Dom zdravlja

Direktor: Nikola Janković, diplomirani pravnik
Glavna sestra: Dosta Garić
 

Dom zdravlja Ribnik pruža usluge primarne zdravstvene zaštite po sistemu porodične medicine. U okviru Doma zdravlja Ribnik funkcioniše pet timova porodične medicine, kao i tri terenske ambulante.

Pored usluga primarne zdravstvene zaštite pružaju se i usluge specijalističke medicine, a ljekari specijalisti ordiniraju dva puta u toku mjeseca.

Pored navedenih stalno se pružaju i stomatološke usluge, usluge rentgena, kao i laboratorijska dijagnostika.Redovno radno vrijeme doma zdravlja je od 7:00 do 15:00 časova, a u periodu od 15:00 do 7:00 časova funkcioniše služba hitne pomoći.

 

Tel.

050/430-120

Fax.

050/430-156

Email:

ribnikdomzdravlja0@gmail.com

Adresa:

Раде Јованића бб

Podeli:

Дом здравља