News

03 May, 2022.

Održana 14. redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik

Četnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Ribnik održana je  29. aprila 2022. godine. Sjedici je od ukupno 17 prisustvovalo 16 odbornika skupštine. Odbornici su razmatrali 11 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, razmatran je i jednoglasno usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ribnik za 2021. godinu. Izvještaj pokazuje da  ukupno planirani budžetski okvir za 2021.godinu iznosi 5.200.734 KM, da su u 2021. godini ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu 5.208.137 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu 4.418.906 KM,  što znači da je opština Ribnik 2021.godinu završila sa pozitivnim rezultatom u iznosu 789.231 KM.

Jednoglasnu podršku odbornika dobio je i Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2021. godinu.

Odbornici su se upoznali i sa Informacijom o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika pravobranioca Banja Luka za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, u kojem je konstatovano da Opština Ribnik nema sudskih sporova veće vrijednosti, što su odbornici  ocjenili kao veoma značajan uspjeh.

Na ovoj sjednici odbornici su usvojili i Odluku o ustupanju na korištenje imovine u vlasništvu Opštine Ribnik, Vatrogasnom društvu „Ribnik“. Ovom odlukom opština je Vatrogasnom društvu “Ribnik” dala na korištenje novoizgrađeni objekat Vatrogasnog doma sa svim inventarom i opremom, motorno vozilo marke “Maz” sa pripadajućom opremom, te novo terensko vozilo “Lada niva 2131”.Na ovaj način sve materijalno-tehničke pretpostavke za rad vatrogasnog društva su obezbjeđene. 

   

Share: