Novosti

30 jun, 2022.

O  D  L  U  K  A o određivanju  imena  ulica i trgova u opštini Ribnik

Broj: 02-205-2-2/22
Dana: 30.06.2022. godine        
                                    
Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 97/16 i 36/19), člana 7. stav 1. Odluke o određivanju i obilježavanju imena naselja, trgova i ulica i označavanju zgrada kućnim brojevima na području opštine Ribnik (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 8/19), i člana 36. Statuta Opštine Ribnik (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 5/17), Skupština Opštine Ribnik je na 16. redovnoj sjednici održanoj  29.06.2022. godine donijela

O  D  L  U  K  U
o određivanju  imena  ulica i trgova u opštini Ribnik

    
Član 1. 

Ovom odlukom se određuju se imena  ulica i trgova u opštini Ribnik kako slijedi:

NASELjENO MJESTO GORNjI RIBNIK

1.    Trg 9. Januar - počevši od raskrsnice za zaseok Blagojevići s lijeve strane ulice koja se proteže duž školskog igrališta do raskrsnice sa putem prema Vrbljanima, zatim dalje s lijeve strane ulicom do početne tačke na površini od 6166 m².
2.    Ulica Kralja Petra I Karađorđevića - počevši od mosta preko rijeke Ribnik do Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u dužini od 400 metara.
3.    Ulica Hilandarska - počevši od Hrama Rođenja Presvete Bogorodice do raskrsnice puta za Crkveno na Gradini u dužini od 1500 metara.
4.    Ulica Svetosavska - počevši od objekta Zelić  Ilije do mosta preko Rijeke Ribnik u dužini od 650 metara.
5.    Ulica Šiška - počevši od Hrama Rođenja Presvete Bogorodice putem prema Donjem Ribniku do kuće Adžić Živka u dužini od 5000 metara.
6.    Ulica Braće Jugovića - počevši od raskrsnice za zaseok Blagojevići do kuće Jovišić Ružice u naselju Blagojevići u dužini od 2800 metara.
7.    Ulica Nikole Tesle počevši od mosta preko rijeke Ribnik putem prema Velijama do mosta preko rijeke Sane u dužini od 1500 metara.

NASELjENO MJESTO SREDICE

1.    Ulica Sanska - počevši od kuće Savanović Nikole do kuće Kaurin Dragana u dužini od 1100 metara.

NASELjENO MJESTO VELIJE

1.    Ulica Gavrila Principa - počevši od mosta preko rijeke Sane do mostića preko Katavačkog potoka u dužini od 2300 metara.

NASELjENO MJESTO RASTOKA

1.    Ulica 17. Lake pješadijske brigade - počevši od mostića preko Katavačkog potoka do mostića preko rijeke Staničke dužini od 2500 metara.
2.    Ulica Alekse Šantića - počevši od kuće Vračar Nikole i Mladena do mostića preko rijeke Rastoke dužini od 1000 metara.
3.    Ulica Patrijarha Pavla - počevši od kuće Banjac Gojka do mostića preko rijeke Rastoke dužini od 2500 metara.
4.    Ulica Carice Milice - počevši od kuće Vračar Mile do kuće Todorović Ružice dužini od 240 metara.
5.    Ulica Krajiških brigada - počevši od raskrsnice za zaseok Lukići do kuće Vračar Mile u dužini od 340 metara.
6.    Ulica Stepe Stepanovića - počevši od raskrsnice za zaseok Stanička do kuće Kojić Milutina u dužini od 1400 metara.
7.    Ulica Palih boraca - počevši od kuće Petrović Momčila do zgrade porodica poginulih boraca u dužini od 280 metara.

NASELjENO MJESTO DONjA PREVIJA

1.    Ulica Vidovdanska - počevši od mostića preko rijeke Staničke do restorana „Tri jelena“ u dužini od 1500 metara.
2.    Ulica Cara Lazara - počevši od kuće Perić Branka do hrama Svetog Velikomučenika Kneza Lazara  u dužini od 360 metara.
3.    Ulica Branka Ćopića - počevši od spomen česme do kuće Đukić Jove u dužini od 2500 metara.
4.    Ulica Miloša Obilića - počevši od kuće Galić Đorđe do kuće Ljubanić Ilije u dužini od 900 metara.
5.    Ulica Knjaza Miloša - počevši od kuće Todorović Gorana do kuće Lučar Milje u dužini od 150 metara.
6.    Ulica Zmaj Jovina počevši od kuće Vračar Ilije do ambulante u Donjoj Previji u dužini od 130 metara.

NASELjENO MJESTO ZABLEĆE

1.    Ulica Vuka Karadžića - Naseljeno mjesto Zableće počevši od restorana „Tri jelena“ do raskrsnice „Baba Ruža“ u dužini od 1900 metara.
2.    Ulica Dušana Stojakovića-Duće - počevši od raskrsnice Erceg kod kuće Gajić Neđe do mosta na rijeci Sani u dužini od 220 metara.
3.    Ulica Njegoševa - počevši od kuće Todorović Ranka kroz zaseok Čuture do izlaza na magistralni put M5 u dužini od 1050 metara.
4.    Ulica Srpskih junaka - počevši od kuće Đukanović Slavka do kuće Banjac Radislava u dužini od 650 metara.
5.    Ulica Ive Andrića - počevši od kuće Knežević Milana do kuće Vrtunić Luke u dužini od 250 metara.
6.    Ulica Mihajla Pupina - počevši od kuće Đukić Bosiljke do kuće Malešević Radivoja u dužini od 250 metara.
7.    Ulica Karađorđeva  - počevši od kuće Savić Gorana do kuće Stanarević Bosiljke u dužini od 420 metara.
8.    Ulica Cara Dušana  - počevši od entitetske granice do raskrsnice za Gornje Zableće u dužini od 2400 metara.
9.    Ulica Gornje Zableće - počevši od raskrsnice za Gornje Zableće do Muminovca u dužini od 3500 metara.

NASELjENO MJESTO SITNICA

1.    Ulica Petra Kočića - počevši od kuće Malešević Drenke do raskrsnice za Okruglicu u dužini od 2500 metara.

Član 2.
    
U naseljenim mjestima Busije, Velečevo, Velijašnica, Gornji Vrbljani, Gornja Previja, Gornje Ratkovo, Gornja Slatina, Gornje Sokolovo, Donji Vrbljani, Donje Ratkovo, Donji Ribnik, Donja Slatina, Donje Sokolovo, Dragoraj, Dubočani, Jarice, Ljubine, Stražice, Treskavac, Hasići, Crkveno, Čađavica, kao i dijelovi naseljenih mjesta Velije, Rastoka, Sitnica i Sredice biće izvršeno označavanje kućnim brojevima po nazivu naseljenog mjesta. 
 
Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju naziva trga (Službeni glasnik Opštine Ribnik  broj 6/18)

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Ribnik.“


Predsjednik Skupštine
Duško Dakić

Podeli: