Novosti

28 septembar, 2023.

J A V N I P O Z I V Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.

Broj: 04-330-41/23

Datum: 25.09.2023.godine.

Na osnovu Člana 72. Statuta opštine Ribnik („Sl. glasnik opštine Ribnik“ broj 5/17), Odluke o potpisivanju i ovjeravanju pojedinačnih pravnih akata Opštinske uprave opštine Ribnik broj:01-020-11/22 od 23.11.2022. godine, Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2023. Godinu, broj: 02-330-36-1/23 od 15.09.2023. godine , Načelnik odjeljenja za privredu  r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V

Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2023 godinu.              

Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi za 2023 godinu imaju poljoprivredni proizvođači fizička  i pravna lica  koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

- da imaju prebivalište/sjedište u opštini Ribnik;

- da obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ribnik;

- da blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje;

- da ispune uslove precizirane Programom za podsticaje u poljoprivredi

Posebni uslovi precizirani su Programom pojedinačno za svaku vrstu podsticaja. Poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, zahtjeve mogu podnijeti za sledeće vrste podsticaja:

 

  1. Podsticaji za unapređenje tekuće proizvodnje u ovčarstvu (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  2. Podsticaji za proizvedene-otkupljene količine mlijeka (od 01.12. do 10.12.2023. godine)
  3. Podsticaji za uzgoj goveda (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  4. Podsticaji za proizvedeno i prodato voće (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  5. Podsticaji za proizvodnju krastavaca -kornišona (od 01.10. do 15.10.2023. godine)
  6. Podsticaji za proizvodnju meda i unapređenje pčelarstva (od 01.10. do 15.10.2023. godine.)
  7. Podsticaji za regresiranje kamata na poljoprivredne kredite (od 01.12. do 10.12.2023 godine)
  8. Podsticaji za ostale troškove u poljoprivredi.

Zahtjevi za ostvarenje podsticajnih sredstava podnose se u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu opštine Ribnik. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve za svaku vrstu podsticaja precizirana je Programom koji je sastavni dio ovog Poziva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Načelnik odjeljenja

Mirko Miletić, dipl.ek

Podeli: