Novosti

04 decembar, 2023.

Održana 28. redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik

U prisustvu 13 odbornika danas je održana 28. redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik na čijem dnevnom redu se našlo 8 tačaka. Između ostalog, jednoglasno su usvojili Odluku o usvajanju rebalansa budžeta za 2023. godinu, kao i Odluku o izvršenju rebalansa budžeta za 2023. godinu. Pored toga, odbornici su usvojili i nacrt budžeta za 2024. godinu i uputuli ga na javnu raspravu koja će trajati od 4.12. do 7.12. 2023. godine, za čije provođenje su zadužili Odjeljenje za finansije opštine Ribnik. Ukupni planirani prihodi nacrtom budžeta za 2024. godinu su 5.975.007 KM, što je za  502.945 KM ili 9% više u odonosu na budžet za 2023. godinu, dok su ukupni planirani budžetski rashodi nacrtom budžeta za 2024. godinu  4.970.478 KM.

Podeli: