Све новости

12 мај, 2022.

Одржан радни састанак на тему прерада и пласман шдс на подручју општине Рибник

Поводом све тежих услова у којима послују привредни субјекти који се баве прерадом и пласманом шумских дрвних сортимената на подручју општине Рибник са истима је дана 11.05.2022. године у сали Скупштине општине Рибник одржан заједнички радни састанак на којем је присуствовало руководство општине Рибник и руководство “ШГ”Рибник. Састанак је организован са циљем се заједнички тј. уз учешће свих релевантних лица покуша изнаћи рјешење тренутне ситуације у овој области, а нарочито имајући у виду њен значај и утицај на цјелокупни развој локалне заједнице.

Учесници састанка су закључили да је неопходно да се у рјешавање ове проблематике укључи Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде и ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. те је затражено да се путем општине Рибник хитно организује састанак са надлежним  министром и директором ЈПШ “Шуме Републике Српске”.

 

 

06 мај, 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Број:01-123-1/22
Датум:06.05.2022. године


На основу члана 5. Правилника о суфинансирању рада приправника   (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/20) и члана 66. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/17),  Начелник општине Рибник  упућује:


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

I
Обавјештавамо послодавце који  регистровано сједиште дјелатности имају на подручју општине Рибник, да Општина Рибник може на основу планираних буџетских средстава за 2022. годину преузети обавезу суфинансирања бруто плате одређеног броја приправника са ВСС  и у том смислу их позивамо да пријаве потребу за запошљавањем приправника ВСС са одговарајућим стручним звањем.
Износ којим Општина Рибник суфинансира приправнички стаж по једном приправнику на мјесечном нивоу је 1140 КМ бруто.
Уколико би у складу са актима послодаваца, примања приправника код послодаваца била већа у односу на износ који суфинансира општинска управа разлика у примањима приправника иде на терет послодаваца.

II
Право на пријаву имају послодавци који имају регистровано сједиште дјелатности на подручју општине Рибник.
Пријаве на јавни позив се подносе Начелнику Општине на прописаном образцу.
У пријави на Јавни позив, заинтересовани послодавци поред података о потребном броју приправника одређених квалификација, достављају и основне податке о предузећу или Установи/институцији (назив, сједиште, дјелатност, лице за заступање, ЈИБ, број жиро рачуна).
    

III
Након пријављених потреба послодаваца за приправницима одређених занимања и поступка избора приправника по јавном позиву, Начелник општине са послодавцима закључује Уговор суфинансирању приправничког рада  одређеног/одређених  приправника.

Уговором из предходног става утврђује се обавеза општинске управе да за вријеме трајања приправничког стажа суфинансира уговорени износ бруто плате приправника, обавеза послодавца да са изабраним приправником закључи Уговор о обављању приравничког рада, те друга међусобна права и обавезе.


IV
Овај позив ће бити објављен на огласној плочи општине Рибник, интернет сајту Општине, те локалној радио станици.
Пријаве на јавни позив достављају се Начелнику општине до 16.05.2022. године.
Образац пријаве заинтересовани послодавци могу преузети на интернет стrаници Општине или лично у шалтер сали Општинске управе Рибник.

 


Начелник општине
Небојша Караћ

03 мај, 2022.

Одржана 14. редовна сједница Скупштине општине Рибник

Четнаеста редовна сједница Скупштине општине Рибник одржана је  29. априла 2022. године. Сједици је од укупно 17 присуствовало 16 одборника скупштине. Одборници су разматрали 11 тачака дневног реда. Између осталог, разматран је и једногласно усвојен Извјештај о извршењу буџета општине Рибник за 2021. годину. Извјештај показује да  укупно планирани буџетски оквир за 2021.годину износи 5.200.734 КМ, да су у 2021. години укупни приходи и примици остварени у износу 5.208.137 КМ, док су укупни расходи и издаци остварени у износу 4.418.906 КМ,  што значи да је општина Рибник 2021.годину завршила са позитивним резултатом у износу 789.231 КМ.

Једногласну подршку одборника добио је и Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2021. годину.

Одборници су се упознали и са Информацијом о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, у којем је констатовано да Општина Рибник нема судских спорова веће вриједности, што су одборници  оцјенили као веома значајан успјех.

На овој сједници одборници су усвојили и Одлуку о уступању на кориштење имовине у власништву Општине Рибник, Ватрогасном друштву „Рибник“. Овом одлуком општина је Ватрогасном друштву “Рибник” дала на кориштење новоизграђени објекат Ватрогасног дома са свим инвентаром и опремом, моторно возило марке “Маз” са припадајућом опремом, те ново теренско возило “Лада нива 2131”.На овај начин све материјалнo-техничке претпоставке за рад ватрогасног друштва су обезбјеђене. 

   

25 април, 2022.

У Рибнику одржана традиционална манифестација " Васкршњи крос"

Данас је у Рибнику на Тргу 9. јануар одржана већ традиционална манифестација Васкршњи крос. 

У уличним тркама учествовала су дјеца предшколског узраста, основне и средње школе распоређени у 7 група. За све учеснике обезбијеђене су мајице, сокови и сендвичи. Одржана је и туцијада гдје је бирано најтврђе и најљепше украшено јаје. За побједнике трка и туцијаде обезбијеђене су пригодне награде. Манифестацију су испратила општинска удружења са богатом традиционалном трпезом. Један штанд је био резервисан за малишане ЈПУ Србија и њихове радове. 

Данас су Рибничани у дану обасјаном прољећним сунцем уз богате традиционалне посластице и одабране изворне пјесме уживали пратећи трке и радост својих малишана.

Организатор манифестације је Општина Рибник.

15 април, 2022.

Посјета малишана Јавне предшколске установе „Србија“ Општинској управи Рибник

Данас су малишани предшколске групе Јавне предшколске установе „Србија“ са директорицом Зорицом Стојановић и васпитачицом Миланом Каурин у оквиру посјета Јавним установама општине Рибник планираних Годишњим програмом рада установе посјетили руководство општине Рибник на челу са начелником општине. Малишани су у пријатном дружењу упознали основне појединости о раду општинске управе, изнијели своје идеје и договорили набавку базена за купање коју ће финансирати општина Рибник како би дјеца могла проводити активности везане за љетњи период и уживати у купању у врелим љетњим данима.

У веселој и распјеваној атмосфери размијењени су поклони, Начелник општине је добио на поклон слику коју су малишани креирали и урадили, а малишани су добили пригодне поклоне који ће им користити у даљим дјечијим креацијама и раду.

15 април, 2022.

Почела исплата подстицаја за сјетву житарица 2021/2022 година.

Општина Рибник исплатила је 28.000,00 КМ подстицајних средстава за озиму сјетву стрних житарица  пољопривредним произвођачима са подручја општине Рибник који су уредно пријавили сјетвене површине Одјељењу за привреду и испунили услове за исплату ових средстава по јавном позиву. Подстицај је остварио 201 корисник а укупно је пријављено 97 хектара сјетвених површина озимих стрних житарица.

По завршетку прољетне сјетве, наставиће се са исплатом подстицаја и за пријављене сјетвене површине јарих стрних житарица и кукуруза.

Напомињемо да је Скупштина општине Рибник дана 05.04.2022. године донијела одлуку о додјели подстицаја за сјетву житарица у 2022. Години. Право на подстицај имају пољопривредни произвођачи са подручја општине Рибник који су засијали пољопривредне површине са минимално 3 дулума до максимално 20 дулума свих врста житарица, а који су уредно пријавили сјетвене површине и испунили услове по јавном позиву.