News

17 October, 2022.

RAG "Vaša karta za svijet poduzetništva"

Po potpisivanju Protokola o saradnji sa partnerima na projektu, otpočele  su aktivnosti u realizaciji novog projekta RAG "Vaša karta za svijet poduzetništva" (EU4 Business Recovery kojeg zajednički sufinansira Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO) na području opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik. Nosioc projektnih aktivnosti je Udruženje GEA iz Banja Luke. 

Ovim projektom nastavljena je i osnažena saradnja sa susjednim opštinama Petrovac i Ribnik, što za rezultat rada ima jačanje RAG-a, kao regionalne tačke za promociju i podsticanje preduzetništva na području opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik.

Ciljne grupe projekta su isključivo nezaposlene osobe, koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje  sa područja ove tri opštine, kojima će kroz projekat biti omogućena:
•    Preduzetnička i praktična obuka iz oblasti poljoprivrede, turizma i kućne radinosti 
•    Mentorska podrška za izradu poslovnog plana 
•    Bespovratna novčana sredstva za registraciju biznisa

 

Više informacija o projektu mogu se naći na fb stranici RAG -Vaša karta za svijet poduzetništva: https://www.facebook.com/RAG-Va%C5%A1a-karta-za-svijet-preduzetni%C5%A1tva- 103395661235278/  sa linkom za elektronsku prijavu zainteresovanim osobama za učešće u projektu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCbgiwPBrz8e8Eguzfonata3BJQHPpu9Em-eiPMSVwhBwisw/viewform , kao i na veb stranici: https://kartazaposao.com/ .

Share: