Novosti

28 jun, 2023.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANjA

Broj: 02-134-3/23        

Datum:28.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 10. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“ br. 8/17 i 4/23), člana 58. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik („Službeni Glasnik opštine Ribnik“ br. 7/17 i 3/22), Komisija za nagrade i priznanja opštine Ribnik upućuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU

OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANjA

 

I

Pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica sa područja opštine Ribnik da podnesu inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja za 2023. godinu povodom Dana i Krsne slave opštine Ribnik.

Inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja odnosno isticanje kandidature mogu podnositi: načelnik opštine, političke stranke, odbornici, građani pojedinačno ili grupno, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja opštine Ribnik, privredna društva, ustanove, organizacije i druga pravna lica.

 

II

Priznanja i nagrade opštine Ribnik su:

1. Povelja počasnog građanina opštine Ribnik je izuzetno opštinsko priznanje koje se dodjeljuje građanima Republike Srpske, BiH i stranim državljanima koji nisu nastanjeni na teritoriji opštine Ribnik, ali su svojim radom i zalaganjem u svim oblastima društvenog života naročito zaslužni za opšti napredak opštine.

2. Povelja opštine Ribnik je priznanje opštine Ribnik koje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim ili pravnim licima kao poseban vid priznanja za rad i izuzetan doprinos u razvoju opštine Ribnik u oblastima privrede, nauke, obrazovanja, kulture zdravstva i drugim oblastima stvaralaštva, kao i za rad i djela od opšteg značaja i interesa za opštinu Ribnik. može se dodjeliti građanima opštine za zasluge stečene u oblasti privrede, kulture, obrazovanja, nauke, umjetnosti, sporta i drugim oblastima života i rada, kao i za izuzetno humana djela i ispoljenu hrabrost.

3. Zahvalnica je opštinsko priznanje koje se dodjeljuje privednim društvima, organizacijama, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima za rezultate u poslovanju iz svoje djelatnosti koji su od opšteg interesa za život i rad građana opštine Ribnik.

Zahvalnica se može dodijeliti đacima osnovnih i srednjih škola na području opštine Ribnik sa naročitim uspjehom u školovanju, te studentima, sportistima i drugm fizičkim licima sa područja opštine Ribnik za naročito ostvarene rezultate u različitim oblastima života i rada, a ovim fizičkim licima uz zahvalnicu se može dodijeliti i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Skupština opštine na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja.

 

 

III

Osnovni kriterijumi za dodjelu nagrada i priznanja su:

  1. izuzetan doprinos razvoju i promociji opštine Ribnik radom i zaslugama na polju stvaranja i njegovanja odnosa i tradicija sa drugim opštinama i gradovima, jačanje i razvijanje ljudskih prava i sloboda, solidarnosti i tolerancije među ljudima,
  2. postignuti značajni rezultati u svim oblastima privrede, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva,
  3. ostvareni rezulati u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,
  4. učinjena djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje kao što su djela humanosti, požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara i ispoljena lična hrabrost i
  5. opštepriznati rad i djela u očuvanju i zaštiti prirodnih dobara i životne sredine

 

IV

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja podnosi se pismeno i mora biri detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženog kandidata, a naročito biografija za fizička lica, odnosno reference – za pravna lica, lice koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice. Inicijativa se podnosi Skupštini opštine, Komisiji za nagrade i priznanja od 01.07.2023. do 11.08.2023. godine, lično ili putem pošte na adresu: Trg 9. Januar bb, 79288 Ribnik.

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja donosi Skupština opštine Ribnik na redovnoj a saopštava se na svečanoj sjednici.

 

Predsjednik Komisije za nagrade i priznanja

Radenko Marković

Podeli: