Investments

01 November, 2022.

ZAVRŠENA PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE „RIBNIČANKE“

U Ribniku je u toku  projekat „Rekonstrukcija i adaptacija objekta Ribničanka za novu namjenu – Kulturno – Administrativni centar u Ribniku koju sprovodi Opština Ribnik. Projektom je predviđena potpuna obnova i stavljanje u funkciju novog Kulturno - administrativnog centra u samom centru opštine Ribnik. U prvoj fazi izvršena je kompletna sanacija krova, urađena nova fasada, zamjena vanjske i unutrašnje stolarije. U narednoj fazi  planirano je da se adaptira kompletna zgrada – mokri čvorovi,elektro instalacije, namjenske kancelarije kao i pozorišna-kino sala čime će građani opštine Ribnik dobiti jedan savremeni multifunkcionalni prostor koji će unaprijediti poslovni i kulturni ambijent opštine Ribnik.

Ukupna vrijednost radova  je 315.982,00KM bez PDV.

Share: