Novosti

14 novembar, 2023.

O B A V J E Š T E Nj E- JAVNA RASPRAVA O NACRTU REBALANSA BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2023.GODINU

Datum: 14.11.2023.godine

 

O B A V J E Š T E Nj E

 

OBAVJEŠTAVAJU SE ZAINTERESOVANI GRAĐANI, JAVNE USTANOVE, NEVLADINE ORGANIZACIJE, PRIVREDNI SUBJEKTI I OSTALA JAVNOST DA SE JAVNA RASPRAVA O NACRTU REBALANSA BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2023.GODINU SPROVODI U PERIODU OD 13.11.2023.GODINE DO 17.11.2023.GODINE NA OSNOVU ZAKLjUČKA SKUPŠTINE OPŠTINE RIBNIK BROJ 02-40-32-12/23 OD DANA 10.11.2023.GODINE.

 GLAVNA RASPRAVA ĆE SE ODRŽATI  DANA 17.11.2023.GOD. ( PETAK ) U SALI SKUPŠTINE OPŠTINE RIBNIK SA POČETKOM U 12.00 ČASOVA.

NACRT REBALANSA BUDžETA OPŠTINE RIBNIK ZA 2023.GOD.  DOSTUPAN JE NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI OPŠTINE RIBNIK WWW. OPSTINARIBNIK.ORG I NA OGLASNOJ PLOČI OPŠTINSKE UPRAVE.

 

S POŠTOVANjEM,

 

NAČELNIK ZA FINANSIJE

 RADMILA GALIĆ  DIPL.EK

Podeli: