Све новости

26 новембар, 2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Број: 04-330-139-1/20
Датум: .26.11.2020. године

Предмет: Анкета “Годишње истраживање пољопривредних газдинстава 2020”


Поштовани,

Обавјештавамо вас да ће се у периоду од 01.-15.12.2020. године на територији општине Рибник, као и на територији цијеле РС, провести анкета “Годишње истраживање пољопривредних газдинстава”.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације завода за статистику РС.

Анкетом ће се прикупити подаци о засијаним површинама и оствареној производњи ратарских култура, воћа, поврћа и грожђа, плановима сјетве за наредну годину, бројном стању стоке и сточној производњи, клању стоке на газдинству, производњи и употреби млијека на газдинству, као и површини и вриједности закупљеног пољопривредног земљишта у 2020. години.

Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе у складу са Законом о статистици РС.

С поштовањем, 


Начелник одјељења 
Мирко Милетић

18 новембар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о измјенама Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-44/20
Датум; 17.11.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID -19) у Републици Српској бр.63-1/20 од 17.11.2020.године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о  спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништва до 30.11.2020. године забрањују се:
     1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
     2) музика уживо у  угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
     3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични 
скупови сличне природе). 

2.Обавезују се грађани да : 
    1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску ( прекривена уста, нос и брада) и придржавају се мјере физичког растојања од два метра, 
    2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске о одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година,
     2) лица са посебним потребама која  не могу скинути маску без помоћи других,
     3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском, 
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их
     4) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 30.11.2020.године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 22:00 часа.
     1) свим врстама угоститељских објеката  за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност     (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
        2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

6. До 30.11.2020. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

7. До 30.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

9. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране  ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописане физичке дистанце и 
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

11. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
 на улазу у све службене просторије ограничен је  број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
 онемогућено је  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
 обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
 предузете  су мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
 у свим организационим јединцима општинске управе рад се организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, док остали запослени раде од куће 
 сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.

12. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.

13. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

14. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-40/20 од 21.10.2020.године, Наредба о измјени Наредбе обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-42/20 од 26.10.2020.године и Наредба о измјенама Наредбе обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-43/20 од 02.11.2020.године

15. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

02 новембар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о измјенама Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-43/20
Датум; 02.11.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о измјенама Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.61-4/20 од 30.10.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о измјенама Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У Наредби о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник број 01-339-86-40/20 од 21.10.2020. године и број    01-339-86-42/20 од 26.10.2020. године тачке 5. и 6. мијењају  се и гласе:
“5. До 16.11.2020.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа: 
1)    свим врстама угоститељских објеката  за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпе станице, објекти за смјештај и др.),
2)    приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 
6. До 16.11.2020. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.”

2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

26 октобар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о измјени Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-42/20
Датум; 26.10.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.60-3/20 од 25.10.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У Наредби о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник број 01-339-86-40/20 од 21.10.2020. године тачка 5. мијења се и гласи:

“5. До 01.11.2020.године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 22:00 часа.”

2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

23 октобар, 2020.

Општина Рибник добила видео-надзор

Министар унутрашњих послова Републике Српске, Драган Лукач посјетио је данас општину Рибник и овом приликом је са Небојшом Караћем, начелником општине у Полицијској станици пустио у рад систем видео надзора, а све у циљу подизања безбједности грађана и њихове имовине, као и  подизање нивоа безбједности саобраћаја на подручју општине Рибник. 

Видео надзор урађен је у сарадњи са општином Рибник, с којом  је Министарство потписало споразум о сарадњи,  на основу чега је територија општине покривена савременим камерама.

 „На територији општине постављена је 21 камера која ће надзирати све јавне површине, све оно што се дешава на јавним површинама по питању превенције извршења кривичних дјела, прекршаја и сама истрага кривичних дјела или евентуално прекршаја који су урађени на овом простору биће много једноставније и лакше процесуирана и вођена истрага од стране Министарства унутрашњих послова“, рекао је Лукач новинарима. 

Општина Рибник добрим дијелом граничи са Федерацијом БиХ, и кроз ову општину пролази мигрантска рута па је постављање видео надзора за мјештане Рибника од  великог значаја истакао је Небојша Караћ, начелник Рибника, који се захвалио Министарству и министру Лукачу што су подржали Рибник у овом пројекту.

“Општина Рибник је обезбједила сву потребну опрему у висини од  39.000 КМ, а Министарство потребну техничку подршку и монтирање набављене опреме“, рекао је Караћ.

 Он је додао да ово није једини пројекат који су урадили са Министарством унутрашњих послова РС, урађене су просторије за задржавање, а договорени су и нови пројекти попут вањског уређења Полицијске станице Рибник.

21 октобар, 2020.

Помоћ произвођачима воћних ракија и удружењима жена

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, односно Ресора  за пружање стручних услуга у пољопривреди из подручне јединице Бања Лука  и менаџер кластера Крајина разговарали су са представницима Удружења произвођача воћних ракија „Сана“ и Удружења жена  „Врбљани“ и Удружења жена „Превија“. 


Према ријечима Николине Јурић из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, циљ састанка је одређивање активности за наредну годину везаних за произвођаче воћа и воћних ракија на подручју општине Рибник.

„У склопу овог састанка разговарали смо са представницима два удружења жена о одређивању наредних корака везаних за развој сектора пољопривреде и одређивање правца развоја у контексту Ифад-овог пројекта Програма развоја руралне конкурентности, односно циљ нам је да видимо шта можемо да са ова три удружења радимо по питању развоја пољопривреде на подручју ове општине у току наредне године“, рекла је Јурићева, која је додала да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, са циљем регулисања пласмана и маркетинга одређених пољопривредних производа,  потпомогао настанак и развој пољопривредних кластера, конкретно и у подручној јединици Бања Лука гдје дјелује Пољопривредни кластер „Крајина“.
„Данас смо у Рибнику објаснили шта су то пољопривредни кластери, и шта значи удруживање у кластере, а то јесте помоћ у пласману пољопривредних производа улагањем у маркетинг односно у промоцију“, рекла је  Искра Араповић, менаџер Пољопривредног кластера „Крајина“.

21 октобар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

Број:01-339-86-40/20
Датум; 21.10.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42/20  и  98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.13/17), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), а у вези  Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД -19) у Републици Српској бр.59-1/20 од 20.10.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник општине  доноси:

Н А Р Е Д Б У
 о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник

1. У циљу спречавања ширења вируса корона САРС-ЦоВ-2 и ЦОВИД-19 болести на територији општине Рибник и заштите и спасавања становништа до 16.11.2020. године забрањују се:
     1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
     2) музика уживо у  угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
     3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,     прославе и други породични скупови сличне природе). 

 2.Обавезују се грађани да : 
      1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску ( прекривена уста, нос     и брада) и придржавају се мјере физичког растојања од два метра, 
      2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске о одржавања     физичког растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство     Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која     се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
     1) дјеца млађа од 7 година,
     2) лица са посебним потребама која  не могу скинути маску без помоћи других,
     3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских     објеката. 


4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да :
     1) услуге пружају заштићени маском, 
     2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
     3) обезбједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их
     4) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 16.11.2020.године органичава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.

6. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 5. ове наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај. 

7. До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

9.  Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
    1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошкох мјера од стране      ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на     ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно     поштовање прописане физичке дистанце и 
     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити     у објекту у односу на његову површину.

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

11. Општинска управа ће радити у сладу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, важећом Наредбом о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) и инструкцијама  Министарства управе и локалне самоуправе, а с тим у вези : 
    на улазу у све службене просторије ограничен је  број особа које могу истовремено да уђу и бораве у просторијама управе,
    онемогућено је  задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
    обавезно је одржавање растојања између грађана од најмање два метра,
    предузете  су мјере  дезинфекције  и појачане хигијене,
    у свим организационим јединцима општинске управе рад се организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, док остали запослени раде од куће 
    сви запослени у општинској управи као и грађани који бораве у просторијама управе су дужни носити заштитну маску.

12. Предузећа и установе чији је оснивач општина Рибник дужне су организовати рад у складу са важећим наредбама републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације.

13. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова, надлежни инспектори, комунални полицајац и други овлаштени службеници општинске управе Рибник.

14. Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом на територији општине Рибник  бр. 01-339-86-39/20 од 13.10.2020.године.

15. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.

Начелник општине
Небојша Караћ

21 октобар, 2020.

Начелник општине Рибник доноси Наредбу о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

Број:01-339-86-41/20
Датум: 21.10.2020. год.

На основу члана 22. став (1) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр.90/17, 42, 20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 66. и 87. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр. 05/17), тачке 11. и 12. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом Корона (COVID-19) у Републици Српској,  број 59-1/20 од 20.10.2020. године,  Начелник општине 
д о н о с и: 

Н А Р Е Д Б У
 о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)

1. У циљу превенције ширења новог вируса Корона (COVID-19)  на запослене у Општинској управи општине Рибник, као и спречавање даљег ширења истог на подручју општине Рибник       предузимају се сљедеће мјере:

   1) у свим организационим јединицама Општинске управе забрањује се непотребно кретање и задржавање у ходницима, службеним просторијама и у шалтер сали,
   2) запосленима се налаже да радне активности oбављају телефонским или електронским путем уз минималан контакт са странкама и другим запосленим,
   3) запослени су дужни да  носе заштитну маску и да се  придржавају заштитне мјере   физичког растојања.

 2. Задужује се Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности да организује редовну дезинфекцију шалтер сале, ходника, службених и осталих просторија у згради општинске управе и да одреди једног од запослених који ће регулисати улазак, боравак и излазак странака из шалтер сале Општинске управе Рибник  како би се ограничио број особа које истовремено могу да уђу и бораве у шалтер сали и осталим просторијама Општинске управе.
 
3. Налаже се свим начелницима одјељења да у свим оранизационим јединицама Општинске управе општине Рибник организују рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а за послове за које је то могуће раднике  упутити на рад од куће.

4. Ступањем на снагу ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба о обавезном спровођењу мјера заштите запослених у Општинској управи општине Рибник од болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) број 01-339-86-24/20 од 08.05.2020.год.  („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/20).

5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.

Начелник општине
Небојша Караћ

19 октобар, 2020.

О Б А В J Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ, ЈАВНЕ УCTAHOBE, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ОСТАЛА JABHOCT ДА СЕ JABHA PACПPABA О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2020.ГОДИНУ И НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2021. ГОДИНУ СПРОВОДИ У ПЕРИОДУ ОД 19.10.2020. ГОДИНЕ ДО 22.10.2020.ГОДИНЕ НА OCHOBY ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРОЈ 02-40-45-12/20 И 02-400-4-15/20 ОД ДАНА 16.10.2020.ГОД.

ГЛАВНА   PACПPABA   ПE  СЕ  ОДРЖАТИ   ДАНА  21.10.2020.ГОД. ( СРИЈЕДА ) У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9.00 ЧАСОВА.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2020.ГОД. И НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2021.ГОДИНУ ДОСТУПНИ СУ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ РИБНИК WWW. OPSTINARIBNIK.ORG И НА ОГЛАСНОЈ ПЛОЧИ  ОПШТИНСКЕ УПPABE.
НАПОМИЊЕМО ДА СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  УЧЕСНИЦИ JABHE PACПPABE ОБАВЕЗНИ СУ ДА ПОШТУЈУ ПРОПИСАНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ MJEPE У ВЕЗИ СА KOPOHA ВИРУСОМ.

15 октобар, 2020.

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић посјетио општину Рибник

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић посјетио је јуче општину Рибник и овом приликом разговарао са Небојшом Караћем, начелником општине.  Вишковић  је рекао  да је ова општина у посљедње вријеме направила велики искорак у развоју и да има добар привредни амбијент.

"Ова локална заједница има добар буџет и мало кредитно задужење захваљујући домаћинском пословању и располагању ресурсима", рекао је Вишковић новинарима након састанка са начелником општине Рибник Небојшом Караћем. Он је навео да у Рибнику сви дјелују као једно домаћинство и да су сви усмјерени ка развоју јер желе да од општине направе дестинацију у коју ће се људи враћати и у којој ће жељети да живе. "Доћи ће у позицију да скоро немају незапослених људи и активних тражилаца посла на Заводу за запошљавање. Институције Републике су им много помагале до сада по питању бројних пројеката, а то ћемо радити и у наредном периоду", рекао је Вишковић.


Караћ је истакао да су упознали премијера о актуелним дешавањима у овој општини и реализованим инфраструктурним пројектима.

"Поносни смо што смо у овој тешкој години утрошили 3.644.000 КМ инвестиција у разне пројекте, у изградњу вртића, ватрогасног дома, путева и водовода", навео је Караћ.

Он је истакао да ће се у будућем периоду посветити и развоју туризма и пољопривреде.


"Поред шумарства, желимо да се окренемо ка туризму јер имамо озбиљне ресурсе, као и пољопривреди и производњи здраве хране. Рибник је имао значајну подршку Владе и других републичких институција, а надамо се да ће тако и остати", рекао је Караћ.


Приликом посјете општини Рибник Вишковић је обишао Спомен собу и реновирано игралиште у центру Рибника.