Novosti

31 mart, 2023.

Održana 23. redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik

Danas je održana 23. redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik na kojoj je 15 prisutnih odbornika raspravljalo o 19 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje odbornici su posvetili Finasijskom planu JPU „Srbija“ za 2023. godinu i Izvještaju o materijalno-finansijskom poslovanju za 2022. godinu JZU Dom zdravlja „dr. Dragan Vojvodić“ Ribnik.

SO Ribnik je dala saglasnost na Finansijsi plan JPU „Srbija“ i saglasni su da se u JPU „Srbija“, zbog povećanog broja zahtjeva za prijem djece u ovu ustanovu i očekivanog porodiljskog odsustva direktora  koja je obavljala poslove vaspitača,  zaposle još dva vaspitača, a sredstva za ove namjene će biti obezbijeđena kroz rebalans budžeta opštine Ribnik za 2023. godinu.

Odbornici su usvojili i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2022. godinu JZU Dom zdravlja „dr. Dragan Vojvodić“ Ribnik, koji su prošlu godinu završili sa dobitkom od 29.000KM. Načelniku opštine dali su saglasnost da se Domu zdravlja doznače sredstva u iznosu od 9.250 KM, na ime naknade za prevoz zaposlenih. Skupština opštine je pozdravila Odluku Vlade RS na osnovu po kojoj su Domu zdravlja otpisali obaveze prema Poreskoj upravi u iznosu od 454.153,00 KM.

Između ostalog, jednoglasno je usvojen Plan kapitalnih ulaganja na području opštine Ribnik za 2023. godinu. Prema ovom planu u ovoj godini biće uloženo 750.153 KM.

Podeli: