News

30 June, 2022.

J A V N I  P O Z I V za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu

Broj: 01-330-15 /22
Datum: 17.06.2022. god.

Na osnovu člana  59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 97/16, 36/19, 61/21), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Sl. glasnik opštine Ribnik“ broj: 5/17), Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu („Sl.glasnik opštine Ribnik“, broj: 06/22), Načelnik opštine r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V
Za dodjelu sredstava za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu
        
Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi za 2022. godinu imaju poljoprivredni proizvođači fizička  i pravna lica  koji ispunjavaju sledeće opšte uslove: 
- da imaju prebivalište/sjedište u opštini Ribnik;
- da obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ribnik;
- da blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaje;
- da ispune uslove precizirane Programom  podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Ribnik za 2022. godinu.
 
Posebni uslovi precizirani su Programom, pojedinačno za svaku vrstu podsticaja. 
    
Poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, zahtjeve mogu podnijeti za sledeće vrste podsticaja:
1.    Podsticaj za proljetnu sjetvu žitarica (do24.03.2022. god.);
2.    Podsticaj ovčarstvu (od 01.08. do 15.08.2022. godine);
3.    Podsticaj za proizvedene-otkupljene količine svježeg mlijeka (od 01.07 do 15.07 2022. godine za prvih 6 mjeseci) i (od 01.12. do 15.12.2022. godine za drugih 6 mjeseci); 
4.    Podsticaj uzgoju steonih junica (od 01.08. do 15.08.2022. godine);
5.    Podsticaj za uzgoj goveda (od 01.08. do 15.08.2022. godine); 
6.    Podsticaj za proizvedeno i prodato voće (od 01.09 do 15.09.2022. godine);
7.    Podsticaj za proizvednju krastavaca kornišona (od 01.09 do 15.09.2022. godine);
8.    Podsticaji za proizvodnju meda i unapređenje pčelarstva (od 01.07 do 15.07.2022. godine);  
9.    Regresiranje kamata na poljoprivredne kredite (od 01.07 do 15.07 2022. godine za prvih 6 mjeseci) i (od 01.12. do 15.12.2022. godine za drugih 6 mjeseci). 

Zahtjevi za ostvarenje podsticajnih sredstava podnose se u šalter sali Opštinske uprave Ribnik ili putem pošte na adresu opštine Ribnik, a uz zahtjev se prilaže i potrebna dokumentacija. Krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva kao i potrebna dokumentacija utvrđeni su u zavisnosti od vrste podsticaja i precizirani su Programom koji je sastavni dio ovog Poziva. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Načelnik opštine
Nebojša Karać
 

Share: