Novosti

19 septembar, 2023.

O D L U K A o određivanju radnog vremena za Dan i Krsnu slavu Opštine

Broj: 01-12-4/23

Datum;19.09.2023. godine

 

 Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 97/16, 36/19, 61/21) i člana 66. a u vezi člana 9. Statuta opštine Ribnik (“Službeni glasnik opštine Ribnik” br. 5/17) Načelnik opštine donosi:

 

O D L U K U

o određivanju radnog vremena za Dan i Krsnu slavu Opštine

 

Član 1.

Opštinska uprava opštine Ribnik neće raditi dana 21.09.2023.godine zbog obilježavanja Male Gospojine- Dana i Krsne slave opštine Ribnik.

 

Član 2.

Preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač opština Ribnik dana 21.09.2023. god. neće raditi, a stalna dežurstva  biće organizovana  u onim ustanovama i preduzećima u kojima to zahtjeva  proces rada ili priroda djelatnosti.

Za organizaciju rada javnih ustanova i preduzeća na dan 21.09.2023. god. zadužuju se direktori istih.

 

Član 3.

Ovu odluku objaviti  na sajtu i  oglasnoj ploči opštine Ribnik.

 

Načelnik Opštine

Nebojša Karać

Podeli: