News

06 May, 2022.

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

Broj:01-123-1/22
Datum:06.05.2022. godine


Na osnovu člana 5. Pravilnika o sufinansiranju rada pripravnika   (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 1/20) i člana 66. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17),  Načelnik opštine Ribnik  upućuje:


JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

I
Obavještavamo poslodavce koji  registrovano sjedište djelatnosti imaju na području opštine Ribnik, da Opština Ribnik može na osnovu planiranih budžetskih sredstava za 2022. godinu preuzeti obavezu sufinansiranja bruto plate određenog broja pripravnika sa VSS  i u tom smislu ih pozivamo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS sa odgovarajućim stručnim zvanjem.
Iznos kojim Opština Ribnik sufinansira pripravnički staž po jednom pripravniku na mjesečnom nivou je 1140 KM bruto.
Ukoliko bi u skladu sa aktima poslodavaca, primanja pripravnika kod poslodavaca bila veća u odnosu na iznos koji sufinansira opštinska uprava razlika u primanjima pripravnika ide na teret poslodavaca.

II
Pravo na prijavu imaju poslodavci koji imaju registrovano sjedište djelatnosti na području opštine Ribnik.
Prijave na javni poziv se podnose Načelniku Opštine na propisanom obrazcu.
U prijavi na Javni poziv, zainteresovani poslodavci pored podataka o potrebnom broju pripravnika određenih kvalifikacija, dostavljaju i osnovne podatke o preduzeću ili Ustanovi/instituciji (naziv, sjedište, djelatnost, lice za zastupanje, JIB, broj žiro računa).
    

III
Nakon prijavljenih potreba poslodavaca za pripravnicima određenih zanimanja i postupka izbora pripravnika po javnom pozivu, Načelnik opštine sa poslodavcima zaključuje Ugovor sufinansiranju pripravničkog rada  određenog/određenih  pripravnika.

Ugovorom iz predhodnog stava utvrđuje se obaveza opštinske uprave da za vrijeme trajanja pripravničkog staža sufinansira ugovoreni iznos bruto plate pripravnika, obaveza poslodavca da sa izabranim pripravnikom zaključi Ugovor o obavljanju priravničkog rada, te druga međusobna prava i obaveze.


IV
Ovaj poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine Ribnik, internet sajtu Opštine, te lokalnoj radio stanici.
Prijave na javni poziv dostavljaju se Načelniku opštine do 16.05.2022. godine.
Obrazac prijave zainteresovani poslodavci mogu preuzeti na internet stranici Opštine ili lično u šalter sali Opštinske uprave Ribnik.

 


Načelnik opštine
Nebojša Karać

Share: