Novosti

03 novembar, 2022.

UČENICI OŠ „NIKOLA MAČKIĆ“ PREVIJA PREZENTOVALI PROJEKAT „ UČIONICA NA OTVORENOM“

Na inicijativu učenika osmog razreda Osnovne škole „ Nikola Mačkić“ iz Previje a u  sklopu provođenja projekta „ Učionica na otvorenom“ danas je u prostorijama Opštinske uprave Ribnik održan sastanak učenika sa funkcionerima opštine Ribnik. Sastanku sa Načelnikom opštine Ribnik i Predsjednikom Skupštine opštine Ribnik, pored predstavnika učenika, prisustvovali su i profesorica demokratije i ljudskih prava g-đa Maja Vještica kao i direktorica škole g-đa Ivana Savić.

Tokom srdačnog razgovora, đaci su prezentovali osnovne ciljeve i zadatke svog projekta. Osnovni cilj projekta „Učionica na otvorenom“ je izgradnja učionice na otvorenom kapaciteta 20 učenika koja bi služila za  unapređenje  nastavnog procesa, kreativniju i inovativniju nastavu, održavanje likovnih i eko radionica na otvorenom, razvijanje svijesti o prirodi i njenom značaju,  te zabavu i relaksaciju za mlade. U zavisnosti od vremenskih prilika kao početak radova predložen je novembar/decembar 2022. godine a završetak je planiran do aprila 2023. godine.

Nakon obilaska lokacije za izgradnju pomenute učionice, Načelnik opštine Ribnik i Predsjednik Skupštine opštine Ribnik podržali su inicijativu učenika osnovne škole „Nikola Mačkić“ Previja, istaknuvši da će sve inicijative , a posebno one koje dolaze od mladih ljudi, uvijek biti podržane od strane opštine Ribnik jer su mladi ljudi ti koji su budućnost naše Opštine i za njihove ideje i projekte će opština Ribnik uvijek imati razumjevanja.

Podeli: