News

20 January, 2022.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2022. GODINU

Broj: 01-67-7-86/22.
Datum: 20.01.2022. god.

PRELIMINARNA LISTA STIPENDISTA OPŠTINE RIBNIK ZA 2022. GODINU


STUDENTI


V  GODINA

1.    Marijana Matić            Medicinski fakultet,


IV GODINA

1.    Danijela Marković            Elektroteh. fakultet, (deficitaran) 50%,
2.    Jelena Vasiljević            PMF – Ekologija,  (bez oba roditelja) 50%,
3.    Željana Maleš            FPN – Socijalni rad, (2.kategorija) 30%,
4.    Maja Antonić            Filološki fakultet - njemački jezik,
5.    Jovana Vračar            FPN – Socijalni rad,
6.    Goran Amidžić            Mašinski fakultet,
7.    Bojana Stojanović            Pravni fakultet.


III  GODINA

1.    Tamara Banjac            Akademija umjetnosti, (prosjek 9,63), 50%,
2.    Aleksandar Obradović        Matematika i infor., (prosjek 9,05) 50%,
3.    Ana Risović                Psihologija,(prosjek 9,19), 50%,
4.    Branislav Mandić,            Fakultet bezbjednosnih nauka,
5.    Sanja Arambašić,            Fakultet zdravstvenih nauka – sestrinstvo,
6.    Anđela Špikić            Apeiron – Sportske nauke,
7.    Milka Jokić                Apeiron – Ekonomija,
8.    Jelena Jovišić            FF - Pedagogija,
9.    Marina Antonić            Pedagogija, 
10.    Marina Mandić            Predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
11.    Nikola Šobot            Mašinski Fakultet,
12.    Stanislav Vujić            Ekonomski fakultet,
13.    Dragica Moravac            PMF – Hemija,
14.    Milanka Vračar            Univerzitet za poslovne studije,
15.    Bojana Đukić                Univerzitet za poslovne studije.


II  GODINA

1.    Jelena Banjac                PMF - Matematika i inf., deficitaran, 50%,
2.    Sara Todorović            Medicinski fakultet, (višečlana porodica sa dva redovna studenta), 30%,
3.    Stefan Kljajić             Saobraćajni fakultet (2.kategorija) 30%,
4.    Branka Đukić            FF – Pedagogija,
5.    Kristina Kevac            PMF – Biologija,
6.    Božana Đukić            Ekonomski fakultet,
7.    Dušana Banjac            Apeiron – poslovna ekonomija,
8.    Ratko Banjac                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
9.    Dajana Jurišić            Pravni fakultet,
10.    Luka Vračar                Poljoprivredni fakultet,
11.    David Malešević            Medicinski fakultet,
12.    Aleksandar Bukvić            Fakultet bezbjednosnih nauka,
13.    Bogdan Macanović            Šumarski fakultet,
14.    Milan Marković            Šumarski fakultet,
15.    Marko Todorović            Univerzitet za poslovne studije,
16.    Radana Jerković            FPN – Socijalni rad,
17.    Jovana Mandić            FPN – Socijalni rad,
18.    Marija Galić            FPN – Socijalni rad,
19.    Milica Stojić            Medicinski fakultet,
20.    Milana Kaurin            FF – Pedagogija,

I  GODINA

1.    Marija Moravac            Elektro fakultet, (deficitaran) 50%,
2.    Danilo Todorović            Elektro fakultet, (deficitaran) 50%,
3.    Milijana Macanović        Građevinski fakultet, (deficitaran) 50%,
4.    Nevena Todorović            FPN – socijalni rad, (višečlana porodica sa dva redovna studenta), 30%,
5.    Jadranka Bajić            Medicinski fakultet (prijemni 96,88), 30%
6.    Tina Dragojević            Medicinski fakultet (prijemni 93,68), 30%,
7.    Anđela Vračar            Ekonomski fakultet,
8.    Marija Savić            Ekonomski fakultet,
9.    Tea Đukić                Tehnološki fakultet,
10.    Nikola Zeljkić            Saobraćajni fakultet,
11.    Jelena Dmitrović            Medicinski fakultet,
12.    Sanja Miletić            FF - Predškolsko vaspitanje, 
13.    Nikolina Savić            Akademija umjetnosti,
14.    Danijela Jošić            FF - Predškolsko vaspitanje,
15.    Milica Jokić            Fakultet bezbjednosnih nauka,
16.    Branka Đuragić            Fakultet bezbjednosnih nauka,
17.    Ognjen Jovanović            Fakultet informacionih tehnologija,
18.    Milana Stojaković            Medicinski fakultet,
19.    Stana Malešević            Šumarski fakultet,
20.    Milica Radojčić            Akademija umjetnosti,
21.    Dejan Banjac                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
22.    Željko Đukić            Šumarski fakultet,
23.    Milijana Šolić            FF – njemački jezik,
24.    Zora Jelić                Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
25.    Marko Nikić            Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta,
26.    Slavica Lukić            Poljoprivredni fakultet,
27.    Duška Arambašić            Fakultet poslovne ekonomije,
28.    Suzana Tomić            Ekonomski fakultet.

UČENICI


1.    Željka Nikolić,        4 razred, prosjek 4,98,
2.    Svetozar Dmitrović    4 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 48,    
3.    Simona Stojanović        3 razred, prosjek 4,80,
4.    Valentina Kozomara    3 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 00,
5.    Lazar Janjić,            3 razred, dijete RVI II kategorije,
6.    Milica Tepić        2 razred, prosjek 5,00,
7.    Dario Stanarević        2 razred, prosjek 4,92,    
8.    Dobrila Zelić        2 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 77,
9.    Božana Zelić        2 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4, 92,    
10.    Dijana Grabež        1 razred, iz višečlane porodice, prosjek 4,70.


Gore navedena Prelimenarna rang lista predstavlja spisak 71 studenta i 10 učenika koji ispunjavaju uslove tražene u Javnom konkursu za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija za 2022. godinu. 
Na Preliminarnu listu može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Ribnik. Prigovor se podnosi Načelniku opštine (šalter sala, šalter broj 1.).

ODLUKa o visini mjesečnog iznosa stipendije za 2022. godinu


KOMISIJA:
Mile Vračar
Bojana Đukić
Đorđo Galić

Share: