код дјетета (поремећај с пркошењем и супростављањем, поремећај опхођења, анксиозни поремећаји, депресија, тикови, ноћне море и  страхови, фобије, неадекватна приврженост, проживљено трауматско искуство, повученост, срамежљивост, испади бијеса, агресија и друго)

Навести неку од датих уколико их дијете има

___________________________________________________________

Д) Посебне промјене здравственог стања код дјетета ( алергије, посебна прехрана, хронична обољења, епилепсија, астма, бронхитис, фебрилне конвулзије и друго)

Навести које уколико их дијете има ____________________________________________

 

ЗАХТЈЕВ ПОДНОСИМ ЗА УПИС ДЈЕТЕТА У СЛЕДЕЋЕ ПРОГРАМЕ:

 1. ЈАСЛИЦЕ ( од 1. до 3. године )
 2. ВРТИЋ (од 3. године до поласка у школу)

 

1.1. Цјелодневни боравак

1.2. Полудневни боравак    

 

 2.1. Цјелодневни боравак

2.2. . Полудневни боравак                                                                          

   (заокружити)

 

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА

МАЈКА

ИМЕ__________________ ПРЕЗИМЕ____________________________ ДАН, МЈЕСЕЦ, ГОДИНА РОЂЕЊА_____________________ ДРЖАВЉАНСТВО____________________

ЈМБГ _______________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА_______________________ГРАД/ОПШТИНА_________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: _______________________

е-маil: __________________________

ЗАПОСЛЕНА ДА/ НЕ (заокружити),

 НАЗИВ И АДРЕСА ПОСЛОДАВЦА _____________________________________

КОНТАКТ НА РАДНОМ МЈЕСТУ: ТЕЛЕФОН, е-маil:______________________________

ЗАНИМАЊЕ И СТРУЧНА СПРЕМА_______________________________

РАДНО ВРИЈЕМЕ:_________________________

ИНВАЛИД ОД 1-4 КАТЕГОРИЈЕ ДА / НЕ (заокружити)

ТЕШКО ОБОЉЕЊЕ ДА / НЕ (заокружити)

САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ДА / НЕ (заокружити)  

 

ОТАЦ

ИМЕ____________________ ПРЕЗИМЕ_______________________ ДАН, МЈЕСЕЦ И ГОДИНА РОЂЕЊА _____________________ ДРЖАВЉАНСТВО____________________

ЈМБГ_________________________

АДРЕСА СТАНОВАЊА____________________ ГРАД/ОПШТИНА___________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:________________________

е-маil:____________________________

ЗАПОСЛЕН ДА / НЕ (заокружити),

 

НАЗИВ И АДРЕСА ПОСЛОДАВЦА_______________________________________

КОНТАКТ НА РАДНОМ МЈЕСТУ: ТЕЛЕФОН, е-маil_______________________________

ЗАНИМАЊЕ И СТРУЧНА СПРЕМА__________________________

РАДНО ВРИЈЕМЕ ___________________________

ИНВАЛИД ОД 1-4 КАТЕГОРИЈЕ ДА / НЕ (заокружити)

ТЕШКО ОБОЉЕЊЕ ДА / НЕ (заокружити)

САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ДА / НЕ (заокружити)

 

ПОРОДИЧНИ СТАТУС

 1. Корисници права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак_________________________________________________________________
 2. Породица са троје и више дјеце ____________________________________________
 3. Припадници мањинских етничких група_____________________________________
 4. Статус / ванбрачна заједница, брачна заједница, разведени/_____________________

 

 

 

                                                                                                          ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

У Рибнику, дана______________                                                      _____________________ 

 

 

ПОПУЊАВА УПРАВА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА УЗ ЗАХТЈЕВ:

 1. Извод из Матичне књиге рођених дјетета
 2. Увјерење од надлежног органа ако се ради о дјетету без родитељског старања
 3. Увјерење од надлежног органа ако је дијете самохраног родитеља
 4. Увјерење од надлежног органа ако је један или оба родитеља инвалид од 1-4 категорије
 5. Уговор о раду или увјерење о запослењу оца
 6. Уговор о раду или увјерење о запослењу мајке
 7. Увјерење од надлежног органа ако су родитељи тешко обољели
 8. Увјерење Центра за социјални рад ако се ради о дјетету са препоруком
 9. Извод из Матичне кнјиге рођених свих чланова породице ако се ради о вишечланој породици са троје и  више дјеце или увјерење од надлежног органа да је у питању вишечлана породица
 10. Потврда са бироа да су оба или један родитељ незапослени

 

(ЗАОКРУЖИТИ)

 

По пријему дјетета у ЈПУ доставити:

 1. Љекарско увјерење  

 

 1. Дијете самохраних родитеља…............................................... број бодова......................
 2. Дијете родитеља инвалида од 1 до 4 категорије.................... број бодова......................
 3. Дијете са оба запослена родитеља........................................... број бодова......................
 4. Дијете са једним запосленим родитељем................................ број бодова.....................
 5. Дијете тешко обољелих родитеља........................................... број бодова.....................
 6. Дијете за које је Центар за социјални рад утврдио да је потребно укључити у програм предшколског васпитања и образовања.................. број бодова......................
 7. Дијете из породице са троје и више дјеце............................... број бодова.....................
 8. Дијете из породице којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак.................................... број бодова......................
 9. Дијете припадник мањинских етничких заједница............... број бодова......................
 10. Дијете незапослених родитеља................................................ број бодова......................
 11. Дијете на листи чекања............................................................. број бодова.....................

 

   УКУПАН БРОЈ БОДОВА:.............................

 

НАПОМЕНА: Непотпуни захтјеви се неће разматрати. Родитељ је у обавези да приликом предаје захтјева, а најкасније до затварања огласа за пријем дјеце, достави сву потребну документацију којом потврђује наведене статусе у захтјеву по којем Комисија за пријем дјеце врши бодовање.

31 мај, 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ за једнократну новчану помоћ брачном  пару за покушај вантјелесне оплодње

Број: 01-532-138/21
Датум: 26.05.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник бр.5/17), те члана 12. тачка 1. Правилника о утрошку средстава за популациону политику („Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/20), Начелник општине р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ ПОЗИВ
за једнократну новчану помоћ брачном  пару за покушај вантјелесне оплодње

            
I

(1) Право на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње, могу остварити парови који испуњавају следеће услове:
▪    да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње,
▪    да једно од брачних партнера има пребивалиште на територији општине Рибник најмање годину дана прије подношења захтјева.

(2) Ово право могу остварити жене до 50 година старости.

(3) Износ средстава једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње по брачном пару износи 2.500,00 КМ. У случају пријаве већег броја заинтересованих парова, висина новчане помоћи била би умањена у односу на планирану.

II

Предност приликом остваривања права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње имају:

•    Незапослени брачни парови без потомства,
•    Брачни парови без потомства од којих је један запослен,
•    Запослени брачни парови без потомства,
•    Незапослени брачни парови са потомством,
•    Брачни парови са потомством од којих је један запослен,
•    Запослени брачни парови са потомством.
                        
III

(1) Уз пријаву на јавни позив за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње заинтересовани парови достављају сљедећу документацију у оригиналу или фотокопији:

1.    Извод из матичне књиге вјенчаних или овјерена изјава од стране два свједока да пар остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи ( у случају ванбрачне заједнице);
2.    Личне карте или потврде о пребивалишту (ЦИПС);
3.    Доказ да су у поступку покушаја вантјелесне оплодње;
4.    Потврду о запослености, односно незапослености;
5.    Кућна листа;
6.    Правдање средстава добијених за ове намјене од општине Рибник за 2019. годину,
7.    Број текућег рачуна.
    

(2) Достављене пријаве за остваривање права на једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње разматра Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње коју именује Начелник општине.            

IV

(1) Јавни позив биће обајвљен на сајту општине Рибник, локалној радио станици и огласној плочи општине.
(2) Јавни позив за подношење захтјева за једнократну новчану помоћ за покушај вантјелесне оплодње остаје отворен 30 дана од дана објављивања. 
(3) Пријаве са документацијом достављају се у Шалтер сали општине Рибник или путем поште на адресу: Општина Рибник, Ул. Трг 9. јануар бб, 79288  Горњи Рибник са назнаком “н/р Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за покушај вантјелесне оплодње“

Начелник општине
Небојша Караћ

28 мај, 2021.

Одржана 4. редовна сједница СO Рибник

На 4.редовној сједници Скупштине општине Рибник, одборници су данас  једногласно усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за пероид 01.01.- 31.12.2020. године  као и Извјештај о раду Начелника и општинске управе за прошлу годину.
 
Одборници су похвалили рад Начелника и општинске управе и закључили да су у 2020. години буџетска средства трошена одговорно и транспарентно. Задовољни су и реализациом капиталних инвестиција у протеклом периоду и сматрају да је извршна власт, у отежаним и ограниченим условима због  пандемије вируса корона, успјела остварити завидне резултате. Од Начелника и извршне власти одборници траже да, у складу са расположивим средствима, наставе реализацију планираних капиталних инвестиција. Буџет општине Рибник у прошлој години је био у износу од 7.387.359 КМ.

Усвојен је План коришћења новчаних средстава прикупљених од концесионих накнада на подручју општине Рибник за 2021. годину,  План коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада на подручју општине Рибник за 2021. годину и Програм одржавања локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2021. годину. 

Одворници су усвојили и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног предузећа „Рибник“ а.д. Рибник, Одлуку о расписивању поновног Јавног конкурса за избор члана Општинске изборне комисије Рибник и Одлуку о измјенама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите у општини Рибник. 

28 април, 2021.

Потписани уговори за добијање пластеника

Данас је 23 пољопривредника потписало уговоре о добијању пластеника. Према ријечима Мирка Милетића, начелника Oдјељења за привреду, општина Рибник и Хуманитарана организација „Muslim Aid“ обезбиједили су од по 40%  средстава, док  корисници пројекта учествују са 20 % од цијене пластеника.

„Пројекат  је вриједан око 66 000 марака, а појединачни пластеници чија је површина 100 метара квадратних, коштају 2875 марака“, рекао је Милетић. 

Поздрављајући пољопривреднике Небојша Караћ, начелник општине Рибник, је истакао да је ово велики пројекат за нашу малу општину, и да у наредном периоду планирају више пажње посветити туризму и пољопривреди за које види перспективу на овим просторима.

„Ми сваке године из буџета издвајамо око 100.000 марака подстицаја у пољопривреди, а сигурно је да ћемо у наредној години уврстити и подстицаје у пластеничкој производњи“, рекао је Караћ.

Он је додао да ће у наредном периоду радити на изради Стратегије развоја туризма и пољопривреде. 

Душко Дакић, предсједник СО Рибник је изразио увјерење да су пластеници дошли у вриједне руке и да ће бити на добробит како њихових породица тако и наше локалне заједнице. 

У име пољопривредника захвалио се Јово Ђукић из Превије, који је рекао да ће им пластеници значити много, јер ће сад моћи узгајати више поврћа а посебно паприку, парадајз и краставце.

„Како смо свједоци промјене климатских услова  производња поврћа на отвореном је све више упитна. Пластеници ће свима нама добро доћи за властите потребе, а имаћемо могућност да вишак производа понудимо на продају“, рекао је Ђукић. 

26 април, 2021.

Ранг листа апликаната по Јавном позиву за предају захтјева за додјелу 20 пластеника у површини од 100м² Са додатном опремом уз суфинансирање број : 01-330-3-5/21 од 16.03.2021. године

Р.бр.    Име (име оца) презиме    Број бодова


1.    Тијана (Манојло) Врачар    24
2.    Жељана (Драго) Тодоровић    22
3.    Драгана (Здравко) Караћ    21
4.    Свјетлана (Миле) Ковачевић    18
5.    Боре (Лјубо) Стојичић    15
6.    Нада (Божо) Зелић    15
7.    Маринко (Јово) Савановић    14
8.    Јагода (Чедо) Крндија    14
9.    Тања (Борко) Савић    14
10.    Бојана (Мле) Ђукић    14
11.    Милица (Ратко) Стојичић    14
12.    Милица (Неђо) Тодоровић    14
13.    Марко (Ђурађ) Тодоровић    14
14.    Мара (Драго) Стојаковић    14
15.    Маринко (Неђељко) Тодоровић    14
16.    Кристинка (Златко) Перић     13
17.    Сања (Иле) Томић    13
18.    Милена (Бранко) Станивуковић    13
19.    Весна (Маринко) Руњић    13
20.    Гордана (Радмило) Чеко    13
21.    Анђа (Станко) Касаповић    11
22.    Јово (Марко) Ђукић    10
23.    Сњежана (Марко) Крндија    10


Споразумом о сарадњи НВО Муслим Аид Сарајево и Начелника општине Рибник прецизирана је сарадња на заједничком  пројекту  „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа, младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ за општину Рибник у 2021. години, гдје је планирана набавка и додјела 20 пластеника за првих 20 кориснике са предложене ранг листе, с тим да НВО Муслим Аид Сарајево, финансира 40% општина Рибник 40%, и крајњи корисници 20%.


Начелник општине Рибник, обезбиједиће набавку 3 пластеника за преостала три корисника који испуњавају услове за додјелу плстеника, тако што ће из Буџета општине Рибник издвојити средства у обиму 80% од укупних средстава потребних за набавку пластеника, а крајњи корисници 20%.

На ову ранг листу може се изјавити приговор Комисији у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе. 
Приговор се подноси писмено путем шалтер сале опћине Рибник.

Комисија:                                                                                                 
Мерсиха Зулчић                                                                                                                                                                  
Миомира Јелић
Горан Станаревић

09 април, 2021.

Одржана 3. редовна сједница СО Рибник

На дневном реду Треће редовне сједнице СО Рибник било је  18 тачака.

Између осталог одборници су усвојили  Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Др Драган Војводић“ као и Програм рада ЈПУ „Србија“ Рибник, за радну 2020/2021 годину. Поред тога усвојили су и Одлуку о економској цијени услуга у ЈПУ „Србија“ Рибник као и Рјешење о именовању в.д. директора ове институције. 

Усвојен је и План утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Рибник за 2021. годину, потом План утрошка средстава од накнаде за посебне мјере заштите од пожара и План коришћења средстава од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 

Поред неколико усвојених одлука везаних за стамбене јединице социјалног становања општине Рибник, одборници су усвојили и Одлуку о финансирању политичких странака из буџета општине за ову годину. Усвојена је и Одлука о општинским и административним таксама као и Одлука о измјени Одлуке о накнадама за рад одборника, чланова радних тијела и чланова Колегија Скупштине општине. 

Сједници СО Рибник нису присуствовали одборници опозиционих партија.