Novosti

29 jun, 2023.

O B A V J E Š T E Nj E

OPŠTINA RIBNIK

ODJELjENjE ZA PRIVREDU  DAJE:

 

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače i širu javnost da se na teritoriji Republike pojavila bolest afrička kuga svinja.

Dana 22.06.2023. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je obavješteno da je u JU Veterinarski institut „Vaso Butozan“ Banja Luka, utvrđeno prisustvo genoma virusa afričke kuge svinja.

Povodom gore navedenog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske , izdalo je Rješenje, broj: 12.05-335-777/23 od dana 28.06.2023. godine, kojim je propisano da se:

  1. Zabranjuje rad stočnih pijaca, organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, prodaja hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, na teritoriji cijele Republike Srpske.
  2. Angažuje organ nadležan za unutrašnje poslove da u cilju pružanja pomoći Ministarstvu u primjeni i sprovođenju mjera za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti vrši pojačan nadzor prometa svinja na području Republike Srpske, koji u ovom trenutku imaju slobodan status od afričke kuge svinja, zbog sprečavanja širenja bolesti i mogućeg kršenja već propisanih odredaba o prometu.

Članom 48. Stav 1. t. 9) i 17) Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/17), određeno je da kada se na osnovu rezultata dijagnostičkih ispitivanja potvrdi prisustvo zarazne bolesti ili u slučaju sumnje na pojavu zarazne bolesti, Ministarstvo, nalaže mjere koje su neophodne za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti.

Načelnik odjeljenja                                                                                                                                                                                                                     

Mirko Miletić, dipl. ek.  

Podeli: