KP Ribnik

Direktor: Bogdan Stupar
 

Komunalno preduzće Ribnik se bavi distribucijom pitke vode za građane na relaciji Zableće – Ribnik. Izvorište vode se nalazi u selu Rastoka, zaseok Miloševići.Takođe održava i kanalizacionu mrežu u naselju Ribnik.

KP Ribnik održava lokalne puteve u ljetnom periodu nasipanjem i drugim tekućim održavanjem, a u zimskom periodu čišćenjem snijega.
Jedna od djelatnosti je i održavanje čistoće, odvoz smeća i korišćenje deponije.

Pored svega navedenog KP vrši i usluge trećim licima.

 

Podeli:

КП Рибник