Све новости

23 новембар, 2021.

ОПШТИНА РИБНИК НА IX САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПОД НАЗИВОМ „АРАНЂЕЛОВДАНСКИ ВАШАР - МРКОЊИЋ ГРАД“

У суботу 20.11.2021. године у Мркоњић Граду је одржан ИX Сајам пољопривредних производа под називом „Аранђеловдански вашар – Мркоњић град.“


Учешће на манифестацији поред многих удружења из окружења узела су и удружења из општине Рибник: Удружење жена „Врбљани,“ Удружење жена „Вера, Нада и Љубав и мајка им Софија,“ Удружење жена „Блага Марија,“ Удружење произвођача воћних ракија „Сана“ и Пчеларско друштво Рибник који су освојили заслужне награде.


Према оцјени чланова жирија Нинослава Никићевића из Београда, Нермине Спахо из Сарајева и Даворке Ђукић-Ратковић из Требиња, најквалитетнију шљивовицу је имао Маринко Рисовић из Рибника док је другопласирани био Ђорђе Ландека такође из Рибника.


Удружење произвођача воћних ракија „Сана“ добило је двије златне и три сребрне медаље у категорији ракија „ШЉИВОВИЦА,“ и „ВИЉАМОВКА.“
Удружење жена „Врбљани“ освојиле су прво мјесто за Најљепше постављену софру према обичајима док су чланице  Удружења жена „Вера, Нада и Љубав и мајка им Софија“ освојиле друго мјесто у истој категорији.


Удружење жена „Блага Марија“ освојиле су прво мјесто за Најљепшу домаћу погачу, Најљепши славски хљеб и треће мјесто за Најбогатије постављену софру.
Ранко Марковић, иначе члан Пчеларског друштва Рибник на сајму је освојио прво мјесто у „Градирању“ домаће ракије сензитивном методом добивши звање „ГРАДИМИР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2021.“

17 новембар, 2021.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број:01-339-86-80/21
Датум; 16.11.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.103-1/21 од 16.11.2021.године, а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа од 16.11.2021. до 01.12.2021. године забрањују се:
1)    сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2)    сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 16.11.2021. до 01.12.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду  од 06:00 до 24:00 часа:
1)    свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.)
2)    приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1)  од 16.11.2021. до 01.12.2021. године у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.


4. Од 16.11.2021. до 01.12.2021.године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 16.11.2021.године  у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе дозвољавају се:
     1)  такмичарске активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“,
    2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
    
6. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
        
8. Изузетно од  тачке 7. ове наредбе  обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година живота,
     2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
     3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката.

9. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за кориштење заштитне маске на отвореном простору.

10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском,
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
     4) се придржавају  упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
    5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
    
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

12.  Субјекти који пружају услуге грађанима  дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописаног физичког растојања,
     
    2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.    
    
13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

14. Општинска управа ће радити у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :
    на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра, уз благовремено предузимање   мјера  дезинфекције  и појачане хигијене,
    на радним мјестима у шалер сали и матичној служби обезбјеђује се  физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику.

15. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

16. Надзор над спровођењем ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.    
    
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20).
    
18.Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-79/21 од 01.11.2021.године.
    
19. Ова наредба ступа на снагу 16.11.2021.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине 
Небојша Караћ

15 новембар, 2021.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е - ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2021.ГОДИНУ И НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2022. ГОДИНУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 17.11.2021.ГОД. ( СРИЈЕДА ) У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РИБНИК СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА.

Датум: 15.11.2021.године


О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ, ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ОСТАЛА ЈАВНОСТ ДА СЕ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2021.ГОДИНУ И НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2022. ГОДИНУ СПРОВОДИ У ПЕРИОДУ ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ ДО 17.11.2021.ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРОЈ 02-40-45-12/21 И 02-400-6-24/21 ОД ДАНА 12.11.2021.ГОД.

ГЛАВНА РАСПРАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ  ДАНА 17.11.2021.ГОД. ( СРИЈЕДА ) У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РИБНИК СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2021.ГОД. И НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2022.ГОДИНУ ДОСТУПНИ СУ  НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ РИБНИК WWW. OPSTINARIBNIK.ORG И НА ОГЛАСНОЈ ПЛОЧИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ.

НАПОМИЊЕМО ДА СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕСНИЦИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ОБАВЕЗНИ СУ ДА ПОШТУЈУ ПРОПИСАНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ У ВЕЗИ СА КОРОНА ВИРУСОМ.
    
С ПОШТОВАЊЕМ,

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

15 новембар, 2021.

Позив за израду Програма рада Скупштине општине Рибник

Број: 02-022-9-2/21
Датум :15.11.2021. године

-    Начелнику општине
-    Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности
-    Одјељење за привреду 
-    Одјељење за финансије
-    Одборницима, мјесним заједницама грађанима и удружењима (путем званичне интернет странице Општине)

ПРЕДМЕТ: Приједлоге и мишљења за израду Програма рада Скупштине општине Рибник за 2022. годину, тражимо, 

Обавјештавамо Вас да су у току припреме на изради приједлога Програма рада Скупштине општине Рибник за 2022. годину.
Напомињемо да Програм рада треба да садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са Уставом, Законом, статутом општине и утврђеном политиком развоја општине, као и друге послове и задатке који су у надлежности Скупштине.
На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.
Везано за напријед наведено, а на основу члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“ бр. 7/17) позивамо Вас да изнесете своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине за 2022. годину, те да исте доставите Скупштини општине најкасније до 23.11.2021. године.

Предсједник Скупштине општине
Мр Душко Дакић

06 новембар, 2021.

Министар унутрашњих послова Србије, Александар Вулин у посјети Рибнику

Министар унутрашњих послова Србије, Александар Вулин посјетио је данас општину Рибник, и овом приликом посјетио ЈПУ „Србија“ у Доњој Превији и положио вијенац испред паноа са сликама погинулих бораца у Спомен соби. 

У разговору са начелником општине Небојшем Караћем и са његовим сарадницима било је ријечи о  реализованим пројектима на подручју ове општине уз помоћ Владе Републике Србије. Вулин је подсјетио да Влада Србије сваке године у буџету одреди ставку која иде за Републику Српску. 


„ Докле год Србију води Александар Вучић, Република Српска ће бити наш спољнополитички приоритет и сви Срби,  гдје год да живе, могу да рачунају на безграничну подршку и помоћ Републике Србије",  поручио је министар  Вулин. 


" Свака радост Срба у Републици Српској и нас  радује, а свака туга и нас повреди. Ми ћемо наставити да помажемо и Рибник и  РС, као и Србе који живе у Федерацији БиХ и Србе који живе у другим бившим југословенски републикама", казао је Вулин новинарима.

Нагласио је да за њих Република Српска  мора да буде онаква каква је предвиђена Дејтоном и никакво умањивање било каквих њених овлашћења за њих нису прихватљиви.  


" Министарство унутрашњих послова ће обезбиједити ватрогасно возило за нови ватрогасни дом у Рибнику и видјећемо шта им је још потребно од опреме. Увек смо били браћа,  али од како Вучић води Србију, ми смо браћа која и деле и стварају и раде, браћа која могу да покажу шта су помогли једни другима" , казао је Вулин. 

Начелник  Рибника Небојша Караћ је захвалио министру Вулину за посјету која показује да је Србија тамо гдје год има српског народа. Објаснио је да су министра упознали са пројектима које су у протеклом периоду реализовали уз подршке Владе Србије. 


" Ту прије свега мислим на предшколску установу "Србија" за коју је Влада Србије донирила 50.000 евра,  захвалили смо се и за санитетском возило које је додијељено нашем Дому здравља и на мултифункционалној подлози за једно рукокометно игралиште", навео је Караћ.

Додао је да су разговарали и неким новим пројектима везаним за ватрогасни дом.

04 новембар, 2021.

ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ОПШТИНЕ РИБНИК И ШИПОВО

Слободан Жупљанин изасланик Предсједника Републике Српске и Небојша Караћ начелник општине су у просторијама Општинске управе Рибник у Горњем Рибнику уручили 14 одликовања постхумно одликованим погинулим борцима са подручја општине Рибник и Шипово која су преузеле њихове породице.

За заслуге у борби против непријатеља, као и допринос у стварању, одбрани и ослобођењу Републике Српске, предсједник Републике Српске, госпођа Жељка Цвијановић је у 2021. години поводом Видовдана и Дана погинулих и несталих у одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске постухмно одликовала 396 погинулих бораца Војске Републике Српске, Медаљом заслуга за народ, од којих 13 бораца из општине Рибник:

 1. Ђурагић (Лука) Момчило
 2. Ђурђевић (Илије) Миле
 3. Крајцер (Бошко) Миле
 4. Тучић (Свето) Душан
 5. Зелић ( Пане) Никола
 6. Бувач (Милана) Ратко
 7. Дмитровић (Јове) Неђо
 8. Савановић (Радомир) Божо
 9. Јокић (Стеван) Јован
 10. Амиџић (Гојко) Душко
 11. Берић (Стеван) Војин
 12. Гавриловић (Славка) Крстан
 13. Драгољевић (Јован) Раде

и једног борца из општине Шипово

 1. Вујковић (Стеван) Дамјан

02 новембар, 2021.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број:01-339-86-79/21
Датум; 01.11.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.102-1/21 од 01.11.2021.године, а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа од 01.11.2021. до 15.11.2021. године забрањују се:
1)    сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2)    сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду  од 06:00 до 24:00 часа:
1)    свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.)
2)    приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1)  од 01.11.2021. до 15.11.2021. године у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

4. Од 01.11.2021. до 15.11.2021.године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 01.11.2021. до 15.11.2021.године  у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе дозвољава се организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
    
6.Од 01.11.2021. до 15.11.2021.године, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе дозвољава се одржавање такмичарских активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
        
9. Изузетно од  тачке 8. ове наредбе  обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година живота,
     2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
     3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката.

10. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за кориштење заштитне маске на отвореном простору.

11. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском,
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
     4) се придржавају  упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
    5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
    
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

13.  Субјекти који пружају услуге грађанима  дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописаног физичког растојања,
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.    
    
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

15. Општинска управа ће радити у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :
    на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра, уз благовремено предузимање   мјера  дезинфекције  и појачане хигијене,
    на радним мјестима у шалер сали и матичној служби обезбјеђује се  физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику.

16. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

    17. Надзор над спровођењем ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.    
    
18. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20).
    
19.Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-78/21 од 12.10.2021.године.
    
20. Ова наредба ступа на снагу 01.11.2021.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

12 октобар, 2021.

Нова Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Број:01-339-86-78/21
Датум; 12.10.2021.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.100-1/21 од 11.10.2021.године, а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник


1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа од 12.10.2021. до 01.11.2021. године забрањују се:
1)    сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2)    сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

2. Од 12.10.2021. до 01.11.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду  од 06:00 до 24:00 часа:
     1)    свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај  и др.)
      2)    приређивачима игара на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1)  од 12.10.2021. до 01.11.2021. године у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

4. Од 12.10.2021. до 01.11.2021.године у периоду од 24:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 12.10.2021.године, у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе дозвољавају се:    
    1) такмичарске активности спортских организација и  спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
   2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

6. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
        

8. Изузетно од  тачке 7. ове наредбе  обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година живота,
     2) лица са  инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
     3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката.

9. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за кориштење заштитне маске на отвореном простору.

10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском,
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
     4) се придржавају  упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“  за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
    5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
    
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

12.  Субјекти који пружају услуге грађанима  дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране      ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописаног физичког растојања,
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.    
    
13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

14. Општинска управа ће радити у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези :
    на улазу у све службене просторије ограничава се број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра, уз благовремено предузимање   мјера  дезинфекције  и појачане хигијене,
    на радним мјестима у шалер сали и матичној служби обезбјеђује се  физичка провидна баријера која пружа заштиту запосленом и кориснику.

15. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације.

16. Надзор над спровођењем ове наредбе врши Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.    
    
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17, 42/20 и 98/20).
    
18.Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-77/21 од 28.09.2021.године.
    
19. Ова наредба ступа на снагу 12.10.2021.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ