News

20 November, 2022.

Aranđelovdanski vašar

Danas je u Mrkonjić Gradu održan deseti sajam poljoprivrednih proizvoda "Aranđelovdanski vašar" gdje su svoje učešće uzela i Udruženja iz Ribnika i tom prilikom osvojila brojne nagrade.

Na današnjem vašaru pored najbolje šljivovice birani su i najljepši štand, slavski hljeb, suvenir, rukotvorina kao i najbogatija sofra.

Prema ocjenama žirija, najkvalitetniju šljivovicu imao je Đorđe Landeka iz Ribnika a nagradu za najoriginalniji proizvod tradicionalnog zanatstva osvojio je Đuro Ivanović, takođe iz Ribnika.

Udruženje žena "Previja" iz Donje Previje, osvojile su prvo mjesto za najbolju kukuruzu, Kolo srpskih sestara "Blaga Marija" iz Orahovljana, osvojile su prvo mjesto za najbolje postavljenu sofru a Udruženje žena "Vrbljani" iz Donjih Vrbljana, osvojile su treće mjesto za najljepše postavljenu sofru "na slobodnu temu".

Share: