Novosti

31 maj, 2023.

Poziv za stručnjake za učestvovanje u programu obuke za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama

UG „Psiholuminis“ je početkom maja mjeseca počeo realizaciju projekta „Prevencija sekundarne traume kroz osnaživanje- PRESTO“ koji predstavlja svojevrsni nastavak projekta „Sekundarna traumatizacija:Posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“

 Projekat ima za cilj između ostalog i na osposobljavanje stručnjaka pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama sa područja ciljnih zajednica u BiH: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ. Obzirom na pozitivne ishode rada sa mladim osobama koji su izloženi sekundarnoj traumatizaciji, akcenat je i dalje stavljen na pitanje sekundarne traumatizacije, transgeneracijskog prenosa predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti na mlađe generacije koje u svom iskustvu nisu imale ratna dešavanja.

 

Programom je planirano osposobljavanje stručnih lica u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama i uključuje: osposobljavanje stručnjaka za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama kroz petodnevnu obuku, niz stručnih predavanja te kasniji supervizijski rad i mogućnost direktnog učešča sa u radu sa mladim kroz projekat- Cjelokupni program obuke te supervizijski rad će se provoditi od strane stručnjaka iz ove oblasti: dr Tijane Mirović, prof dr Tatjane Stefanović Stanojević, Vladana Beare i Edite Pajić te obuku Nemanje Runića iz oblasti statistike (primjena i tumačenje testovnog materijala koji je usmjere na ciljnu grupu mladih. Učestvovanjem dobijate širi teorijski okvir i znanje iz oblasti transgeneracijskog prenosa traumatskog iskustva, znanje za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim  mladim osobama, štampanu verziju priručnika te sertifikat o završenoj  obuci sa naglašenim satima ličnog rada (min 34 sata). Početak aktivnosti je planiran polovinom juna tekuće godine.

 

Pozivamo vas da se uključite u ovaj program edukacije i svojim aktivnim učešćem podržite promjenu na poljima međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti te da na taj način omogućite mladima sa prostora BIH da svoj nacionalni identitet grade na temeljima mira, tolerancije i prihvatanja. Znanje  stručnih lica  i šira mreža podrške procijenjena je kao veoma bitna i neophodna u  razumijevanju uticaja traumatskog iskustva na buduće generacije te njenoj adekvatnoj prevenciji.

Edukacija je namijenjena za ukupno 28 stručnih lica pomažućih djelatnosti (psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, socijalni radnici i pedagozi sa  psihoterapijskom edukacijom, te iskustvom u radu sa traumatizovanim i sekundarno traumatizovanim osobama) javnog  i nevladinog sektora sa prostora sljedećih zajednica: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ.

Prijavati se možete pute sljedećeg linkahttps://docs.google.com/forms/d/1a77eKstQmTS3oSFgwJ9WKyrw1ROz3UtMMsKtBX_HVAw/edit?fbclid=IwAR3A7y_6OyiOkN94H2l-GlckbsDVKe1_vik8_E5Nmf-smKf1LJRdpoTwYxo , najkasnije do 14. juna 2023. godine.

Za dodatne informacije pišite na mail adresupsiholuminis@gmail.com

Projekat se realizuje u okviru projekta  „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Podeli: