JU Kulturni Centar

Direktor: Dragana Malešević
 

Javna ustanova Kulturni centar Ribnik počela je sa radom 1999. godine.

U okviru javne ustanove funkcioniše RTRS „studio Ribnik“ koji emituje četiri sata vlastitog programa.

Osnovni zadatak Javne ustanove Kulturni centar Ribnik je informisanje i zadovoljavanje kulturnih potreba građana opštine Ribnik.

Tel.

050/431-021

Fax.

050/431-021

Email:

studioribnik@teol.net

Adresa:

Раде Јованића бб

Podeli:

ЈУ Културни Центар